Release dinsdag 13 december 2022

Krantenarchief verbeteringen

Zoekresulaten
In de zoekresultaten zouden nu geen resultaten zonder introtekst meer mogen voorkomen.

Filters
Het is vanaf nu ook mogelijk om binnen 1 filter opties te combineren, zo kun je nu bijv. meerdere kranten combineren.

Geavanceerd zoeken
Er werd een nieuwe optie voorzien om exact op titel te zoeken en ook hier is het nu mogelijk om meerdere bronnen te combineren.
Let er op dat bij zoeken op titel en auteur erg exact moet gezocht worden zoals ook aangegeven bij de zoekvelden. BelgaPress vereist dit en ondersteunt niet dat je op losse termen uit een titel of halve namen kunt zoeken.

CMS: nieuwe cover-carrousel opties

De cover-carrousel waarmee je catalogus-items in de kijker kunt plaatsen kreeg nieuwe layout-mogelijkheden. Het is optioneel mogelijk om boven en onderaan de carrousel een bijpassend themabeeld te plaatsen, alsook een eventuele introtekst met link naar een bijhorende pagina. Als je de carrousel aankleedt met afbeeldingen, dan moeten die wel toepasselijk zijn voor alle tabs (als je er meerdere plaatst), want de layout-optie zit op carrousel-niveau. We raden ook aan om spaarzaam om te gaan met deze optie en niet je hele pagina vol te zetten met versierde carrousels, dat zou de impact verminderen en eerder storend werken.
In 2023 zullen we vanuit Cultuurconnect ook enkele op maat gemaakte themabeelden delen die hier gebruikt kunnen worden.

Daarnaast maakten we deze widget ook gebruiksvriendelijker. In je eigen bibliotheek-lijsten en die van bepaalde partners (zie verder) kun je nu via de widget gaan zoeken, je hoeft dus niet meer via MB admin te gaan om het lijstnummer op te zoeken en dit manueel in te vullen:

Gecureerde lijsten van Iedereen Leest

We maken het hier ook makkelijker om gecureerde lijsten die door vertrouwde partnerorganisaties gemaakt worden te gebruiken. Wanneer je kiest voor de ‘Zoek lijst’ optie kun je naast die van je eigen bib ook de lijsten van die partners zien en gebruiken. In eerste instantie zetten we dit op met Iedereen Leest. Welke lijsten allemaal worden aangeboden zullen we op termijn documenteren via de inspiratiewebsite.

Wanneer je specifiek kiest voor een Boekenzoeker-lijst dan krijgt de carrousel ook automatisch een Boekenzoeker-aankleding. Die kan niet gewist worden en ook dan krijgen alle tabs van de carrousel diezelfde layout. Je mag dan dus enkel andere boekenzoeker-lijsten gebruiken als je meer dan 1 tab voorziet.

Mijn Bibliotheek: aangemeld blijven bij veranderen site

De login van Mijn Bibliotheek werkt technisch met de oAuth-standaard. Dat brengt met zich mee dat je als gebruiker van meerdere sites met hetzelfde loginmechanisme je automatisch ingelogd wordt bij al die sites (als je inlogt bij een Google-dienst en surft naar Gmail, de zoekmotor, Google Maps, … zie je dat bijvoorbeeld ook). Tot nu toe zag je dat binnen de bibliotheekwebsites niet goed omdat het gebruikersmenu van Mijn Bibliotheek niet automatisch zichtbaar werd bij het veranderen van site. Je moest nog eens op de aanmeldknop klikken (maar niet je gebruikersnaam en wachtwoord ingeven). Nu zal er achterliggend gecheckt worden of je al aangemeld bent als je een link volgt naar een andere site, bv. bij “Zoeken in alle Vlaamse bibliotheken” op de detailpagina van een lokale site:

Vooral voor reserveer- en IBL-scenario’s is dit dus handig: gebruikers worden in deze flows doorgeleid van de Vlaamse naar de lokale site of omgekeerd. Als je via een doorkijkje terecht komt op bibliotheek.be voor IBL, zal de beschikbaarheid bij jouw bibliotheken (zoals op de volgende afbeelding) dus sowieso getoond worden – als je natuurlijk aangemeld was in de eerste site.

