Codes financiële organisatie/dagboeken

Een overzicht van je eigen dagboekcodes is terug te vinden onder Financieel > Overzichten > Dagboeken.

Aan de beginletter van je dagboekcode kan je afleiden om welk soort dagboek het gaat:

K… = Kasdagboek: cash ontvangten
B… = Bankdagboek: elektronische ontvangsten (via Bancontact, overschrijving, online …)
A… = Afboekingen: kwijtscheldingen
R… = Deposito: ontvangsten vanuit deposito (dit gebruiken de meeste bibliotheken niet)

Een voorbeeld van de dagboekcodes van bibliotheek Muntpunt:

Naast de naam van je instantie zie je het nummer van je financiële organisatie (FO) tussen haakjes. Hier is dat 154.

In dagboeksoort A (Afboekingen) zijn ook enkele codes opgenomen die door Wise gebruikt worden bij automatische kwijtscheldingen. Wanneer deze worden gebruikt vindt je terug op de aparte pagina Hoe werken afboekingen?