Release 15 april 2024

Gewijzigde tijdschrifttitels

Recent gewijzigde tijdschrifttitels: MagPi : het officiële Raspberry Pi-magazine werd stopgezet.

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Release 8 april 2024

Java 11 update verplicht vanaf 8 april

Al 3500 van de 3650 toestellen zijn intussen geüpdatet. Op de 150 resterende toestellen zal de Wise client zonder Java 11 vanaf 8 april niet meer gebruikt kunnen worden. De Ja/Nee keuze in de Java pop-up verdwijnt en de gebruiker wordt verplicht om de Java 11 update te installeren.

Gewijzigde tijdschrifttitels

Recent gewijzigde tijdschrifttitels: Agora verschijnt enkel nog digitaal, VAB-magazine en Simply breien zijn stopgezet ; L’Obs is gewijzigd in Le Nouvel Obs

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Release 1 april 2024

Reserveren van exemplaren met status T

Door een fout was het in sommige gevallen niet meer mogelijk om exemplaren met status T te reserveren, maar dit is nu hersteld.

Verwerken RFID-tags met Dialoc Ruby in Deense datamodel

Met de Dialoc Ruby rfid plaat was het niet mogelijk om rfid labels te verwerken met het Deense datamodel.
Er is een aanpassing gemaakt in de betreffende rfid driver waardoor nu ook de rfid labels met het Deense datamodel kunnen worden verwerkt.

Cultuurconnect blijft het Nederlandse RFID-datamodel (met enkel cijfers in het exemplaarnummer) naar voor schuiven als de standaard, een keuze die in 2008 al is gemaakt door haar voorganger VCOB (Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken).

In OCLC Wise worden de tags beschreven volgens dit datamodel (5.0), maar Wise ondersteunt ook het lezen van tags die beschreven zijn volgens het Deense (ISO) datamodel.

Release 25 maart 2024

Reserveren via Mijn Bibliotheek

Wanneer een klant een registratie in betreffende vestiging had, werd dit niet goed doorgegeven via de API. De lener kreeg in dat geval na het klikken op “Reserveer” een wit scherm met “Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens”. Dit is gecorrigeerd en de reservering werkt opnieuw.

Berichtvoorkeur Herinnering reserveringsophaalbericht (RSB)

Wanneer een klant geen berichtvoorkeur had ingesteld voor dit berichttype, werd er geen RSB verstuurd. Er werd dan een RSB klaargezet zonder vorm M (mail). Wise kon dit echter niet verwerken, omdat een RSB altijd vorm M moet hebben. Dat werd nu aangepast. Er zal nu steeds een RSB-mail verstuurd worden (standaard), tenzij de klant geen (geldig) mailadres heeft.

OCLC heeft de berichten die de voorbije weken blijven hangen zijn opgekuist, zodat in principe enkel nieuwe RSB-berichten verstuurd zullen worden.

Exemplaren: ontvangen van tijdschriften

Bij tijdschriften met een tijdelijke kast werd bij ontvangst van een nieuw exemplaar, bij het voorgaande exemplaar wel de tijdelijke kast verwijderd, maar bleef de omschrijving van de tijdelijke kast zichtbaar in de Plaatsing. Dit is opgelost: de getoonde omschrijving is nu wel deze van de vaste kast, in plaats van de tijdelijke kast.

Gewijzigde tijdschrifttitels

Opgelet, volgende tijdschrifttitels werden onlangs gewijzigd: “Chip Foto Magazine” is stopgezet (laatste nr maart 2024), “Sterkfietsbeleid magazine” heet nu “Fietsforward”.

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Release 18 maart 2024

Gewijzigde tijdschrifttitels

Opgelet, volgende tijdschrifttitels werden onlangs gewijzigd: “Bouwbedrijf” heet vanaf nu “Embuild magazine”, “Knipkids” is opgegaan in “Knipmode”.

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Release 11 maart 2024

Wise Client pop-ups

In het menu Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > configuratie kan je bij voorkeuren pop-ups aanzetten. Dit om systeemmeldingen te krijgen in de vorm van een pop-up. Bijvoorbeeld wanneer een lener via Mijn Bibliotheek een reservatie plaatst, zal Wise je via deze pop-up laten weten dat er nieuwe exemplaren op de kastlijst staan. Deze pop-ups verschenen tot vorige week enkel wanneer je in de client een actie uitvoerde, zoals bijvoorbeeld een klant opzoeken. De pop-up zal nu ook verschijnen wanneer er niks actief wordt gedaan in de client.

Release 4 maart 2024

RFID: verlengen van exemplaren met schadenotitie

Wanneer in de Manager bij het ZUS-profiel de setting FV actief is, lukte het niet om via de zelfservice een exemplaar met schade te verlengen. Dit issue is verholpen. Het verlengen van een exemplaar met schade via de zelfservice werkt nu ook als de setting FV actief is.