Bugfixes en kleine verbeteringen

 • Bij films zonder NL ondertiteling wordt dit nu ook aangegeven op het reserveerscherm bij de uitgave-informatie. Dit wordt afgeleid uit de “Plts.Opm.” in Wise. Hierin moet “Geen Nederlandse ondertiteling” of iets dergelijks staan – er wordt gezocht op “ondertiteling” dus dit exacte woord is nodig. Dan staat er een algemene opmerking bij Publicatie en in het lijstje van de specifieke uitgaven (na klikken op “meer informatie” of “Wijzigen”) staat er de exacte tekst van de Wise-plaatsopmerking.
 • Alle library widgets kunnen nu ook vertaald aangeboden door bibliotheken die dit wensen.
 • Een datumveld in een formulier kan nu een datumopmaak naar wens krijgen.
 • Bugfix voor ‘In de kijker’ carrousel waardoor niet meer gebladerd kon worden.
 • Bugfix voor beschikbaarheidsinformatie bij gebruikerslijsten wanneer meerdere bibliotheken aan het MB-profiel gekoppeld zijn.
 • Bij de ‘gerelateerde items’ carrousel werd het max aantal weergegeven items opgetrokken tot 20.
 • De suggesties bij het zoeken in de catalogus waren niet correct wanneer gezocht werd in een regiocatalogus. En bij het krantenarchief verscheen het suggestieblok onterecht. Het gedrag van de suggestielijst bij zoeken werd nu gecorrigeerd.
 • Bij publiek gedeelde gebruikerslijsten (via deeloptie in Mijn Bibliotheek) verscheen geen beschikbaarheidsinformatie als een gebruiker niet was ingelogd. Dit werd aangepast, nu wordt de beschikbaarheid getoond voor de bibliotheeksite waarop de lijst bekeken wordt.
 • Hier en daar werden schrijf- en taalfoutjes gecorrigeerd.
 • Een nieuwe mogelijke oplossing voor pagina-onderdelen die in het Engels verschijnen werd uitgerold. Mocht je toch nog Engelstalige tekstfragmenten zien waar dat niet mag, laat het ons weten via de servicedesk.

Release 19 oktober 2022

e-mail naar leners bij niet-beschikbare of uitgeleende items

De functionaliteit ‘Stuur me een e-mail’ werd op twee plaatsen toegevoegd in de site (n.a.v. het onderzoek hiernaar in 2021 – toen ‘Geef me een seintje’). Enerzijds in de catalogus in specifieke gevallen en anderzijds als een notificatie-optie bij Mijn Lijsten.

 • In de catalogus zal de gebruiker een knop ‘Stuur me een e-mail’ zien wanneer items niet reserveerbaar zijn, maar wel onbeschikbaar – zoals deze in bestelling of vermiste materialen.
 • In je lijsten zal deze optie er zijn bij uitgeleende items. Dit voornamelijk als een manier om herinnerd te worden aan bv. een boek dat je wil lezen:

Bugfixes

Opgeloste problemen:

 • Mijn Bibliotheek: bij bibs met meerdere filialen of bij regiobibs klopte de locatienaam bovenaan de uitleningen op de pagina met het overzicht van je uitleningen soms niet meer.
 • Uit-agenda items stonden niet meer in chronologische volgorde.
 • Links naar de website vanuit een nieuwsbrief werkten niet meer.
 • Bij bibliotheken die nog geen gebruik maken van het Wise bibliotheeksysteem werkte de beschikbaarheidsinfo van lijstitems in ‘Mijn Lijsten’ van een gebruiker niet meer.

Release 3 oktober 2022

Mijn Bibliotheek: selectie-mogelijkheid bij verlengen uitleentermijn + optimalisatie overzicht lidmaatschappen

De bestaande optie om alle verlengbare uitleningen in één keer te verlengen werd aangepast. Een gebruiker kan nu ook een selectie maken van bepaalde items waarvan hij de uitleentermijn wil verlengen of als hij alles wil verlengen meteen kiezen om alles te selecteren.

