Overzicht openstaande bestelverzoeken

Werkt jouw bibliotheek met een bestelkoppeling? Dan kan je geen gebruik maken van dit overzicht. Dit stadium volg je op in de webomgeving van de leverancier.

Openstaande bestelverzoeken” zijn titels die op de bestellijst staan maar nog niet in bestelling zijn. Dit is vooral handig om de bestelverzoeken die nog op ‘Akkoord’ staan eruit te halen.

Ga naar Titels > Overzichten > Openstaande bestelverzoeken.
Zet ‘Bestelregels afdrukken’ op ‘Openstaand’.
Aanvullend kan je specifiëren op leverancier, vestiging, deelbudget en periode (invoerdatum) om jouw lijst gerichter op te maken.

Het veld besteldatum is niet van toepassing als je openstaande, nog niet geplaatste, bestellingen wil opvragen.

De parameters hierboven ingevuld hebben volgend voorbeeldrapport als resultaat.

In de besteladministratie kan je vervolgens de bijhorende titel opzoeken in het tabblad titel.

Hier kan je bij de kolom Cat. reeds opmerken dat er enkel een titel/bestelverzoek is door categorie ‘T’. Is er ook een bestelexemplaar aangemaakt en het bestelverzoek doorgezet? Dan verschijnt de categorie ‘T+E’.
Dubbelklikken op deze lijn zorgt ervoor dat de detailpagina van de titel opent in tabblad 4 ‘Detail titel’. Klik vervolgens op tabblad 3 ‘Bestellingen’ en je ziet het bijhorende bestelverzoek voor deze titel.

Dubbelklik op deze lijn en pas het bestelverzoek desgewenst aan, of zet het bestelverzoek door.

Een bijhorend bestelverzoek opzoeken kan ook door in de besteladministratie onmiddellijk tabblad 3 ‘Bestellingen’ te openen. Sorteer vervolgens op de kolom ‘Status’ en zoek vervolgens de titel in de lijst.