Wat houdt een budgetcon en bestelmethode in?

Budgetcon

Op basis van de deelbudgetnoden van jouw bibliotheek richten wij achterliggend in wanneer welk deelbudget voorspeld wordt. Deze voorspelling gebeurt op basis van de scat van de titel waaraan de bestelling komt te hangen of reeds hangt. De voorspelling wordt op 2 plaatsen toegepast:

  • in het bestelscherm indien je werkt met niet gekoppelde leveranciers.
  • in het koppelscherm bij niet-gekoppelde en gekoppelde leveranciers.

Indien je kiest voor budgetopvolging in Wise vragen we welke indeling het best overeenkomt met jullie noden. De verschillende indelingen kan je hier terugvinden. Een combinatie van meerdere indelingen of het weglaten van bepaalde deelbudgetten kan uiteraard. Geef deze mee bij de opmerkingen in het formulier.

Sommige deelbudgetten kunnen niet voorspeld worden omwille van het feit dat voor deze categorie geen scat mogelijk is:

  • Taalpunt
  • Makkelijk Lezen
  • Sprinters
  • Niet-fictie lokaal
  • Anderstalige strips
  • Databanken
  • Digitale collecties
  • Vrij te besteden of varia

De budgetcon bevat steeds een back-up budget: 01 Totaal. Dit budget wordt opgepikt indien Wise niet weet waarop de bestelling moet geboekt worden.

Bestelmethode

De inrichting hiervan is enkel wenselijk bij niet-gekoppelde leveranciers. Hiermee kan je een korting laten toepassen op de titelprijs bij het plaatsen van de bestelling. Jouw in bestelling staand budget is zo accurater en geeft je een beter inzicht in de ruimte op jouw deelbudget.

Een bestelmethode kan enkel toegepast worden in het bestelscherm.