Openingstijden (Openingsuren en sluitingsdagen)

Laatste wijziging: 13 maart 2023

Vestigingsbeheer > Openingstijden

Je hebt bevoegdheid ADMIN nodig.

De openingsuren en sluitingsdagen die je op de website ziet, kan je aanpassen in Wise via Vestigingsbeheer > Openingstijden.
De openingsuren en sluitingsdagen worden op de website getoond in de footer, op de pagina “Adres en openingsuren” en bij de beschikbaarheidsinformatie.

Wijzigingen of nieuwe openingsuren/sluitingsdagen zijn doorgaans twee dagen na invoeren zichtbaar in de publiekscatalogus.

 Openingsuren
 • Selecteer de vestiging linksboven.
 • Klik onderaan op “nieuw” om een regel toe te voegen, of dubbelklik op een regel om deze te bewerken.
 • Heeft je bib op 1 dag meerdere tijdslots, geef dit dan aan via het “Volgnr”: dit nummer (te beginnen met 0) geeft aan welk tijdslot eerst komt.
 • Je kan tot 250 tekens vrije tekst meegeven bij een openingsmoment; hou er echter rekening mee dat dit ook mooi en leesbaar moet presenteren op de website, maak de tekst dus niet te lang. Zet hier bijvoorbeeld “Onbemand” of “Afhaalbib”, indien van toepassing.
 • Heb je je vergist of krijgt de bib andere openingstijden, haal de regel dan weg door die te selecteren en te kiezen voor “Verwijderen”.
Sluitingsdagen
 • selecteer de vestiging linksboven;
 • klik op “Nieuw” om een extra sluitingsdag toe te voegen;
 • via de “…” kan je een kalender openen om een dag te selecteren;
 • je kan tot 250 tekens vrije tekst meegeven bij een openingsmoment; hou er echter rekening mee dat dit ook mooi en leesbaar moet presenteren op de website, maak de tekst dus niet te lang.
 • Enkel sluitingsdagen die in de komende 90 dagen vallen, worden in de publiekscatalogus getoond.
  Dagen die in het verleden liggen worden niet automatisch gewist in Wise, maar worden niet meer getoond in de publiekscatalogus.
Opgelet: Kalender

Wise bevat hiernaast ook de Kalender functionaliteit, die gebruikt wordt om sluitingsdagen, vakantieperiodes en boetevrije dagen aan te duiden. Deze kalender wordt gebruikt voor de berekening van inleverdata en boetegelden. Er is geen link tussen Kalender en Openingsuren/Sluitingsdagen. Ze moeten afzonderlijk ingevuld worden.

 • de openingstijden vul je in voor weergave in de publiekscatalogus
 • de kalender vul je in voor de berekening van inleverdata en boetes

Wijzigen je wekelijks recurrente sluitingsdagen? Geef dit door aan servicedesk, zodat dit ook goed staat bij het genereren van de kalender voor de komende jaren.
Voor het huidige jaar moet je het zelf aanpassen in de Kalender. Ook boetevrije dagen en vakantiedagen moet je zelf toevoegen.