Laatste aanpassing op 23/01/2020

Zoeken in de catalogus: introductie

In dit inleidend filmpje leer je over:

  • Zoekopdrachten in de catalogus
  • Welke catalogi zijn er?
  • Welke indexen zijn er?
  • Hoe booleaans zoeken?

Deelcatalogi

Er zijn drie catalogi in Wise waar je in kan zoeken:

  • Algemene catalogus: zoeken in alle titels en exemplaren, behalve verwijderde titels
  • Jeugdcatalogus: zoeken in alle titels en exemplaren met doelgroep jeugd
  • Verwijderde titels / Titelaanbod: zoeken in afgeschreven titels / titels waar geen exemplaren meer aan gekoppeld zijn

Zoeken met de woordenindex

De woordenindex is een vrij zoekveld (te vergelijken met het google-zoekvenster) waar je termen uit verschillende indexen kan ingeven en alle indexen tegelijk doorzoekt, vb “Woolf waves pinguin”)

Op 17/12/2019 gebeurde er een aanpassing van zoeken in de woorden-index. De performantie is verbeterd, en ook zoekopdrachten met veel ‘stopwoorden’ (vb ‘kom hier dat ik u kus’) geven nu een goed resultaat. Het totaal aantal resultaten van een zoekactie wordt onderaan weergegeven. Je kan tot 1000 resultaten weergeven in de resultatenlijst.
Opgelet: het zoeklicht werkt NIET in de nieuwe woorden-zoek. Je kan wel booleaans zoeken (zie onderaan deze pg). Je kan bv. ook zoeken op “Madonna track” om één mediumsoort over te houden. Zoeken op vestiging/instantie, doe je via de Filter in de woordenindex.

Bladeren met de bladerindexen

Via de bladerindexen doorzoek je één index (titel, auteur, VLACC-nr, exemplaarnummer, titelnummer, genre, trefwoord (= onderwerpen) …) Opgelet: een bladerindex is een alfabetische lijst van alle ingangen: je moet dus altijd met het eerste woord beginnen. “Kippen club” zal geen (goed) resultaat geven in de bladerindex ‘reeks’, “wilde kippen” wel.

Resultatenlijst

Je zoekopdracht levert een resultatenlijst op.
Opgelet: als je zoekopdracht slechts één titel als resultaat heeft, dan ga je meteen naar het titeldetailscherm.

Booleaans zoeken, wildcards gebruiken, exact zoeken

AND: scheid de termen met een spatie, bv. eco roos
OR: scheid de termen met een /, bv. eco / roos
NOT: plaats een ! voor de term, bv. eco !roos

* is een wildcard-teken: het vervangt een of meerdere tekens aan het begin, midden of einde van een term

Met ‘…’ kan je op een exacte term zoeken, bv. ‘Van In’