Laatste wijziging: 22 mei 2022

Veelgestelde vragen online (her)inschrijven

Kan de gebruiker zijn taal kiezen / wordt de taalkeuze die er in Wise al is behouden?

Het is geen expliciete keuze, maar wanneer de gebruiker de website gebruikt in een andere taal dan het Nederlands zal dit bij het nieuw inschrijven doorgegeven worden aan Wise. Als de site in het Frans staat, zal de voorkeurstaal bij de klant dus Frans worden. Noot: in Wise is taal op actorniveau en niet op lidmaatschapsniveau.

Bij het verlengen van een abonnement wordt altijd de taal behouden die al geregistreerd was bij de actor.

Kan de lener zijn lidgeld online betalen?

Ja, als jullie bibliotheek online betalen aanbiedt, is dit een optionele tussenstap. De lener kan er ook wel voor kiezen later te betalen. Na het (her)inschrijven zal er de contributie ook op het overzicht van openstaande kosten staan en te betalen zijn.

Wat gebeurt er als de lener niet langskomt in de bibliotheek?

Iedereen die online ingeschreven is, heeft een internetblokkade. Als deze nog niet werd opgeheven, krijgt de klant hierover exact twee maand na het inschrijven een herinneringsbericht (PMS-bericht).

Wanneer de klant status “Normaal” heeft na het online inschrijven (bv. bij gratis lidmaatschappen of na online betalen), wordt de klant echter niet op andere manieren geblokkeerd. Deze zal dus digitale collecties kunnen raadplegen. Ook de openstaande reservaties moeten verder afgehandeld worden zoals dit voor andere leners (zonder internetblokkade) gebeurt.

Voor de klant met status “Gefaktureerd” start twee maand na het inschrijven het proces om ongeldig te worden. Hij krijgt na twee maand bij de eerstvolgende klantenrun (de eerste van de maand daarop) status 4 “Delinquent/Betalingsachterstand”, waardoor hij niet meer kan reserveren. De maand daarop krijgt hij status “Uitgeschreven” en worden zijn openstaande reserveringen geannuleerd. Iemand die zich 26 oktober inschrijft, krijgt dus status 4 op 1 januari en zal 1 februari worden uitgeschreven.

Kan je de klanten in Wise opzoeken die online zijn ingeschreven?

Ja, via het hoofdmenu: deel Klanten → Overzichten → “Internet inschrijvingen” vraag je een lijst op van de online inschrijvingen in jouw bibliotheek.

Zal de openstaande contributie ervoor zorgen dat de lener tegengehouden wordt bij de online dienstverlening?

Het enige dat een lener met openstaande contributie niet kan, is zijn uitleningen verlengen (niet via Mijn Bibliotheek, maar ook niet via de zelfuitleen). Dit is op het moment de algemene werkwijze in Wise en geldt dus voor alle bibliotheken. Bij een lener die net zijn lidmaatschap online hernieuwd heeft, is dit natuurlijk vervelend – het is dan ook opgenomen in de wijzigingsverzoeken van het Bibliotheeksysteem.

Bij andere online acties, zoals reserveren, wordt de lener niet tegengehouden – dat is alleen bij openstaande registratie. Elke bibliotheek kan een maximaal bedrag openstaande registratie bepalen. Als dit bedrag overschreden is, kan de klant bepaalde acties online niet meer doen. Maar contributie is geen registratie en telt hier dus niet in mee. De openstaande contributie zorgt m.a.w. niet voor het niet kunnen reserveren, tenzij de Wise-systeemsetting BLK2ZUS actief is (zie volgende vraag).

Zijn er bepaalde instellingen of werkwijzen niet compatibel met online inschrijven?

Reserveren na het online inschrijven is niet compatibel met de Wise-systeemsetting BLK2ZUS (actief bij bibliotheek Bree en Lommel). Wanneer een online ingeschreven klant probeert te reserveren in een instantie waar deze setting actief staat, zal deze worden gestopt door de openstaande contributiepost.

Verder kan het gekende probleem van betaalde lidmaatschappen in samenwerking 1 ook bij online inschrijven voorkomen. Had de klant al een geldig abonnement in een andere bib van je samenwerkingsgroep 1, dan wordt de einddatum van dat abonnement overgenomen. De contributie wordt dan niet aangerekend. Maar als het lidgeld in een andere bibliotheek van het samenwerkingsverband nog niet betaald werd, zal het toch dubbel aangerekend worden.

Is er een rechtstreeks link naar het online inschrijven?

Ja, dat is /inschrijven en in het Engels of Frans: /en/subscribe en /fr/inscrire – dus [jouwgemeente].bibliotheek.be/inschrijven. De gebruiker wordt dan eerst gevraagd om aan te melden op Mijn Bibliotheek en kan zich dan gemakkelijk inschrijven voor jouw bibliotheek, vertrekkend van een bestaand lidmaatschap van Wise dat aan zijn profiel gekoppeld is of door zijn gegevens in te vullen. Wanneer de gebruiker nog geen Mijn Bibliotheek-profiel heeft, geef je best https://mijn.bibliotheek.be/registreren door. Je kunt dit ook specifiek maken door mijn.bibliotheek.be/portal/rest/library/city/[jouwgemeente]/registreren te gebruiken: dan staat er bij stap 2, de bibliotheekkeuze, automatisch jouw bibliotheek (bv. https://mijn.bibliotheek.be/portal/rest/library/city/zwevegem/registreren).

Wij gebruiken de abonnementen binnen en buiten gemeente niet op de standaardmanier, wat gebeurt er dan?

Er is één andere werkwijze mogelijk: we kunnen dit voor jullie anders configureren dan op de standaardmanier. Lees hiervoor les 3 even na (onderaan is er een stukje specifiek over binnen/buiten gemeente). Een derde optie is om een van beide abonnementen volledig uit te sluiten van het online (her)inschrijven, dan kun je het tweede abonnement ook niet online hernieuwen.