Een vertelkoffer of andere ‘kit’ aanmaken

Wanneer je een vertelkoffer of andere ‘kit’ wil aanmaken, mag je dat NIET doen door relaties tussen titels (kit + onderdelen). Het titelbestand is een gedeeld bestand, en op deze manier zou je dus een relatie leggen die voor alle bibs in Vlaanderen geldt.

Hoe doe je dit dan?

Hiervoor heb je een aantal opties:

1. Kit + bevat-annotaties + 1 exemplaar per koffer (die alle in bevat-annotaties opgelijste titels bevat). Dit is bruikbaar als de titels ‘vast’ in de koffer zitten en niet los in de catalogus aangeboden worden.

2. Je maakt een administratieve pas “Koffer 1” aan (enz., een administratieve pas per koffer), waarop je de exemplaren inscant die in de koffer zitten. Dit is bruikbaar als je de titels in de catalogus wilt hebben staan, je exemplaar zal dan getoond worden als niet voor uitleen. Je kan een opmerking meegeven in de betrokken exemplaren om duidelijk te maken dat de niet-beschikbaarheid een gevolg is van in een koffer zitten. De exemplaren op deze administratieve pas kunnen vervolgens natuurlijk niet verder uitgeleend worden: je leent alleen de koffer uit.