Selecties

Bij het maken van een selectie van exemplaren op basis van de datum van vermissing moest in de Selectieregels, bij Rubriek, worden gekozen voor ‘Missing date’, waar dit veld in het exemplaardetailscherm ‘Datum van vermissing’ heet. Bij de Rubrieken in de selectieregels is de benaming ‘Missing Date’ nu aangepast naar ‘Datum van vermissing’.

Gewijzigde tijdschrifttitels

Opgelet, volgende tijdschrifttitels werden onlangs gewijzigd: “Drones & modelvliegen” heet vanaf nu “Modelvliegsport”, “Netto” heet vanaf nu “MijnGeld”.

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Release 26 februari 2024

Weergeven naam medewerker bij algemene blokkades hersteld

Bij het zetten van een algemene blokkade werd de gebruikersnaam van de medewerker getoond. In plaats van de gebruikersnaam wordt nu opnieuw de naam van de medewerker getoond.

Gewijzigde tijdschrifttitels
Opgelet, volgende tijdschrifttitels werden onlangs gewijzigd: Ambrozijn is stopgezet, Ruimte & maatschappij verschijnt enkel nog digitaal, idem voor Humbug (laatste papieren nummer is nr. 10).

Via deze lijst vind je een overzicht van alle onlangs gewijzigde tijdschrifttitels. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet of wijzigt, kan je lezen op deze pagina.

Release 19 februari 2024

Ontdubbelen klanten

Er is opnieuw een kleine verbetering doorgevoerd aan het ontdubbelproces. Hierdoor worden sommige dubbele actors nu wel aangeboden via Klanten > Ontdubbelen, waar dat eerder niet het geval was.

Release 12 februari 2024

Berichteneditor

In sommige gevallen kon er geen preview worden gemaakt in de Berichteneditor. Dit werd opgelost.

Inschrijven klant (oplossing bug 30/01/2024)

Bij het inschrijven van een klant die al in het systeem bestaat, verschijnt er een duplicaatmelding. Maar als het adres op de ingelezen eID afweek van het adres van deze duplicaatklant, dan verscheen er geen duplicaatmelding, en kon Wise dat adres dus niet overnemen. Daardoor was het nodig om de eID een tweede keer uit te lezen om het adres aan te passen. Dit is opgelost waardoor de melding nu opnieuw consequent verschijnt.

Aanmelden met verouderde client

Wanneer een client niet wordt geüpdatet na het verschijnen van een hogere versie, en een medewerker begint te werken met deze verouderde client, ontstaan er allerlei fouten bij nieuwe klanten in het systeem, soms met een grote impact ook op andere bibliotheken of collega’s. Om dit te voorkomen is er een aanpassing uitgevoerd: tijdens het starten van de Wise client komt nu een melding over het versieverschil, waarna de applicatie sluit. Als je de client daarna opnieuw opstart, zou deze vervolgens automatisch moeten updaten. Loopt hier toch iets mis, contacteer dan eerst je interne IT-ondersteuning om de update alsnog te voltooien.

Release 5 februari 2024

Gewijzigde tijdschrifttitels

Opgelet, volgende tijdschrifttitels werden onlangs gewijzigd: Handiscoop wordt Kando, Culinaire ambiance verschijnt enkel nog digitaal.

Via deze lijst vind je een overzicht. Wat je precies moet doen als een tijdschrift wordt stopgezet, kan je lezen op deze pagina.

Ontdubbelen klanten

Na een aanpassing waarbij er nog beter naar het rijksregisternummer werd gekeken, bleken sommige klanten maar vanuit 1 instantie ontdubbeld te kunnen worden i.p.v. uit beide instanties. Dit is nu aangepast en het ontdubbelen kan weer vanuit beide actoren/instanties.

Mail bouncer

De mail bouncer, die controleert of verstuurde e-mails wel aankomen op een bestaand adres, kreeg een update waardoor deze meer gebouncete mails kan herkennen en verwerken.

Release 29 januari 2024

Nota’s materiaalvergoeding – procedure mag hernomen worden

Bij het innemen van een exemplaar dat in aanmerking komt voor een materiaalvergoedingsnota, verwijderde Wise de notaregel niet meer uit de notaprocedure. Hierdoor werd deze regel weer actief van zodra het exemplaar weer werd uitgeleend door dezelfde lener. Dit is opgelost. In de loop van maandag 29/1 worden de exemplaren die door de bug al onterecht in de notaprocedure terecht kwamen, er tussenuit gehaald, zodat deze leners niet opnieuw in de deurwaarderprocedure zullen terechtkomen. De notaprocedure kan dus weer overal opgestart worden.

Release 22 januari 2024

Koppelen met bestelbestanden

Bij het koppelen van meerdere exemplaren die bij hetzelfde bestelnummer horen, werd na het koppelen van het 1e exemplaar de lijst met nog te koppelen exemplaren niet correct weergegeven. Vanwege een sorteerfout kon het scherm niet goed worden opgebouwd. Dit is gecorrigeerd. Het scherm wordt nu steeds correct weergegeven.

