Welk overzicht gebruik ik best wanneer er maar één kassa is voor cash betalingen?

Bibliotheek Wichelen beschikt alleen over een kassa. Zij hebben geen betaalautomaat. De bibliothecaris wil graag de volgende gegevens kennen:

  • Elke dag wil ik graag de kassa opmaken met de inkomsten van de dag.
  • Elke dag wil ik graag weten welke inkomsten ik heb ontvangen.

Op 20/11/2019 ontvingen zij 1,40 € in de kas.

Via Financieel > Kassa > Kasafhandeling > Kastelling geef je de stand in van de kas.

Vul de aantallen in en klik vervolgens op ‘Rapportage’:

Het beginsaldo en het eindsaldo wordt ingegeven in het overzicht. In dit geval is dit 75 €.

De ontvangst van 20/11/2019 bedraagt 1,40 €. Via Financieel > Overzichten > Kasdetails kan je de details van dit bedrag opvragen. Geef het kasnummer in, kies de gewenste dag en klik vervolgens op “Rapportage”. Het detailrapport wordt getoond.

Vul kasnummer en datum in
Het BIRT rapport kasdetails