Het journaaloverzicht: een overzicht met BTW

Inrichting

Onder Financieel>Overzichten>Journaaloverzicht kan je het journaaloverzicht terugvinden. Dit overzicht toont je ontvangsten met de BTW uitgesplitst. Als je dit overzicht wenst te gebruiken, moet je dit laten instellen via de helpdesk en doorgeven voor welke posten en hoeveel de BTW mag bedragen. Dit kan eenvoudig aan de hand van het overzicht van je boekingscodes (Financieel>Overzichten>Boekingscodes).

Wanneer alles is ingesteld dan zie je in het overzicht van de boekingscodes voor welke posten en hoeveel er BTW werd ingesteld:

Het journaaloverzicht

Financieel>Overzichten>Journaaloverzicht

Vul je instantie in en de datum. De kortste periode die je kan kiezen is een maand. Je kan eventueel de andere velden gebruiken om extra te beperken op bvb bepaalde boekingscodes.

In de kolom ‘Soort’ kan je zien of het bedrag gaat over BTW.

C = clearing: deze post gaat over een kost die niet van jouw bib is, bijgevolg staat hier ook geen BTW op (enkel van toepassing op bibliotheken in een samenwerking 3)

F: dit is het totaal bedrag dat op jouw dagboek werd ontvangen

B: dit is de totale uitgesplitste BTW, bij omschrijving kan je zien over welk soort kost het gaat

R: dit is de kost uitgesplitst in een bedrag met en zonder BTW, uitgesplitst per kostenplaats