Boek/ groteletterboek/ E-boek/ strip/ taalcursus/ vertelplaat

Laatste aanpassing op 23/03/2020

Welke rubrieken moet je nakijken / aanvullen?

Hieronder een overzicht van de rubrieken die je mogelijks moet invullen om dit type materiaal te beschrijven.

Bovenste blok

Groen = ingevuld obv minimale invoer (meer info in de basiscursus): nakijken
Rood = in te vullen op muteerscherm

Rubriek Wanneer opnemen Hoe invullen
AVI Jeugd met AVI-aanduiding op boek Vaste lijst

Alleen AVI-nieuw kan toegekend worden in de titel. (het oude systeem kan in het exemplaar ingevuld worden)
Als er meerdere AVI-codes zijn, vul dan de laagste waarde in in het eerste veld en de hoogste in het tweede. Vul anders alleen het eerste veld in.

Taalcode Alleen bij meertalige titels (code MUL in voorlopige invoerscherm)
Vb een tweetalige uitgave van Les Fleurs du Mal
Vaste lijst

Oorspr. taal Bij vertaalde titels Vaste lijst

Geef de taal van de oorspronkelijke uitgave in

Opgelet: als je de mediumsoort wil wijzigen, moet je dit via het sjabloon onder publicatietitel doen (zie verder). De aanpassing stroomt door naar het veld mediumsoort.

Onderste blok

Rubriek Wanneer opnemen Hoe invullen
Interne annotatie Je wil een melding bij het bibliografische record opnemen die niet zichtbaar is voor het publiek maar wel voor collega-catalografen Vrije tekst

Editie Bij een herwerkte editie Vrije tekst

Impressum Altijd Invulformulier met subvelden

Zoals op de titelpagina

Collatie Altijd Invulformulier met subvelden

Handelsprijs Indien gewenst Invulformulier met subvelden

Let op: info stroomt door naar de rubriek ‘prijs’ bovenaan, maar alleen als bij de munteenheid EUR of € is ingevuld.

Deze prijs wordt gebruikt op de nota ALS er geen exemplaarprijs bekend is.

Bevat-annotatie Bij een band waar meerdere titels in zijn opgenomen. 
vb F.C. de kampioenen omnibus
Herhaal dit veld evenveel keer als er onderdelen zijn.
Vul het deel in in veld a en de titel in in veld t.

Auteurs 
-Hoofdauteur
-Primaire corporatie
-Secundaire auteur
-Secundaire corporatie
Mensen zet je in het auteursveld, instanties (De Taalunie) en groepen (The Beatles) in het corporatieveld.

Er is maximaal één hoofdverantwoordelijke, en een onbeperkt aantal secundaire auteurs.

Naam en functiecode van de hoofdauteur zijn in principe al ingevuld in het minimale invoerscherm.

Voeg eventuele andere auteurs toe.

Elke betrokkene krijgt een naam en een functiecode
Andere velden moeten slechts uitzonderlijk worden ingevuld (vb Romeins cijfer voor koningen & pausen …).

Toevoegen/aanpassen van leefdata en dergelijke, doen we via thesaurusbeheer.

Let op: als je een auteur editeert in dit scherm maak je een nieuwe ingang in de thesaurus.

Titels 
-Publicatietitel 
-Paralleltitel
-Variante titel
-Oorspronkelijke titel 
-Uniforme titel werk
Publicatietitel = de titel zoals deze op de titelpagina staat

Paralleltitel = Een titel in een andere taal en/of schrift dan de hoofdtitel.

Variante titel = Een extra titel die niet de hoofdtitel is.  De variante titel kan op de bron vermeld zijn, of het kan een titel zijn waaronder het werk ook bekend is.

Oorspronkelijke titel = De titel die door de auteur of uitgever aan de oorspronkelijke uitgave is toegekend.

Uniforme titel = De titel die als uniforme ingang gebruikt wordt. De uniforme titel heeft als doel:
1) een werk voldoende te identificeren
2) alle uitgaven van een werk ongeacht verschillende publicatietitels te groeperen.

Invulformulier met subvelden

Publicatietitel met ondertitel:

Publicatietitel met deel en titel deel:

Opmerking: je zal zien dat de materiaalaanduiding in subveld h niet is ingevuld bij geconverteerde records.
Bij nieuwe records wordt dit overgenomen uit het minimale invoerscherm.

Reeks Publicaties in een reeks

Zowel ‘uitgeversreeksen’ (Bijv. “Zwarte beertjes”) als inhoudelijke reeksen (Bijv “In de ban van de ring”).

Invulformulier met subvelden

Neem zeker de reekstitel (a) en het volumenummer (v) op. 

Wanneer en hoe onderreeksen opnemen: zie regelgeving monografieën §6

SISO Bij non-fictie en als jouw bib dit plaatsingssysteem gebruikt Vaste lijst

Bij sommige SISO-rubrieken kan je een land of taal aanvullen. Kies deze ook uit de vaste lijst.

ISBN Wanneer op de publicatie staat Het ISBN is in principe al ingevuld via het minimale invoerscherm.

In het veld “annotatie” kan je opgeven of het gaat om een hardback als wel een paperback-uitgave.

Een ISBN is 13 cijfers, begint met 978 of 979 en heeft een correct controlegetal. ISBNs die niet aan deze voorwaarden voldoen, sla je op als ‘ongeldige ISBN’.

Doelgroepen Doelgroep zoals je die wil zien in de publiekscatalogus. Ter aanvulling op de typering Jeugd/volwassenen bovenaan (wordt alleen in Wise intern gebruikt).
  
Opgelet: ook voor werken met doelgroep ‘volwassenen’ MOET je het doelgroepenveld invullen
Vaste lijst 

Boekmaterialen hebben één doelgroep

Alleen leeftijden uit de vaste lijst van Open Vlacc kunnen worden toegekend

Genre Bij fictie Vaste lijst
Herhaalbaar

Genre uit de gecontroleerde genrelijst van Open Vlacc. Er is geen aparte lijst voor jeugd en volwassen genres.
! Duid aan of je het genre als een vge of een jge wil opslaan. Als je niets kiest, wordt dit als onderwerp opgeslagen ipv als genre.

Afwijkende genres kunnen alleen worden ingevoerd bij lokaal onderwerp. 

Onderwerpen
– Onderwerp persoon
– Onderwerp corporatie
– Onderwerp
– Onderwerp lokaal
Onderwerp persoon = individuele personen

Onderwerp corporatie = instanties of groepen

Onderwerp = andere onderwerpen (tijd, plaats, zaak …)

Onderwerp lokaal = onderwerpen die niet in de Vlacc-onderwerpen lijst bestaan

Achter de velden ‘onderwerp’, ‘onderwerp persoon’ en ‘onderwerp corporatie’ zit de gecontroleerde onderwerpenlijst van Open Vlacc. Het is niet mogelijk onderwerpen aan deze lijst toe te voegen.

Het is mogelijk om aan te duiden of je het onderwerp als jtr, vtr, jth of vth wil opslaan, maar dit is niet noodzakelijk. 
Afwijkende of nieuwe onderwerpen kunnen worden ingevoerd bij lokaal onderwerp.

ZIZO Kleuter Bij 0-5 jaar en als jouw bib dit systeem gebruikt Vaste lijst

raadpleegmodule voor toekennen codes
ZIZO Jeugd Bij 6-14 jaar non-fictie en als jouw bib dit systeem gebruikt Vaste lijst

raadpleegmodule voor toekennen codes

ZIZO Volw Bij volwassenen non-fictie en als jouw bib dit systeem gebruikt Vaste lijst

raadpleegmodule voor toekennen codes