Hoe is de bestelkoppeling tot stand gekomen?

De bestelkoppeling(en) waren één van de grote projecten die Cultuurconnect en OCLC al in het oorspronkelijke lastenboek van het Bibliotheeksysteem vastlegden. Het concept is bij de opstart van het project in 2019 verder verfijnd door gesprekken met bibliotheken.

In het voorjaar van 2020 begonnen we aan een Proof of Concept-fase: de doelstelling van de PoC was onderzoeken met één leverancier en één bibliotheek of de vooropgestelde stroom gerealiseerd kon worden. Een heel aantal andere leveranciers (Medio, Distribib, Meta4books, De Poort, Stripweb, Beatrijs als vertegenwoordiger van de onafhankelijke boekhandel) werden betrokken bij de verfijning van de PoC. Nav deze gesprekken en de resultaten van de PoC werd de procesflow verder bijgewerkt en kwamen we tot 3 mogelijke implementaties en procesflows.

In de periode van april tot oktober 2021 kregen alle geïnteresseerde leveranciers de nodige documentatie om de koppeling te implementeren.
In oktober gingen de eerste leveranciers live met hun pilootbibliotheek.

Sinds januari 2022 kunnen ook andere bibliotheken die klant zijn van één van de gekoppelde boekhandels, intekenen om gebruik te maken van de bestelkoppeling.