Jaaropening en -afsluiting

Afsluiten van het boekjaar gebeurt door Cultuurconnect in de eerste dagen van januari. Als bibliotheek geef je bij jouw aanmeldformulier door welke optie je wenst: met of zonder overloop.

Met overloop houdt in dat er voor de openstaande bestellingen een overloopbedrag moet worden berekend bij de jaarovergang. Het overloopbedrag wordt apart vermeld op het budgetoverzicht en niet samengenomen met het nieuw budget. De som van alle bestelexemplaren nog aanwezig in Wise bij het afsluiten van het boekjaar bepalen het overloopbedrag.
Zonder overloop worden nog openstaande bestelexemplaren meegenomen en bij het koppelen afgetrokken van het nieuwe budget.

Het openen van een jaar gebeurt door ons en kan reeds in de loop van het jaar. Wens je de budgetstructuur aan te passen of de bedragen al toekennen in het najaar voor het komende jaar? Geef een seintje naar onze helpdesk.