Openstaande bugs

Op deze pagina’s vind je een overzicht van welke fouten reeks gekend zijn bij Cultuurconnect en OCLC en die in één van de volgende kleine of grote updates zullen worden opgelost. Hier kan je terugvinden of een probleem dat je ondervindt met Wise reeds gekend is of niet. De pagina ‘Recente bugs’ vullen we steeds zo snel mogelijk aan met recente problemen. Eens ze opgelost zijn halen we ze ook weer weg. Ze kunnen ook verplaatst worden naar één van de thematische pagina’s met grotere of minder dringende problemen, die vaak met één van de 3 jaarlijkse updates worden opgelost. Deze zal je dan terugvinden in de release notes.

Hoofdstuk Content
0% Complete 0/2 Stappen