Rappelbrieven naar de leverancier sturen

De rappelbrieven vind je via het hoofdmenu Titels > Overzichten > Rappelbrief openstaande bestellingen. De rappelbrief verzamelt de openstaande bestellingen en zet deze op een ‘brief’. Deze brief kan opgemaakt worden per leverancier.

Bij niet-invullen van de besteldatum komen alle bestellingen (exemplaren met status I) van de voorstaande vestiging op de lijst.

De brief vind je terug bij Berichten>Print berichten onder ‘Herinneringen B0’. Vink aan en klik op ‘Toon als pdf’ of ‘Print lokaal’.

Het aantal slaat op het aantal pagina’s van de brief. Klik op ‘ja’. De brief wordt getoond. Je kan hem opslaan en doormailen of afdrukken.