Berichteneditor:

Na aanpassen van het logo via de Berichteneditor konden formulieren niet meer vanuit de Client geprint worden. Dit kwam doordat de serverURL niet goed opgehaald werd, waardoor de afbeelding niet gevonden kon worden. Dit werd verholpen.

Het was mogelijk om in de berichteneditor een enkele spatie in te voeren bij tekstregel 0 en deze op te slaan. Vervolgens werd deze spatie als ‘%#160;’ getoond in de preview en na publiceren ook in de echte brieven. Dit werd verholpen, de enkele spatie wordt niet meer opgeslagen.

Overzichten: reserveringsplank

Bij het kiezen van sortering op reserveringsdatum bij het rapport ‘Reserveringsplank’ werd niet gesorteerd op de volledige datum, maar alleen op dag. Nu sorteert Wise correct op de volledige datum.

Uitlenen: gepauzeerde reservering

Er verscheen een melding dat een exemplaar niet uitgeleend kon worden wanneer de systeemoptie MLDBRES/ MLDZRES aan staat en er is een gepauzeerde reservering actief.
De gepauzeerde reservering werd als actieve reservering gezien. Er is nu een aanpassing gedaan zodat een reservering die op dat moment gepauzeerd is, niet meer als actief wordt gezien waardoor het binnen exemplaar uitgeleend kan worden.

Release 15 januari 2024

Administratieve passen

Bij administratieve en speciale passen toonde Wise in het uitleenoverzicht geopend via uitlenen een andere omschrijving dan in het uitleenovezicht geopend via klantenadministratie. Dit is aangepast: de status is nu beide op plaatsen ‘Niet beschikbaar’.

Berichteneditor

Op 1 januari 2024 zat er een fout in de stylesheet van de CAE/CAJ-brieven, waardoor het adresblok ontbrak en er een extra blok foutief werd toegevoegd. Met de mails was alles OK, het ging enkel om de briefversie. Die bug is nu gefixt, en de CAE- en CAJ-brieven van februari zouden terug ok moeten zijn.

Bugfix: Afhandelen van reserveringen van een vestiging niet mogelijk (02/01/24) – (GEFIXT 15/01/24)

Het was niet meer mogelijk om reserveringen van een andere vestiging van je eigen instantie af te handelen via de hoofdvestiging. Je moest inloggen op de betreffende vestiging om dit te kunnen doen. Alle medewerkers met rol Bestelbeheer of hoger kunnen deze actie nu weer uitvoeren.

Release 8 januari 2024

Catalogus

Bij bepaalde titels die door leveranciers in Wise ingeladen werden, kon er achteraf niets gewijzigd worden omdat het Marc-21 Editor scherm niet opende. Dat is nu verholpen. Het editeren van deze titels werkt nu weer correct.

Exemplaren

Het lukte niet om een seriemutatie uit te voeren op het veld Inleverdatum. Door aan dit veld het type LocalDateTime toe te kennen is dit nu opgelost en werkt dit nu wel.

Catalogus

Zoeken op een oud exemplaarnummer in de Wise-catalogus toont nu opnieuw de titel relevant voor de ingelogde vestiging.

Berichten

Op 1 januari 2024 zat er een fout in de stylesheet van de CAE/CAJ-brieven, waardoor het adresblok ontbrak en er een extra blok werd toegevoegd. Met de mails was alles OK, het ging enkel om de briefversie.

Die bug wordt pas op maandag 15/1 gefixt op productie, maar de fix staat vanaf woensdag 10/1 op de testserver test1. OCLC zal op onze vraag woensdagmiddag 10/1 de CAE/CAJ-brieven terug klaarzetten op test1 zodat ze op die testserver printklaar kunnen gemaakt worden. Indien je dus de CAE/CAJ-brieven ondertussen nog niet manueel hebt aangevuld en opgestuurd, dan kan je op die manier ze hergenereren. Check dan best wel even vóór het opsturen of die klanten ondertussen hun lidmaatschap nog niet verlengd hebben.

Heb je vragen hierover of heb je graag hulp hierbij, neem dan contact op met de servicedesk en geef het als onderwerp “CAE/CAJ-berichten opnieuw printklaar maken”.

Java 11

De automatische update van Java 11 is ingeschakeld. Alle info via https://docs.google.com/document/d/1WK3cjGVqpH715bFTL-_0PPOoY7SNqcUW6EdG-yIr1nE/edit#heading=h.oqm7x1pz83c1

Bestellen: budgetjaren

Budgetjaar 2023 werd afgesloten en budgetjaar 2024 is beschikbaar.

Hoe je budgetbedragen toekent aan jouw deelbudgetten vind je hier terug: https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/bestellen-en-budgetten/lessons/budgetten/topic/toeken…