Laatste aanpassing: 23/01/2020

Hoe je de velden invult:

Rubriek Wat is het Hoe invullen
Medium De uitgavevorm

Standaard ingesteld op ‘Boek’.

Vaste lijst.

Titelsoort Het bibliografische type

– Gebruik ‘O’ voor monografieën 
– Gebruik ‘M’ voor beperkt meerdelige publicaties (woordenboeken, encyclopedieën)
– Gebruik ‘S’ voor onderdelen binnen een band (omnibussen, artikels)

– “P” is niet in gebruik in Vlaanderen
– Gebruik ‘T’ voor tijdschrifttitels waar je jaargangtitels voor wil maken

– “J” wordt gebruikt voor jaargangtitels. Deze maakt Wise zelf aan, deze titelsoort hoef je dus nooit zelf te kiezen.

Vaste lijst.

Omdat dit meestal ‘standaardtitel’ (het equivalent van ‘monografie’) moet zijn, is dit vooringevuld. 

Titel De publicatietitel van de titel.  Vrij veld

Lidwoord in het eerste veld invoeren, de rest van de titel in het tweede veld.
Een ondertitel kan je opnemen als volgt: Titel SPATIE dubbele punt SPATIE ondertitel.

Deelaanduidingen en andere extra titelinformatie. kan je invoeren via het volgende scherm (muteerscherm).

Auteur De hoofdverantwoordelijke voor de titel.

Niet elke titel heeft een auteur (vb reisgidsen hebben dit vaak niet)

Meer info

Thesaurus met alle namen die al in Wise zijn opgenomen.

Begin met typen om te bladeren in de thesaurus. Klik de naam in de lijst aan om toe te voegen aan je beschrijving.

Nieuwe namen kunnen worden ingevoerd in de vorm: Familienaam, Voornaam. Let op hoofdletters! Eventuele leefdata horen [tussen de vierkante haakjes] 

Auteursfunctie Functie van de hoofdauteur.

(meestal aut bij boeken,
prf bij popmuziek,
cmp bij klassieke muziek,
drt bij films)

Meer info

Vaste lijst

Klik de lijst open en typ de eerste letters van de code of verwoording om snel te bladeren. 

Publicatiejaar Het jaar van uitgave indien vermeld.  Vrij veld

Het jaar van uitgave geef je hier in als 4 cijfers.

Als er andere info moet toegevoegd worden (vb rechte haken bij onzekere datum, “jaar van uitgave niet vastgesteld”) dan kan deze info worden aangepast / opgenomen via het formulier achter de rubriek ‘impressum’ in het titelmuteerscherm.

Taal De taal van de uitgave.

Standaard ingesteld op ‘Nederlands’.

Vaste lijst
ISBN 13-delige code die begint met 978 of 979.
Oude werken kunnen nog een 10-delige code hebben.
Gecontroleerd veld

10 of 13 karakters, zonder liggende streepjes of blanco’s.

Een ongeldig ISBN kan je invoeren op muteerscherm

EAN 13-cijferige productcode (op CD, DVD, games, spelmateriaal,…)

Gecontroleerd veld

13 karakters, zonder liggende streepjes of blanco’s.

Een ongeldig EAN kan je invoeren op muteerscherm

Jeugd / Volw Ruwe aanduiding van de doelgroep van de titel. 

! Opgelet ! Deze aanduiding voedt alleen het Wise-systeem en zit niet in de export naar je catalogus. Vul daarvoor de rubriek “doelgroep” in (zie verder)

Vaste lijst

Standaard ingesteld op volwassenen. 

Verh. / infor. Literair type van de titel.

Bij materialen die geen literaire aard hebben, zoals CDs, zet je dit op NN

Vaste lijst

Standaard ingesteld op verhalend.

Materiaal = Reglementsmateriaal van de titel: bepaalt welk reglement er gesuggereerd wordt voor de exemplaren die aan deze titel gekoppeld worden.

Opm: het is mogelijk bij het exemplaar af te wijken en een ander materiaal toe te kennen (vb omdat je één exemplaar als sprinter wil uitlenen)

Vaste lijst

Er wordt al een materiaal gesuggereerd op basis van de velden die je eerder invulde. Je kan dit eventueel verder verfijnen. 

In veel gevallen kan je volstaan met deze minimale beschrijving:

  • omdat je vermoedt dat Open Vlacc het record binnenkort zal invoeren (waardoor je minimale beschrijving overschreven zal worden). Let daarom extra goed op de sleutelvelden (medium, titelsoort, isbn, ean, jaar)
  • omdat de titel (op het moment van invoer) geen extra informatie nodig heeft (vb bestellingen)

Een minimale beschrijving heeft altijd de status ‘voorlopig’.

Je kan meteen na het maken van een minimale beschrijving, deze beschrijving vervolledigen. Ga daarvoor kijken in de les titels muteren voor de algemene principes, en bij de les “welke rubrieken moet ik aanvullen” om concreet aan de slag te gaan.