Bestellen op ABESTELV niet mogelijk

Dit valt voor als je vlak na het doorzetten van titels naar de catalogus opnieuw start te bestellen, of als je met meerdere collega’s samen besteld. Wise deblokkeert zichzelf na enkel ogenblikken maar geef een seintje aan de helpdesk als dit geblokkeerd blijft in jouw bib.

Hoe kan je het verhelpen? Ga naar Titels>Besteladministratie. Klik op Beheer>Wijzig aanbodbestand. Zet status op 2 Bestellen:

Klik op OK, dan Akkoord. Sluit de besteladministratie. Je kan nu verder bestellingen plaatsen.