Laatste wijziging: 27 april 2023

Hoe maak ik een logbestand aan?

Als een probleem zich blijft voordoen en niet gereproduceerd kan worden door de servicedesk, zal deze vragen om een log-bestand te bezorgen.

1) Zet de logging aan

Dat kan sinds versie 7.0.0 op een snelle manier:

  • Ga naar Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Loggen naar bestand aan/uit

Elke gebruiksrol kan deze functie aan- of uitzetten.

Gebruikers met de rol Admin hebben meer opties via volgende manier:

  • Ga naar Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie> tabblad Log & debug
  • Vink Aktief aan
  • Wijzig indien nodig de locatie waar het logbestand bewaard wordt.
  • Klik op Opslaan

Alle activiteit van Wise wordt nu geregistreerd in het log-bestand.

2) Reproduceer het probleem

Speel de situatie na waarbij het probleem zich voordeed.

3) Zet de logging weer af en bezorg het bestand aan de servicedesk

Loggen is belastend voor het systeem. Als het niet meer nodig is, dient dit terug uitgeschakeld te worden door:

  • Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Debug Log aan/uit
  • Vestigingsbeheer > Werkplekbeheer > Configuratie> tabblad Log & debug en vink Actief uit

Bezorg het bestand bng.log in c:\bng\ (of de zelfgekozen locatie) als bijlage aan de servicedesk.

Logbestanden worden automatisch na een maand opgeruimd.