Laatste aanpassing op 13/07/2020

Filteren in de catalogus

Dit filmpje gaat over:

  • Gebruik maken van het zoeklicht en filteren in bladerindexen
  • Een resultatenlijst bewerken en filteren
  • Voorbeeld: 1876 boeken over katten
  • Het bezit van je eigen bib bekijken met het zoeklicht

Resultatenlijst verfijnen

Je kan op 2 manieren je zoekresultaat verfijnen: via het Zoeklicht of aan de hand van een Filter. We lichten beide opties hieronder toe.

Zoeklicht op vestiging

Standaard zoek je in de volledige titeldatabank, dus al de titels in jouw bibliotheek, al de titels die in andere bibliotheken zijn, én alle titels beschreven in Open Vlacc.
Wil je in de resultatenlijst enkel titels zien waar jouw bibliotheek een exemplaar van heeft, zet dan ‘Zoeklicht op deze vestiging’ aan.
Aan de balie is het dus een goed idee dat steeds te doen. Voor een collectioneur kan het net handig zijn ook zicht te houden op het volledige aanbod.

In de bladerindexen worden alle zoekingangen getoond en lichten de resultaten uit jouw catalogus groen op. Standaard staat het vinkje “Toon alleen titels van deze vestiging” aan: hierdoor zie je in de bladerindexen enkel de zoekingangen met resultaten in jouw catalogus.

Helemaal rechts zie je het aantal titels dat aan je zoekcriterium voldoet.

– Dubbelklikken op de volledige rij / de titel: je opent enkel de resultaten die óók aan je filter voldoen;
– Dubbelklikken op het aantal: je opent alle resultaten die aan je criterium voldoen, ongeacht je filter

In de woorden-index kan je het Zoeklicht niet meer gebruiken. Je filtert hier op jouw bibliotheek via de “Filter”.

Beperk zoekresultaten op voorhand

In de Zoeklicht instellingen kan je zoekresultaten verder op voorhand beperken met behulp van de parameters Vestiging, Medium, Taal, Niveau (= doelgroep) en Verhalend/Informatief.  
Let op: je kan niet filteren wanneer je zoekt in de woorden-index; je kan wel vb zoeken op “shining dvd” om één mediumsoort over te houden.

Filter nadien

De filter gebruik je om een te grote resultatenlijst verder te verfijnen.
In de woorden-index werkt de filter meteen.
In de bladerindexen werkt de filter pas na een klik op een ingang (bv. onderwerp ‘dieren’ – filteren op Leeft. cat. ‘3-5 jaar’ – klik op de ingang ‘dieren’).
Je kan meerdere opties selecteren in een keuzelijst met behulp van Shift of Ctrl+L (vb als je zowel 0-2 als 3-5 wil meenemen in je filter op leeftijd).
Opgelet: de woorden-index en de blader-indexen werken anders. Zet je bij de ene een filter aan, en wissel je naar de andere soort index, dan moet je de filter even resetten. Dit geldt dus wanneer je bv. van zoeken op auteur (of een andere blader-index) verandert naar zoeken op woorden; of wanneer je van zoeken op woorden verandert naar zoeken op trefwoord (of een andere blader-index).

Zoeklicht en filter actief?

Soms krijg je niet het zoekresultaat dat je verwacht. Je kan bovenaan het catalogusscherm aan de hand van de kleur van de iconen steeds nagaan of het zoeklicht en/of de filter al dan niet actief zijn: