Laatste wijziging: 11 mei 2022

Wat zijn lokale onderwerpen?

Achter de velden ‘onderwerp’, ‘onderwerp persoon’ en ‘onderwerp corporatie’ zit de gecontroleerde onderwerpenlijst van Open Vlacc. Het is niet mogelijk onderwerpen aan deze lijst toe te voegen.

Wanneer je een onderwerp wil toekennen aan een titelbeschrijving dat nog niet bestaat in de gecontroleerde onderwerpenlijsten, dan kan je dit toevoegen in de rubriek ‘onderwerp lokaal’. Anders dan de andere onderwerpen, zit hier een ‘open’ thesaurus achter, waar termen aan kunnen worden toegevoegd.

Voor de faciliteitengemeenten werd er ook een rubriek ‘onderwerp Franstalige lokaal’ toegevoegd, wat daar wordt ingevoerd verschijnt enkel in de Franstalige versie van de catalogus, dus niet voor Nederlandstalige klanten.

‘Onderwerp lokaal’ en ‘Onderwerp Franstalige lokaal’ zijn de enige velden die via het titelmuteerscherm kunnen toegevoegd worden aan een beschermde Open Vlacc-beschrijving.

Bij de migraties zijn steeds alle onderwerpen uit de oude systemen toegevoegd aan de beschrijvingen in Wise.

De benaming ‘onderwerp lokaal’ is misleidend: deze onderwerpen worden getoond in de publiekscatalogus bij alle bibliotheken die deze titel in bezit hebben. Gebruik dit veld dus met de nodige omzichtigheid.

Op dit moment gebeurt er quasi geen onderhoud op dit veld. We nemen dit op samen met de lokale bibliotheken wanneer de migraties rond zijn.