Laatste aanpassing op 22 maart 2023

Zoeken in de catalogus: introductie

In dit inleidend filmpje leer je over:

  • Zoekopdrachten in de catalogus
  • Welke catalogi zijn er?
  • Welke indexen zijn er?
  • Hoe booleaans zoeken?

Deelcatalogi

Er zijn drie catalogi in Wise waar je in kan zoeken:

  • Algemene catalogus: zoeken in alle titels en exemplaren, behalve verwijderde titels
  • Jeugdcatalogus: zoeken in alle titels en exemplaren met doelgroep jeugd
  • Verwijderde titels / Titelaanbod: zoeken in afgeschreven titels / titels waar geen exemplaren meer aan gekoppeld zijn

Zoeken met de woordenindex

De woordenindex is een vrij zoekveld (te vergelijken met het google-zoekvenster) waar je termen uit verschillende indexen kan ingeven en alle indexen tegelijk doorzoekt, vb “Woolf waves pinguin”).

Opgelet: de woordenindex zoekt over heel wat velden heen, maar moet daarom soms heropgebouwd worden. Heb je dus net een nieuwe titel ingevoegd in Wise, dan kan het zijn dat de woordenindex die nog niet toont. Gebruik daarom na het invoeren van een nieuwe titel best één van de andere indexen, zoals titel of auteur, daar ga je de nieuwe titel wel meteen terugvinden.

Op 17/12/2019 gebeurde er een aanpassing van zoeken in de woorden-index. De performantie is verbeterd, en ook zoekopdrachten met veel ‘stopwoorden’ (vb ‘kom hier dat ik u kus’) geven nu een goed resultaat. Het totaal aantal resultaten van een zoekactie wordt onderaan weergegeven. Je kan tot 1000 resultaten weergeven in de resultatenlijst.
Opgelet: het zoeklicht werkt NIET in de nieuwe woordenindex. Je kan wel booleaans zoeken (zie onderaan deze pagina). Je kan bv. ook zoeken op “Madonna track” om één mediumsoort over te houden. Zoeken op vestiging/instantie, doe je via de Filter in de woordenindex.

Bladeren met de bladerindexen

Via de bladerindexen doorzoek je één index (titel, auteur, VLACC-nr, exemplaarnummer, titelnummer, genre, trefwoord (= onderwerpen) …) Opgelet: een bladerindex is een alfabetische lijst van alle ingangen: je moet dus altijd met het eerste woord beginnen. “Kippen club” zal geen (goed) resultaat geven in de bladerindex ‘reeks’, “wilde kippen” wel.

Resultatenlijst

Je zoekopdracht levert een resultatenlijst op.
Opgelet: als je zoekopdracht slechts één titel als resultaat heeft, dan ga je meteen naar het titeldetailscherm.

Booleaans zoeken, wildcards gebruiken, exact zoeken

AND: scheid de termen met een spatie, bv. eco roos
OR: scheid de termen met een /, bv. eco / roos
NOT: plaats een ! voor de term, bv. eco !roos

* is een wildcard-teken: het vervangt een of meerdere tekens aan het begin, midden of einde van een term

Met ‘…’ kan je op een exacte term zoeken, bv. ‘Van In’