Op het overzicht van de gekoppelde lidmaatschappen pakten we de sortering aan. Ongeldige niet meer functionerende lidmaatschappen staat nu aan het begin van het overzicht samen. Extra labels geven in een oogopslag weer of een lidmaatschap een probleem heeft en actie behoeft.

Mijn Bibliotheek: optimalisatie schermen voor regiobibliotheken

Bovenstaande optimalisaties zijn voor alle bibliotheken, maar kwamen er naar aanleiding van een hele reeks optimalisaties aan de Mijn Bibliotheek schermen voor gebruikers die lid zijn in meerdere bibliotheken van een regio waar de bibliotheken erg nauw samen werken (samenwerking type 3). Vanaf nu verschijnt op het overzicht en bij de kaarten-caroussel maar 1 regio-lidmaatschap meer op de verschillende MB schermen.

Mijn Bibliotheek: koppelen lidmaatschap met unieke code nu ook voor instellingen

In de vorige release wijzigde de manier waarop een lidmaatschap gekoppeld wordt aan een Mijn Bibliotheek profiel. De gebruiker moet in eerste instantie lidnummer en geboortedatum invullen, waarna ie vervolgens een e-mail met een unieke code krijgt toegestuurd op het e-mailadres dat in Wise geregistreerd staat.

Deze werkwijze werkte eerst niet voor lidmaatschappen van instellingen (vaak scholen, ook andere organisaties) omdat die geen geboortedatum hebben. Ook deze lidmaatschappen kunnen nu gekoppeld worden door een lukrake geboortedatum in te vullen. De toelichtingstekst op het koppel-scherm vermeldt dit nu ook.

Daarnaast werd het geboortedatumveld ook een echt datumveld i.p.v. een tekstveld, wat gebruiksvriendelijker is en type-fouten uitsluit.

CMS: meerdere datum(reeksen) bij activiteiten

Wie gebruik maakt van de mogelijkheid om in het CMS activiteiten in te geven, krijgt nu nieuwe mogelijkheden i.v.m. de activiteit-datums. Het datumveld is niet langer verplicht in te vullen en kan nu ook herhaald worden voor activiteiten die met een bepaalde interval plaatsvinden.

Wachtrij-info reserveringen nu ook op reserveerscherm zelf zichtbaar

De wachtrij informatie was reeds zichtbaar voor het reserveren en na afronden van het reserveren, er werd nu ook nog een vermelding voorzien op het eigenlijke reserveerscherm.

Catalogus

 • Sortering op auteursnaam werd toegevoegd aan de sorteer-mogelijkheden van een zoekresultaat
 • Attendering bij wijziging zoekniveau: wanneer een gebruiker door het volgen van een suggestie schakelt tussen zoeken op lokaal of regionaal niveau (dus enkel bij catalogi die over een regio-tab beschikken) verschijnt nu een korte animatie bij de zoektab als extra attendering van die wijziging.
 • De beschikbaarheidsinformatie op een detailpagina op bibliotheek.be linkt nu ook door naar de daisybraille-catalogus van Luisterpunt wanneer er daar items beschikbaar zijn.

Bugfixes / Kleine verbeteringen

 • Overzicht openstaande reserveringen: bij items met een volume was die volume-aanduiding niet meer zichtbaar, dit werd hersteld.
 • Franse vertalingen in orde gebracht (geavanceerd zoeken, aankoopsuggestie-boodschap, knopteksten, …).
 • Bij bibliotheken met filialen en zonder transport van gereserveerde materialen kon het reserveren van materialen soms mislukken door een bug in het reserveerformulier. Dit werd opgelost.

Release 29 juni 2022

Mijn Bibliotheek: koppelen lidmaatschap met unieke code (vanaf 4 juli enkel voor bibliotheken met Wise )

Voor een verhoogde veiligheid en om in orde te zijn met de GDPR-regelgeving wordt een wijziging doorgevoerd aan de manier waarop een gebruiker een bibliotheeklidmaatschap kan koppelen aan z’n Mijn Bibliotheek profiel. De gebruiker moet in eerste instantie lidnummer en geboortedatum invullen, waarna ie vervolgens een e-mail met een unieke code krijgt toegestuurd op het e-mailadres dat in Wise geregistreerd staat bij het lidmaatschap. Die code blijft 30 minuten geldig en moet op de volgende stap in de koppelingsflow ingevoerd worden door de gebruiker.

