Laatste wijziging: 19 juni 2023

Verwijderen/opschonen van een tijdschriftabonnement

Kies in het menu Abonnement voor Verwijderen/opschonen en klik vervolgens op de gewenste actie.

  • Verwijder abonnement: bevestig dat je het gekozen abonnement wil verwijderen. Bevestig nogmaals dat je het actief abonnement wil verwijderen. Opgelet: doe dit enkel nadat je het abonnement eerst op ‘Geëindigd’ hebt gezet en (indien van toepassing) nadat je oude jaargangen in bulk hebt verwijderd (zie optie 3 hieronder). In principe hoef je een abonnement niet echt te verwijderen, het stopzetten is meestal voldoende.
  • Wijzig abonnementcode: abonnement toewijzen aan een andere vestiging. Kies de gewenste optie in het keuzemenu.
  • Verwijder exemplaren per periode: geef de gewenste jaargang in. Lees de info hieronder!
    Verwijder nadien de relatie tussen moedertitel en jaargang niet! De relatie ligt op titelniveau en heeft invloed op alle bibliotheken in bezit van dit tijdschrift. Als jouw bibliotheek geen exemplaren meer heeft onder deze jaargang zal deze niet verschijnen in de publiekscatalogus.

Indien je exemplaren van een bepaalde jaargang wil afvoeren via de derde optie, hierboven aangehaald, maak je de keuze tussen:

  • Verwijder alleen de abonnement exemplaren: de exemplaren worden enkel op het niveau van het abonnement verwijderd, de uitleenexemplaren blijven staan en gaan later manueel afgevoerd moeten worden (te vermijden!)
  • Verwijder tevens X uitleenexemplaren: ook de uitleenexemplaren worden afgevoerd
    De nog uitgeleende exemplaren worden niet verwijderd maar blijven uitgeleend! Bij inname aan de zelfuitleen worden deze exemplaren uitgesorteerd. Bij inname aan de Wisebalie worden ze automatisch afgevoerd, en krijg je een pop-up met de melding dat het nummer afgevoerd werd.

Exemplaren naar de kast Magazijn verplaatsen

Verhuizen je exemplaren naar het magazijn? Via het menu Exemplaren optie Seriemutaties kan je de exemplaren naar de kast Magazijn verplaatsen. Vul de nodige rubrieken in en scan vervolgens de exemplaren in.

Afschrijven na bewaartermijn

Je kan een selectie maken van exemplaren voorbij bewaartermijn met Settype: exemplaren, Selectiebron: Titels en volgende selectieregels (voorbeeld op 11 februari 2022 voor vestiging 2040, alle exemplaren selecteren ouder dan 12 maanden, van tijdschriftabonnementen met bewaartermijn 12):