Laatste aanpassing: 21/12/2023

Wat is het probleem

Reeksen van strips of dvd’s die als bijlage bij een krant zijn uitgegeven, krijgen vaak eenzelfde identificatienummer, met telkens een ander volgnummer.
Ook zijn er uitgeverijen die ISBN’s af en toe recycleren en veelvuldig hergebruiken voor verschillende werken.

Het meermaals gebruiken van eenzelfde identificatienummer (ISBN, EAN, ISSN…) levert meerdere problemen op, niet in het minst bij conversies en koppelingen met externe metadata (samenvattingen, covers, recensies…).

Wat is de oplossing

We vermijden het meermaals gebruiken van identificatienummers voor publicaties die geen exacte herdruk van éénzelfde titel zijn. Hiervoor gelden volgende invoerregels:

Reeksen met eenzelfde identificatienummer en een volgnummer

Indien eenzelfde ISBN aan alle onderdelen van een reeks wordt toegekend, dan nemen we dit ISBN in alle onderdelen op in het ISBN-veld, maar specifiek in het subveld z (Ongeldige ISBN), met de mededeling in interne annotatie (599): “ISBN 978x in subveld z geplaatst wegens gebruik voor de volledige reeks”

Publicaties die geen onderdeel zijn van een reeks maar toch eenzelfde identificatienummer hebben

Plaats het identificatienummer in de beschrijving waarbij de koppeling met externe informatie foutief is (bv. cover, aanschafinformatie) in het subveld Ongeldige ISBN of EAN (subveld z).
Voeg in die beschrijving een interne annotatie toe: “ISBN/EAN/ISSN xxx opgenomen in subveld z wegens dubbel gebruik met xxx”.

Covers

Wil je een cover doorsturen van een identificatienummerloos materiaal? Dat kan! Geef de afbeelding dan de naam titelnummer.jpg en stuur de cover naar de servicedesk

En verder….

Gaat het om beschermde beschrijvingen of ben je nu helemaal in de war?
Geef het identificatienummer en titelnummers door via de servicedesk en dan proberen we samen de knoop te ontwarren.