Laatste aanpassing: 16 maart 2023

Registreren van een tijdschriftabonnement

Zoek het tijdschrift op in de catalogus (zie vorige les).

Je kan nu op twee manieren een tijdschriftabonnement toevoegen:

a) Vanuit de resultatenlijst in de catalogus: klik rechts op de tijdschrifttitel en kies ‘Abonnement‘.

b) Vanop het detailscherm van de tijdschrifttitel: klik op het kalender-icoon rechtsonder, of gebruik de sneltoets Alt+A.

Kies binnen de basis-titelbeschrijving voor het menu Abonnement en vervolgens Nieuw abonnement.

Je krijgt nu volgend formulier te zien:

Vul volgende velden aan:

 • Status: bij een lopend abonnement is dit Normaal. Bij het stopzeggen van een abonnement pas je deze aan naar de gewenste optie.
 • Abonnementnummer: het abonnementnummer waaronder je bekend bent bij de leverancier.
 • Periode: startdatum is vooringevuld met de datum van aanmaak. Einddatum enkel invullen indien definitieve afsluitdatum van het abonnement gekend is. Deze datum is niet gelijk aan de einddatum van de betaaltermijn.
 • Leverancier 1: hoofdleverancier.
 • Leverancier 2: vul je uitsluitend in indien de 1ste leverancier niet nalevert maar dat heeft uitbesteed aan leverancier 2.
 • (Afleverdagen: werd vroeger gebruikt bij kranten, nu niet meer in gebruik.)
 • Exemplaren: kies wat van toepassing is voor jouw bibliotheek:
  • A – Abonnement: geen uitleenexemplaren, ontvangst wordt alleen geregistreerd in administratie. Zo kan je aangeven dat je een abonnement hebt zonder exemplaren te registreren. Bijv. Bibliotheekblad is voor intern gebruik, maar wordt niet in de bibliotheek geplaatst. Opgelet: aangezien de nummers niet als echte exemplaren zichtbaar worden in Wise, worden ze ook niet getoond in de publiekscatalogus!
  • I – Inzage: alle exemplaren onmiddellijk enkel ter inzage.
  • J – Ja: alle exemplaren onmiddellijk beschikbaar voor uitleen.
  • M – Map: uitleen gebeurt via mapjes waardoor geen statusinformatie beschikbaar is.
  • N – Nee: er worden geen exemplaren geregistreerd. Geef aan dat je een abonnement hebt, maar zonder verplichting om dagelijks een exemplaar te ontvangen. Dit kan je gebruiken voor kranten. Opgelet: aangezien de nummers niet geregistreerd worden, wordt de titel ook niet zichtbaar in de publiekscatalogus.
  • T – Tijdelijke inzage. Nieuw exemplaar ter inzage, oudere exemplaren zijn uitleenbaar.
 • (Opmerking: vrij tekstveld)
 • (Abon. soort: leeg laten. Kan indien gewenst gebruikt worden om tijdschriftencollectie verder onder te verdelen. Bv. wetenschapstijdschriften onderverdelen in specifieke categorieën voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde …).
 • Rappelbaar: bij niet ontvangst wordt het exemplaar opgenomen in opvolglijsten voor rappelbeheer naar leveranciers.
 • Nabestelbaar: bij niet ontvangst wordt het exemplaar opgenomen in opvolglijsten voor nabestellen van nummers.
 • Koppelvestiging: vul hier jouw vestigingsnummer in, bv. 2020, in combinatie met de keuze I – Inzage bij Exemplaren. Bij het ontvangen van een exemplaar wordt dan automatisch een ‘fictieve’ barcode gegenereerd.
 • Plaatsing: kies de betreffende kast indien je de etiketmethode BGV wenst te gebruiken voor tijdschriften. Wens je gebruik te maken van een SISO/ZIZO etiketmethode? Laat het veld Plaatsing leeg.
 • Tijdelijke plaatsing: indien het eerste exemplaar zich bijv. steeds ergens anders bevindt.
 • Pl. Opmerking: plaatsingsopmerking, bv. de bewaartermijn kan je hier kwijt, dit wordt dan ook getoond in de publiekscatalogus.
 • Koppelopmerking: vrij tekstveld met info die getoond wordt bij het koppelen
 • Bewaartermijn: uitgedrukt in maanden, dit is enkel voor je eigen administratie maar is niet zichtbaar in de publiekscatalogus (daarvoor gebruik je de Pl. Opmerking).
 • Actie: hier kan je een extra actie definiëren: inbinden, verplaatsen naar magazijn of opschonen.
  Deze actie gebeurt niet automatisch, maar je kan er wel lijsten over ophalen via de Selecties.

Bevestig met OK. Het abonnement wordt toegevoegd aan het overzicht.

Opgelet!
Bij het niet invullen van een einddatum in Wise, zal Wise zelf jaargangen aanmaken.
Het abonnement neemt de verschijningsfrequentie over uit de tijdschrifttitel. Deze werd ingevuld bij alle Open Vlacc-tijdschrifttitels. Als je een lokale tijdschrifttitel gebruikt of zelf een tijdschrifttitel aanmaakt, zorg dan zeker dat de verschijningsfrequentie is ingevuld!
Er worden geen abonnementen aangemaakt bij jaarverslagen of jaarboeken. Hoe je deze correct invoert vind je hier terug.

Je abonnement is nu aangemaakt, je bent nu klaar voor het ontvangen van exemplaren.