Wat is een scat en waarvoor gebruikt Wise deze?

Wat is een scat? 

SCAT is een afkorting voor Statistische CATegorie. Elke titelbeschrijving en elk exemplaar in Wise heeft een SCAT.

Een volledige lijst van alle SCAT’s kan je hier terugvinden.

Hoe wordt de scat bepaald? 

De Scat in de titelbeschrijving wordt afgeleid uit titelkenmerken (fictie/non-fictie, jeugd/volwassen, mediumsoort, genre, SISO, NBLC,..).

Is een titel maar heel summier beschreven (vb alleen de info op het verkorte invoerscherm) dan zal de Scat ruw berekend kunnen worden: het systeem ziet bijvoorbeeld dat iets een Non-fictie boek voor volwassenen is, maar bij gebrek aan de SISO-categorie kan het niet exacter ondergebracht worden. Wanneer iemand in die beschrijving een SISO toevoegt, zal de scat herberekend worden naar een meer exacte categorie.

Wanneer de SISO later nog wordt gewijzigd, wijzigt de scat in de titel mee. Je kan de scat dus alleen aanpassen door de titel aan te vullen / te corrigeren (meer info hier).

De scat bij de exemplaren wordt geërfd uit de titel.
Wanneer de scat van een titel wijzigt, wijzigt de scat in de exemplaren mee. Dit heeft geen invloed op de kast en het budget waarop het bestaande exemplaar is geplaatst.
Nieuwe exemplaren krijgen meteen de nieuwe scat mee. Het is hier dus mogelijk dat er een andere kast bij voorspeld wordt dan bij de bestaande exemplaren, en een ander budget voor voorspeld wordt.

Waarvoor wordt de scat gebruikt? 

Wise gebruikt de Scat-code voor heel wat interne processen.

Kasten en plaatskenmerken voorspellen 

Wanneer je een exemplaar koppelt bij een titel, dan gebruikt Wise de beschikbare info uit de titel om een exemplaar te ‘voorspellen’. Zowel voor het bepalen van de kast als de etiketmethode en de daaruit volgende classificatie, wordt scat gebruikt.

Budgetten bij bestellen voorspellen

Wanneer je bestelbudgetten beheert in Wise, kan Wise via een door Cultuurconnect ingerichte ‘budgetconversie‘ op basis van scat een voorspelling doen van het budget waarop je een bepaalde titel vermoedelijk wenst te bestellen of te koppelen.

Bios-statistieken en Business Intelligence

Titels en exemplaren worden op basis van de scat ondergebracht in een bepaalde BIOS-categorie. Ook in Wise Analytics kan je statistieken raadplegen met behulp van de scat (naast een hoop andere parameters).

Overzichten in Wise

Een aantal standaard overzichten in Wise gebruikt de scat om op te sorteren/groeperen, met name de overzichten onder exemplaren>exemplaarstatistieken (behalve Onderling leenverkeer)

Samenvattend

Een goeie scat is dus van groot belang om deze interne processen in Wise goed te laten verlopen. Om de scat te verbeteren, moet je de titelbeschrijving aanvullen