Laatste update 16/8/22

Hoe kan ik totalen en gebruikscijfers Online Betalen opvolgen?

Kijk eerst na welke dagboekcode voor jouw bib gekoppeld is met online betalen. De code begint met ‘B’ en de omschrijving vermeldt ‘Online’.

1) Totaalbedrag dat via online betalen werd afgerekend achterhalen

Ga in Wise naar Financieel > Overzichten > Financieel overzicht BE

Periode: kies je gewenste datumbereik
Instantie: kies je eigen instantie

Om alle betalingen te verkrijgen en nadien te kunnen berekenen welk bedragen via welke wegen betaald zijn kun je gewoon de overige opties leeg laten. Klik op ‘Maak rapport’.

Een alternatieve manier is om via Financieel > Overzichten > Financieel overzicht te gaan. Dan krijg je meteen enkel de online betalingen:

Op dit scherm kies je eerst de dagboeksoort ‘B’ en geef je vervolgens de dagboekcode zonder dat prefix in, alsook een datumbereik. De overige velden zijn opnieuw niet verplicht

Het verkregen rapport kun je exporteren naar excelformaat om zo makkelijker de totalen te berekenen per code. Als je nog betalingen terugvindt met dagboekcode B990, dan zijn dit ook online betalingen, die werden geregistreerd toen de bib-eigen dagboekcode nog niet stond ingesteld. In dat geval moet je dus de totalen van de bibspecifieke dagboekcode + B990 samen tellen.

Het totaalbedrag van de bedragen op de dagboekcode online betalen zou gelijk moeten zijn aan het totaal dat je voor dezelfde periode via de rapportering in de Mijn Bibliotheek administratie kunt achterhalen.

2) Gebruikers van online betalen dienst achterhalen

Je kunt ook achterhalen hoeveel gebruikers in totaal + welke gebruikers specifiek de online betalen dienst gebruikt hebben.

Ga in Wise naar Statistieken en selecties > selecties

Werk binnen het settype ‘Klanten’ (de standaardkeuze).
Geef je selectie een naam naar keuze.
Gebruik als selectieregels: F | Dagboek | jouw dagboekcode AND F | Datum afhandeling | gewenst datumbereik AND F | Vestiging | jouw vestigingsnummer(s)

Klik op uitvoeren > nu uitvoeren > maak nieuwe set

Het resultaat is een lijst van gebruikers die betalingen gedaan hebben.
Het cijfer bij ‘resultaat’ is het totale aantal lgebruikers voor de bekomen set. Als dit cijfer gelijk is aan 1000 zijn er wellicht nog meer gebruikers en moet je in het selectiescherm de maximum-limiet verhogen en de selectie opnieuw uitvoeren.

In een eventuele export van een set kun je aangeven welke velden je eventueel extra mee wilt exporteren (zoals het e-mailadres).