Film (DVD, Blu-ray, 4K ultra HD)

Welke rubrieken moet je nakijken / aanvullen?

Hieronder een overzicht van de rubrieken die gebruikt om filmmateriaal te beschrijven.

Bovenste blok

Groen = ingevuld obv minimale invoer (meer info in de basiscursus): nakijken
Rood = in te vullen op muteerscherm

Rubriek Wanneer opnemen Hoe invullen
Kijkwijzer Indien vermeld op de doos Vaste lijsten

Onderste blok

Rubriek Wanneer opnemen Hoe invullen
Impressum Altijd Invulformulier met subvelden

Plaats van uitgave moet bij films niet worden opgenomen.

Collatie Altijd Invulformulier met subvelden

Speelduur Altijd Vrije tekst

Speelduur in minuten

Algemene annotatie Voor vermelding van gesproken talen 
ondertitels 
vermelding waar werk op gebaseerd is 
….
Vrije tekst
Herhaalbaar

We noteren talen als volgt;
Taalkeuze: taal1, taal 2
Ondertiteling: taal1, taal 2 

Datum oorspr. opname Altijd Vrij veld

Vul het jaartal in

Auteurs 
– Hoofdauteur
– Primaire corporatie
– Secundaire auteur
– Secundaire corporatie
Mensen zet je in het auteursveld, instanties en groepen in het corporatieveld.

Er is maximaal één hoofdverantwoordelijke, en een onbeperkt aantal secundaire auteurs.

Invulformulier met subvelden
Herhaalbaar

Naam en functiecode van de hoofdauteur zijn in principe al ingevuld in het minimale invoerscherm.

Voeg eventuele andere auteurs toe.

Bij films vermelden we typisch de regisseur (drt) als hoofdverantwoordelijke. Daarnaast kan je optioneel opnemen:
acteurs (act)
de auteur op wiens werk een film eventueel gebaseerd is (ant) als secundaire auteurs
componist van de muziek (cmp)

Elke betrokkene krijgt een naam en een functiecode
Andere velden moeten slechts uitzonderlijk worden ingevuld (vb Romeins cijfer voor koningen & pausen …).

Toevoegen/aanpassen van leefdata en dergelijke, doen we via thesaurusbeheer.

Let op: als je een auteur editeert in dit scherm maak je een nieuwe ingang in de thesaurus.

Reeks Indien van toepassing

Vb Walt Disney Classics, The X files

Invulformulier met subvelden

Louter commerciële uitgeversinformatie vb. Widescreen collection nemen we niet op in het reeksveld

Titels 
– Publicatietitel 
– Variante titel
– Uniforme titel werk
Publicatietitel = de titel zoals deze op het schijfje staat

Variante titel = sommige speelfilms zijn bekend onder een andere dan de publicatietitel. Indien deze titel een zoekfunctie heeft, kunnen deze gegevens opgenomen worden als variante titel 

Uniforme titel = de titel die als uniforme ingang gebruikt wordt. Vaak: de titel in de oorspronkelijke taal bij vb Zweedse … films

Invulformulier met subvelden

Publicatietitel met ondertitel:

Opmerking: je zal zien dat de materiaalaanduiding in subveld h niet is ingevuld bij geconverteerde records.
Bij nieuwe records (zoals de screenshot hierboven) wordt dit overgenomen uit het minimale invoerscherm. 

SISO Bij informatieve films & als jouw bibliotheek dit plaatsingssysteem gebruikt Vaste lijst
EAN Wanneer deze op de publicatie staat Gecontroleerd veld

In principe al ingevuld via het minimale invoerscherm

Doelgroepen Ter aanvulling op de typering Jeugd/volwassenen bovenaan.  
Bij werken met meerdere doelgroepen (vb 0-2, 3-5) kan je de verschillende doelgroepen hier opnemen.

Opgelet: ook voor werken met doelgroep ‘volwassenen’ MOET je het doelgroepenveld invullen

Vaste lijst
Herhaalbaar
Genre Bij fictie Vaste lijst
Herhaalbaar

Genre uit de gecontroleerde genrelijst van Open Vlacc. Er is geen aparte lijst voor jeugd en volwassen genres.

! Duid aan of je het genre als een vge of een jge wil opslaan !

Afwijkende genres kunnen worden ingevoerd bij lokaal onderwerp (zie onder)

Onderwerpen
– Onderwerp persoon
– Onderwerp corporatie
– Onderwerp
– Onderwerp lokaal
Onderwerp persoon = individuele personen

Onderwerp corporatie = instanties of groepen

Onderwerp = andere onderwerpen (tijd, plaats, zaak …)

Onderwerp lokaal = onderwerpen die niet in de Vlacc-onderwerpen lijst bestaan

Achter de velden ‘onderwerp’, ‘onderwerp persoon’ en ‘onderwerp corporatie’ zit de gecontroleerde onderwerpenlijst van Open Vlacc. Het is niet mogelijk onderwerpen aan deze lijst toe te voegen.

Je kan aanduiden of je het onderwerp als jtr, vtr, jth of vth wil opslaan. (dit is niet verplicht)
Afwijkende of nieuwe onderwerpen kunnen worden toegekend bij lokaal onderwerp.

ZIZO Bij informatieve films & als jouw bibliotheek dit plaatsingssysteem gebruikt Vaste lijst