Laatste wijziging: 5 mei 2023

Online (her)inschrijven op de bibliotheekwebsite

Met deze dienst kunnen gebruikers via je bibliotheekwebsite online (her)inschrijven:

  1. lidmaatschap online verlengen (hernieuwen van het abonnement)
  2. online lid worden van de bib (nieuwe inschrijvingen).

Deze digitale basisdiensten kan elke Wise-bibliotheek kosteloos aanbieden. Je kan kiezen om alleen online verlengen of online verlengen + online lid worden van de bibliotheek aan te bieden.

Als de bibliotheek online inschrijven toelaat, kunnen klanten sowieso eveneens hun abonnement online hernieuwen.

Wanneer iemand zich online inschrijft als nieuwe lener in jouw bibliotheek, wordt er een lidmaatschap aangemaakt met een internetblokkade (zie les 2). De klant moet langskomen aan de balie om de inschrijving te bevestigen. Wat er hiervoor moet gebeuren vind je in de Wise-les. Gebeurt dit niet binnen de 2 maand, dan krijgt de klant een herinneringsmailtje (PMS).

Bij het online hernieuwen van een abonnement moet de lener niet meer langskomen. Zo kun je het werk aan de balie verminderen. In enkele gevallen krijgt de lener toch een internetblokkade en moet hij wel nog langs de balie (zie les 2 en 3).

In principe komen alle abonnementen in aanmerking voor online (her)inschrijven, maar alleen de standaardabonnementen kan de lener actief kiezen bij het nieuw inschrijven, zie les 3 voor meer info hierover.

Als je bibliotheek wil instappen, vul je het aanvraagformulier in.