Basisbegrippen voor financiële overzichten

Financiële organisatie: groepering van vestigingen die betalingen van elkaar toestaan. Elke instantie is dus ook een financiële organisatie. Wanneer er vergevorderde samenwerking tussen bibliotheken plaatsvindt, kan een financiële organisatie ook bestaan uit meerdere instanties.

Boekingscode: geeft aan wat er is betaald: contributie, boete, leengeld, reservering, nota, verkoop … Een overzicht van je eigen boekingscodes is terug te vinden onder Financieel > Overzichten > Boekingscodes. 

Dagboekcode: geeft aan hoe iets is betaald: via kas, bank, deposito (tegoeden) of afboeking. De transacties opgenomen in de verschillende dagboeken zullen gebundeld worden in het grootboek. Een overzicht van je eigen dagboekcodes is terug te vinden onder  Financieel > Overzichten > Dagboeken.

Kasgroep: is een combinatie van het vestigingsnummer en kasnummer, bv. 2060060 (soms nodig als parameter bij de rapporten)