Laatste wijziging: 21 februari 2024

Hoe ga ik correct om met tijdschriften met dubbele jaargangen?

Bij het ontvangen van tijdschriften die het kalenderjaar niet volgen als jaargang (die bijvoorbeeld werken met schooljaren of gerechtelijk jaren) moeten er in het veld Periode steeds 2 velden ingevuld worden met de jaartallen: bijvoorbeeld 2018 – 19.

Dit in tegenstelling tot tijdschriften die gelijklopen met de jaarkalender. Daar moet het 2de veld net leeg worden gelaten

Voorbeelden van tijdschriften met “afwijkende” jaargang:

 • National Geographic junior
 • Kleuters & ik
 • Wild van Freek
 • Kits
 • Klap
 • Okki
 • Bobo
 • Rechtskundig Weekblad
 • Pythagoras
 • Ambrozijn
 • Doremi
 • Doremini
 • Zonnekind
 • Samsam
 • e-data&research

Bij deze tijdschriften moeten er dus in het veld Periode steeds 2 velden ingevuld worden met opeenvolgende jaren!

Bij tijdschriften die volgens het kalenderjaar lopen en op het einde van een kalenderjaar een nummer over de jaarovergang heen hebben, moet het tweede veld leeg blijven.
Het volgnummer vul je altijd in in het veld nummer!