Laatste wijziging: 12 april 2023

Waarom verschijnt mijn tijdschrifttitel niet in tijdschriftenbeheer?

Een tijdschrifttitel verschijnt op basis van verschillende criteria in de lijst:

  • het laatst ontvangen exemplaar: het laatste exemplaar dat je registreert onder een abonnement bepaalt vanaf welke datum Wise start met voorspellen. Bij de ontvangst van een nagestuurd exemplaar of een speciaal nummer kan het zijn dat de voorspelling even niet correct verloopt.
  • frequentie & voorspellingsperiode: op basis van de op titelniveau ingestelde frequentie past Wise een voorspellingsperiode toe. Na hoeveel dagen je welke frequentie mag verwachten vind je hieronder terug.
Frequentie Voorspellingsperiode
Dagelijks 1
Wekelijks 5
1x per 2 weken 12
2x per maand 12
1x per 3 weken 19
13x per jaar 25
Maandelijks 25
11x per jaar 25
10x per jaar 25
9x per jaar 27
6x per jaar 40
Tweemaandelijks 40
4x per jaar 40
Jaarlijks 250

Indien je denkt dat een titel toch in de voorspellijst van het tijdschriftenbeheer zou moeten staan, check dan eerst even wanneer het laatst ontvangen exemplaar werd gekoppeld en wat de voorspellingsperiode is. Als je op basis daarvan vermoed dat er iets mis is, neem dan contact op met de helpdesk. Indien het vorige nummer te laat werd geregistreerd en de voorspelling daarom wat achter loopt, kan je ook altijd ontvangen via het abonnement. Zoek de titel op in de catalogus, klik op het kalendericoontje om het abonnement te openen, en klik in het submenu Abonnement op Ontvang.