Laatste wijziging: 25 mei 2023

Abonnementen bij online (her)inschrijven

In principe zijn alle abonnementen (voor personen) die de bibliotheek aanbiedt beschikbaar voor online (her)inschrijven, maar de meeste kun je alleen verlengen en niet kiezen bij het nieuw lid worden.

Welke abonnementen zijn beschikbaar voor nieuwe inschrijvingen en welke voor verlengen? Bekijk het overzicht.

Gebruikers kunnen hun huidige abonnement, ook als dit een “speciaal” (kortings/voordeel)abonnement is, in principe altijd online verlengen (zie les 1 voor meer uitleg). Dan krijgen ze wel een internetblokkade zodat ze nog even langs de balie moeten. Onder speciale abonnementen verstaan we bv. Kanstentarief, Leerkracht in opleiding, Leerling …

Online (her)inschrijven kan wel alleen bij abonnementen voor personen: abonnementen voor instellingen (Klas, Instelling …) komen niet in aanmerking. Het abonnement Doelgroepenwerking wordt zowel gebruikt voor personen (vroeger in Limburg als leerkrachtenabonnement) als voor instellingen, maar komt in dit laatste geval dus niet in aanmerking voor online (her)inschrijven. Enkel wanneer het gedefinieerd werd als een abonnement voor personen is dit wel mogelijk, maar niet als optie voor leerkrachten!

Standaardabonnementen

Een lener kan juridisch gezien pas vanaf 12 jaar zelf (online) lid worden. Daarom wordt het Jeugd-abonnement (code 1 in Wise) nooit online aangeboden. Wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer inschrijft bij de bib, kan hij online wel kiezen voor andere “gewone” abonnementen. Uiteraard zijn enkel de abonnementen beschikbaar waarvoor hij op basis van zijn leeftijd en woonplaats in aanmerking komt. Meestal zal dit het standaardabonnement voor zijn leeftijd zijn (Jongere, Jongvolwassene, Volwassene of Senior) en eventueel een Plus-abonnement (Jongere Plus, Volwassene Plus). Om deze keuze te maken is het volgende scherm toegevoegd op de website:

Of het om een abonnement binnen of buiten gemeente gaat, kan de gebruiker nooit zelf kiezen. Dit wordt automatisch toegekend op basis van de postcode van de klant. Hij zal dus altijd slechts een van beide (binnen/buiten gemeente) voorgeschoteld krijgen op bovenstaand scherm.

Leerkrachtenabonnementen

Als jouw bibliotheek werkt met (een) leerkrachtenabonnement(en), krijgt de gebruiker altijd één leerkrachtenabonnement te zien op het keuzescherm (als de gebruiker binnen de hiervoor vastgelegde leeftijdscategorie valt).

Let op! Er is maar één standaardoptie mogelijk. Als jouw bibliotheek meerdere leerkrachtenabonnementen aanbiedt, moet er één gekozen worden als standaard. De andere leerkrachtenabonnementen worden dan behandeld als “speciale” abonnementen: leners kunnen hun huidige abonnement wel verlengen, maar kunnen zich hier niet online voor inschrijven als nieuwe klant.

Kortings- en/of voordeelabonnementen

De gebruiker wordt gewezen op de beschikbare voordeelabonnementen (zie blauw kader op bovenstaand scherm), maar kan deze bij een nieuwe inschrijving niet kiezen. Hier staan alleen deze die de bibliotheek effectief gebruikt.

Als hij al een speciaal abonnement heeft, kan hij dit wel verlengen, maar dan krijgt hij een internetblokkade. Dat betekent dat hij nog langs de balie moet om te laten verifiëren of hij hier nog wel recht op heeft. Pas dan kan de gebruiker items uitlenen via de zelfscan.

Speciaal geval: 063 – Volwassene digitaal

Als de bibliotheek dit abonnement aanbiedt, komt Volwassene digitaal ook op het keuzescherm wanneer een volwassene zich wil inschrijven. Wanneer de klant voor dit lidmaatschap kiest, krijgt hij geen internetblokkade. Dit is de enige uitzondering op de regel dat je altijd een internetblokkade krijgt bij nieuw inschrijven! De bedoeling van dit abonnement is immers om alleen toegang tot de digitale collecties te bieden, zonder uitleenreglement. Let op: biedt dit abonnement enkel aan als je ook de mogelijkheid om online te betalen hebt ingesteld.