De helptekst en instructiefilmpjes die we centraal voorzien werden aangepast op deze nieuwe werkwijze. Bestaande lokale labels en helpteksten i.v.m. het paswoordveld worden ook automatisch aangepast om overeen te komen met de nieuwe werkwijze.

De e-mail met unieke code wordt momenteel verstuurd uit naam van Cultuurconnect. We plannen later nog een aanpassing door OCLC opdat de mail in de toekomst uit naam van de bibliotheek verstuurd zou worden.

Magazijnaanvragen (enkel voor bibliotheken met Wise )

Na ontwikkelwerk in zowel bibliotheeksysteem Wise als de bibliotheekwebsite zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd in verband met het aanvragen van magazijnitems. Het is nu mogelijk om, als de bib dat wenst, niet-uitleenbare magazijnitems te laten reserveren voor inzage in de bibliotheek. Daarnaast werd nieuwe logica voorzien bij het plaatsen van een reservering op items waarvan er zowel exemplaren in open kast als in een magazijn (exemplaren met de status Magazijn) beschikbaar zijn voor reservering. De open kast materialen zullen dan voorrang krijgen als er zowel daar als in een magazijn aanwezige reserveerbare exemplaren zijn.

Voorbeeld van reservering van een niet-uitleenbaar item. In dit geval zijn er daarnaast ook uitleenbare, maar uitgeleende items te reserveren en kan de gebruiker kiezen.

Wil je gebruik maken van de magazijnmodule om aanvragen van niet-uitleenbare items te beheren, dan kun je contact opnemen met onze servicedesk. Naast deze nieuwe mogelijkheid blijven ook andere opties omtrent magazijn instellingen mogelijk. Hier op het leerplatform vind je alvast meer achtergrondinformatie over de configuratiemogelijkheden.

CMS

 • Bij het instellen van het element ‘dringende mededeling’ kan nu een publiceer- en depubliceerdatum ingesteld worden.
 • Wanneer bij nieuwsberichten gekozen wordt om een nieuwsbrief-inschrijfformulier mee op te nemen op de nieuwsberichtpagina is dat vanaf nu ook hier een custom formulier indien dit voor een bibliotheek ingesteld werd (kan mailchimp of een andere nieuwsbriefdienst zijn). Die custom insluitcode stel je trouwens in via: site instellingen > insluitcode-instellingen voor nieuwsbrief.
 • Je kunt bestaande pagina’s vanaf nu ook dupliceren, zodat je bij het maken van een nieuwe pagina van het ontwerp van een bestaande pagina kunt vertrekken. Vertrek hiervoor vanuit de inhoudsbibliotheek en kies de dupliceer-optie in de lijst van bewerking-opties.

Kennismakingstour Leestipper

In juli zal bij bibliotheken die de Leestipper dienst afnemen een kennismakings-tour op de website verschijnen om deze dienst extra te promoten bij de bibliotheekgebruikers. De tour verschijnt in beeld zodra een gebruiker aanmeldt bij Mijn Bibliotheek. De tour-functionaliteit wordt ingebakken in de website en kan later nog gebruikt worden voor andere promotiecampagnes.

Onkostenoverzicht Mijn Bibliotheek

Tot nu toe werd op het overzichtsscherm van de onkosten van een gebruiker steeds een standaardzinnetje getoond dat voor openstaande uitleningen de kost nog kon oplopen zolang het item niet was teruggebracht. Doordat er de laatste tijd bibliotheken zijn overgegaan naar een boetevrij reglement was deze informatie niet altijd meer van toepassing.
Het standaard zinnetje wordt niet langer getoond. Vind je het voor jouw bib belangrijk dat die informatie alsnog getoond wordt dan kun je een eigen tekst instellen via het veld ‘Introtekst bij betalingen’ in de bibliotheeksettings in de Mijn Bibliotheek administratie.

