Laatste wijziging: 27 april 2023

Werkplekbeheer

Met de juiste bevoegdheden kan je in het menu Vestigingsbeheer volgende acties uitvoeren voor jouw vestiging of instantie. Als je iets hebt aangepast kan het zijn dat je even Wise moet heropstarten.

De acties onder het submenu Werkplekbeheer (behalve het menu-item Configuratie) kunnen ook uitgevoerd worden door een medewerker met bevoegdheid BALIE.

Werkdatum wijzigen

Hiermee pas je de datum van jouw client aan zodat acties op een andere datum worden geregistreerd. Je kan dit eventueel gebruiken om de innames van de inleverbus of na een noodprocedure te doen. Deze wijziging geldt niet voor de hele instantie, enkel voor jouw werkplek/client. Je ziet in de balk bovenaan dat je op een andere werkdatum werkt. Vergeet deze nadien niet terug te zetten!

Andere gebruiker

Via deze functie kan een andere gebruiker aanmelden op deze client. Dit kan enkel wanneer beide gebruikers in dezelfde vestiging werken. Wil je aanmelden onder een andere vestiging, start dan een tweede client op.

Leesbaarheid

Maak de tekst op je scherm groter of kleiner. Deze wijziging geldt enkel voor jouw client.

Bonprinter tijdelijk uitschakelen

Moet je grote bulkacties doen en wil je dat er niet telkens een ticket wordt geprint, gebruik dan deze functie. Via dezelfde menu-ingang zet je de bonprinter weer actief. Deze functie geldt enkel voor jouw client.

Mededeling op bon

Hier kan je de tekst op de tickets aanpassen:

  • Voor de volledige vestiging: vul de tekst in in het vak “Vestigingstekst” en herstart je client. Op alle tickets in jouw vestiging verschijnt nu deze tekst.
  • Voor jouw client: wil je enkel tickets aan jouw client met een andere tekst, vink dan “Alternatieve tekst” aan en vul de tekst in het onderste vak in.

Configuratie

Dit menu zal vooral gebruikt worden bij de installatie van Wise. Je kan er bv. instellingen kwijt voor de bonnenprinters of hoe de client zich standaard moet gedragen (= balieprofiel). Neem contact op met de Cultuurconnect Servicedesk indien hier specifieke vragen over zijn.

Debug Log aan/uit

Snel de logging aan of uitschakelen, op vraag van de servicedesk. Meer info

Cache wissen

Wanneer je bv. de layout van de bonnen hebt gewijzigd, kan het zijn dat die nog niet helemaal is doorgezet. Dan kan je best even de cache van je client even wissen. Wise toont twee pop-ups met een vraag: op de eerste antwoord je ja, op de tweede best neen (tenzij de medewerker van de servicedesk dit anders aaangeeft).

Geprinte berichten

Hier vind je reeds geprinte balienota’s terug zodat je ze eventueel opnieuw kan afdrukken.