Hoe kan ik de financiële historie zien van een individuele klant?

Een printbaar overzicht

Ga in het klantenscherm naar Klant > Print klantgegevens > Financieel overzicht

Wil je een volledig overzicht, vul je best niets in en klik op ‘Print’.

Deze klant heeft €5.00 contributie openstaan. Er staat geen geboekte post, in het
klantoverzicht zal het ook nog te zien zijn.
Nu is het bedrag betaald. Je ziet een afboekpost staan: K001. Kosten afgeboekt op K of B zijn betalingen.
In dit geval werd het bedrag kwijtgescholden. Als afboekpost staat er A100. Alle posten afgeboekt op A zijn kwijtscheldingen.

Via Ctrl+Alt+r

Ga naar het menu Klant/ Financieel. Kies voor Registraties of Contributie, of gebruik de sneltoets Ctrl+ Alt+ R.

Bekijk hier het filmpje.

Misschien ook interessant: hoe werken afboekingen?