Bugfixes / Kleine verbeteringen

 • Er werd een zwevende ‘Scroll omhoog’ knop toegevoegd aan de site. Bij lange pagina’s verschijnt die in beeld en kun je zo in één keer terug omhoog springen naar het begin van de pagina.
 • IBL/reserveren: in sommige gevallen lukte het niet om je lidmaatschap te verlengen bij het plaatsen van een IBL of gewone reservering, dit werd gefixt.
 • Sporadisch kwam de verwoording van beschikbaarheidsinformatie in het Engels door i.p.v. het Nederlands door een probleem met de site-cache. Dit werd verholpen.
 • Sortering op Uitgavejaar bij Mijn Bibliotheek lijsten werkte niet meer, dit is terug in orde.
 • Aanpassing van regio-beschikbaarheidsinformatie bij Brusselse bibliotheken. In afwachting van overgang naar nieuw samenwerkingsmodel wordt de regio-beschikbaarheid niet langer getoond bij het zoekresultaat.

Release 17 mei 2022

IBL aanvragen (eerder gereleased)

Je weet wellicht al via onze overige uitvoerige communicatie dat het sinds 19 april voor gebruikers mogelijk is om via de website zelf een IBL-aanvraag te plaatsen. Je leest alles over hoe dit werkt en hoe de schermen er voor de gebruiker uit zien via deze uitgebreide sectie op het leerplatform. Sinds de initiële release is ook nog de mogelijkheid toegevoegd om in de loop van de IBL-aanvraag flow online lid te worden bij een bibliotheek.

In de release van 17 mei zaten ook nog twee belangrijke fixes voor IBL: er zullen – tenzij bij items met een volume – geen exemplaar-reserveringen meer gebeuren (een bug die erin was geslopen sinds de pre-release van 3 mei) en de foutmelding “Sorry, uw keuze is niet langer beschikbaar”, zou niet meer mogen voorkomen.

Wachtrij reserveringen

Bij Wise-bibliotheken is er vanaf nu zowel in de catalogus als op de Mijn Bibliotheekschermen informatie terug te vinden over het aantal reserveringsaanvragen die uit staan op een titel.
In de catalogus is dit bij bibliotheken die transport organiseren voor hun reserveringen één globale teller die bovenaan de beschikbaarheidsinformatie staat. Bij bibliotheken zonder transport is dit een vermelding bij elke locatie. Klik op de onderstaande afbeeldingen als je ze wilt vergroten.

Bij de reserveringsbevestiging en op het overzicht van de openstaande reserveringen wordt deze informatie op deze manier getoond:

De ‘uitgeleend tot’ datum die we eerder toonden op het bevestigingsscherm laten we wegvallen aangezien die toch geen garanties biedt en de wachtrij-informatie relevanter is voor een gebruiker.

Mijn Bibliotheek – gebruikerslijsten

De manier waarop beschikbaarheidsinformatie wordt opgehaald bij gebruikerslijsten werd technisch helemaal herzien. Bij erg grote lijsten en veel gekoppelde lidmaatschappen kwam de beschikbaarheid vaak erg traag door of soms helemaal niet. Vanaf nu wordt gebruikt gemaakt van dezelfde webservice die we gebruiken voor het tonen van de beschikbaarheid bij zoekresultaten, die veel performanter is. Daarnaast tonen we bij meerdere gekoppelde lidmaatschappen standaard maar de beschikbaarheid voor max. 2 bibliotheken en moet je als gebruiker de beschikbaarheid voor overige bibs opvragen met een extra klik.

