Overzicht openstaande bestellingen

Bestelde exemplaren rappeleren”: een overzicht van wat besteld is maar nog niet geleverd werd. Dit rapport geeft een overzicht van exemplaren met status I (in bestelling), waarvan de besteldatum minimaal 7 dagen is verstreken.

Ga naar Titels > Overzichten > Bestelde exemplaren rappeleren. Je kan een periode opgeven, maar dat is niet verplicht, klik op ‘Maak rapport’:

Je krijgt volgend rapport:

De kolom ‘Aantal’ geeft het aantal bestelexemplaren met de status I bij deze titel weer.