Laatste wijziging: 19 februari 2024

Bij het ontvangen zegt Wise dat het nummer reeds ontvangen werd, maar dit klopt niet. Wat nu?

Check de abonnementinstellingen

Wise geeft deze foutmelding o.a. wanneer een bepaalde instelling in het abonnement verhindert dat er exemplaren kunnen ontvangen worden.

Check dus even de instellingen van het tijdschriftabonnement:

  • Heeft het de status “Normaal”?
  • Staat de optie Exemplaren op “Ja”, “Tijdelijke inzage”, “Inzage” of “Abonnement”?

Heeft het abonnement een andere status of staat “Exemplaren” ingesteld op een andere optie, wijzig dit dan.

Als bovenstaande eigenschappen in orde zijn, dan heeft er iemand in de bib wellicht een eerder exemplaar onder dit nummer ontvangen en dit niet correct rechtgezet. Meestal wordt het exemplaardetailscherm geopend en wordt daar het nummer bij plaatsing aangepast (muteren groep 2 – veld volgnummer). Maar dat is niet voldoende.

Volg dan de werkwijze die hieronder beschreven staat.

Het nummer aanpassen bij het abonnement

Vaak is het nummer dat je wil ontvangen inderdaad al per ongeluk ontvangen geweest. Als je dan enkel het nummer hebt aangepast in het exemplaardetailscherm en niet in het abonnement, zal Wise hetzelfde nummer niet willen ontvangen.

In het volgende voorbeeld werd het nummer 293 naar 292 op het exemplaar aangepast. Dit is te zien in de historiek:

Je moet dus in dit geval ook een aanpassing doen via het abonnement zelf.

Open het abonnement van de tijdschrifttitel en ga naar exemplaren via de knop “Exempl” onderaan rechts.

In de lijst zie je dat nummer 293 niet werd aangepast naar 292. Pas deze aan door te klikken op Detail. Klik tot slot op Opslaan.

OPGELET: de foutmelding dat het nummer al ontvangen werd, kan ook verschijnen als er iets aangepast werd aan het abonnement waardoor je geen exemplaren meer kan ontvangen, bv. als het veld Exemplaren op “Nee” staat i.p.v. “Ja” of “Tijdelijke inzage”.