Bladmuziek

Laatste aanpassing op 05/07/2024

Welke rubrieken moet je nakijken / aanvullen?

Hieronder een overzicht van de rubrieken die je mogelijks moet invullen om dit type materiaal te beschrijven.

Bovenste blok

Groen = ingevuld obv minimale invoer (meer info in de basiscursus): nakijken
Rood = in te vullen op muteerscherm

Rubriek Wanneer opnemen Hoe invullen
Taalcode Alleen bij meertalige titels (code MUL in voorlopige invoerscherm) Vaste lijst

Opgelet: als je de mediumsoort wil wijzigen, moet je dit via het sjabloon onder publicatietitel doen (zie verder). De aanpassing stroomt door naar het veld mediumsoort.

Onderste blok

Rubriek Wanneer opnemen Hoe invullen
Impressum Altijd Invulformulier met subvelden
Collatie Altijd

De muziek-specifieke gegevens zijn partituur, partij en zakpartituur.
In alle andere gevallen (vb songbooks, leermethodes, …) wordt enkel het aantal pagina’s of aantal delen opgenomen.

Invulformulier met subvelden

Algemene annotatie De totale bezetting wordt – indien mogelijk – altijd in een algemene annotatie opgenomen. Vrije tekst

Bevat-annotatie Songtitels, onderdelen of bewegingen van een klassiek muziekwerk kunnen als bevat-annotatie opgenomen worden om zoekbaar te zijn in de catalogus Invulformulier met subvelden

Auteurs
-Hoofdauteur
-Primaire corporatie
-Secundaire auteur
-Secundaire corporatie
Mensen zet je in het auteursveld, instanties (De Taalunie) en groepen (The Beatles) in het corporatieveld.

Er is maximaal één hoofdverantwoordelijke, en een onbeperkt aantal secundaire auteurs.

Bij gedrukte muziek is de hoofdauteur altijd de eerst vermelde muziekauteur (componist, uitvoerder, …). Andere auteursfuncties zoals andere muziekauteurs, arrangeur, samensteller, bewerker, transpositie, vingerzetting, uitgever,… kunnen als secundaire auteurs opgenomen worden.
Bij leermethoden of instructieboeken kan de auteur van de leermethode een primaire bijdrage hebben en kunnen muziekauteurs (componisten en uitvoerders) een secundaire bijdrage hebben.

Invulformulier met subvelden

Elke betrokkene krijgt een naam en een functiecode.
Andere velden moeten slechts uitzonderlijk worden ingevuld (vb Romeins cijfer voor koningen & pausen …). De meest voorkomende functiecodes zijn: – cmp (componist) voor klassieke muziek , – mus (muziek) voor niet-klassieke muziek.

Toevoegen/aanpassen van leefdata en dergelijke, doen we via thesaurusbeheer.

Publicatietitel Publicatietitel = de titel zoals deze op de titelpagina staat.

Gegevens omtrent bezetting, toonsoort, nummering of leerniveau worden als deel van de hoofdtitel opgenomen indien zij daaraan voorafgaan of daarmee typografisch of grammaticaal een geheel vormen. Is dit niet het geval, dan kunnen deze gegevens als andere titelgegevens of in een algemene annotatie opgenomen worden.

Invulformulier met subvelden

Uniforme titel Uniforme titels = De titel die als uniforme ingang gebruikt wordt.
De uniforme titel heeft als doel: 1) een werk voldoende te identificeren 2) alle uitgaven van een werk ongeacht verschillende publicatietitels te groeperen. Uniforme titels worden toegekend om muziekwerken die onder verschillende titels verschijnen, te groeperen.
Invulformulier met subvelden

Bij klassieke gedrukte muziek worden dezelfde uniforme titels gebruikt zoals voorgeschreven in de regelgeving Uniforme titel muziek. Als bij niet-klassieke gedrukte muziek de publicatietitel ( 245|a, b, n, p) afwijkt van de publicatietitel van de inhoudelijk identieke muziekdrager dan wordt de hoofdtitel van de muziekdrager als uniforme titel toegevoegd.

Reeks Indien van toepassing Invulformulier met subvelden

SISO Als jouw bib dit plaatsingssysteem gebruikt Vaste lijst

Volgende codes worden gebruikt voor bladmuziek:
– 788 (788.1-788.9) voor vocale bladmuziek en songbooks die niet voor één specifiek instrument zijn.
– 789 (789.1-789.99) wordt gebruikt voor instrumentale bladmuziek en voor songbooks bewerkt voor een bepaald instrument. Vb. Guitar songbooks worden bij 789.311 ingedeeld, piano songbooks bij 789.111, enz
De genre-aanduiding bij het nummer 789 wordt niet toegepast.

ISBN Als aanwezig op de drager

In sommige gevallen wordt een songbook, een gezangboek of een album met uitgebreide tekst en/of illustraties als een muziekeditie, een ‘gewoon’ boek of beide beschouwd. In dergelijke gevallen kan zowel een ISBN als een ISMN zijn toegekend.

Gecontroleerd veld
ISMN Als aanwezig op de drager.

Het ISMN (International Standard Music Number) identificeert bladmuziekpublicaties. Het is een tiencijferig identificatienummer, waarvan het eerste teken een ‘M’ is. De letter ‘M’ onderscheidt het ISMN van het ISBN en andere standaarden. In sommige gevallen wordt een songbook, een gezangboek of een album met uitgebreide tekst en/of illustraties als een muziekeditie, een ‘gewoon’ boek of beide beschouwd. In dergelijke gevallen kan zowel een ISBN als een ISMN zijn toegekend. Het ISMN kan ook in de internationale dertiencijferige code voorkomen met de prefix 979.

Vrij veld
Doelgroepen Doelgroep zoals je die wil zien in de publiekscatalogus. Ter aanvulling op de typering Jeugd/volwassenen bovenaan (wordt alleen in Wise intern gebruikt).
  
Opgelet: ook voor werken met doelgroep ‘volwassenen’ MOET je het doelgroepenveld invullen
Vaste lijst

Ken één doelgroep toe

Genre muziek Indien van toepassing Vaste lijst

Open Vlacc lijst met muziekgenres. In de lijst ontbreken vier algemene muziekgenres, met name: Klassieke muziek, Popmuziek, Jazz en Wereldmuziek. Deze vier muziekgenres worden als onderwerp opgenomen (zie hieronder)

Onderwerpen Altijd Vaste lijst

Onderwerp = Hoofdinstrument (bij voorkeur in de meervoudsvorm) + geleding ‘bladmuziek’ of ‘instructie’ :
– “bladmuziek” > voor in notenschrift geschreven of gedrukte muziek
VOORBEELD
– “instructie” > voor leermethoden of instructieboeken die in hoofdzaak muzieknotatie bevatten.
VOORBEELD

ZIZO Jeugd Bij bladmuziek voor de jeugd (6-14) als jouw bib dit systeem gebruikt Vaste lijst
Gebruik code VRLIE
ZIZO Volwassenen Bij bladmuziek voor volwassenen als jouw bib dit systeem gebruikt Vaste lijst
Raadpleegmodule voor toekennen codes (zoek op ‘bladmuziek’ voor een overzicht)