Catalogus: beschikbaarheid cloudLibrary-items

Ook van de cloudLibrary e-boeken is de beschikbaarheid nu reeds zichtbaar in het zoekresultaat:

Bugfixes / Kleine verbeteringen

 • bij het reserveren van aanwezige werken werd soms verkeerdelijk doorgegeven dat de reservering gratis was i.p.v. betalend, deze weergavefout werd hersteld.
 • bij lokale (niet vlacc) titels die een onderdeel zijn van een verzameld werk klopte de beschikbaarheidsinformatie bij de zoekresultaten niet. Dit werd opgelost in de aquabrowser.
 • het importeren van pdf documenten die gedeeld werden via de content delen functionaliteit lukte niet (bv. cloudlibrary handleidingen), dit lukt nu wel.
 • de Uit in Vlaanderen widget is nu ook apart te (de)publiceren
 • de sociale media deel-knoppen zijn nu ook beschikbaar op het nieuwe pagina-type en het blok is apart aan/uit te zetten
 • twee fixes voor IBL (zie boven)

Release 5 april 2022

Homepagina: design zoekbox en header

Dit is een implementatie van verscheidene verbeterverzoeken die door bibliotheken werden ingediend i.v.m. de lay-out van de homepagina. Zo werd het zoekvak-blok minder hoog gemaakt zodat andere content meer in beeld komt te staan:

Het kan daardoor misschien nodig zijn om de afbeelding die je als achtergrond van het zoekvakblok hebt ingesteld wat bij te werken.

Betere weergave bij lange filiaalnamen en veel tabs: de zoekvakbreedte is nu variabel en schaalt mee met de hoeveelheid en lengte van de zoekvak-tabs. Bij een combinatie van veel tabs en een lange filiaalnaam kreeg je tot nu toe een lelijke wat versprongen weergave van de tabs. Nu zal in dat geval een ‘meer’ optie verschijnen om de tabs die niet meteen in beeld gebracht kunnen worden op te roepen. De verwoording van de tabs werd ook geoptimaliseerd (‘Deze bib’ enkel als er ook een regiotab is, anders gewoon ‘Catalogus’).

Verbeteringen header mobiele weergave: de site-header bevat nu altijd het gebruikers-icoon met link naar Mijn Bibliotheek. Voorheen was dit enkel zichtbaar als je reeds aangemeld was en moest je inloggen via de link in het hamburgermenu. Door het icoon wordt die toegang meer zichtbaar en dus sneller bereikbaar. Op dezelfde manier is ook altijd een zoek-icoon aanwezig in de header (behalve op de homepagina waar de zoekbox sowieso in beeld staat), waarmee gebruikers snel de zoekbox kunnen oproepen.

Het zoek-icoon wordt vanaf nu ook op dezelfde manier weergegeven in het navigatiemenu op de desktopweergave, wat compacter is en meer plaats overlaat voor menu-items.

Het ‘direct aan de slag’ blok: dit wordt ingeperkt tot 2 items, de extra algemene ‘mijn bibliotheek’ link is niet meer nuttig nu de header altijd het Mijn Bibliotheek icoon of de Mijn Bibliotheek knop bevat. De overgebleven keuzes worden visueel ook extra ondersteund met een icoon. Daarnaast is het nu ook mogelijk om in het cms bij je site layout instellingen dit blok aan of uit te zetten, maar we raden op basis van gebruikersonderzoek aan om dit te laten staan (het zijn 2 van de toptaken waarvoor gebruikers naar de website komen).

Dringende mededeling: deze wordt indien ingesteld vanaf nu helemaal bovenaan de website getoond en bij erg lange teksten verschijnt nu een ´lees verder’ link:

Catalogus

 • De beschikbaarheid op zoekresultaten functionaliteit wordt ook bij alle overige wise-bibs geactiveerd (vnl. provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant + Brussel).
 • Sinds kort kan je in jouw queries gebruik maken van 2 nieuwe indexen.  Met de index ‘erkreadinglevel’ zoek je titels met een bepaald ERK-niveau en met de index ’taalpunt’ zoek je exemplaren met een bepaalde taalpuntcode.  Bijvoorbeeld ‘taalpunt:TJW‘ en ‘erkreadinglevel:A2‘.  Deze indexen werden ook reeds toegevoegd aan het FAQ-item ‘zoeken als een pro’ op alle sites.
 • Er werden extra dummy-covers voorzien voor de materiaalsoorten spel, blu-ray, vertelplaat, bladmuziek, kaart en kit zodat daar geen dummy-boek meer getoond wordt in geval een afbeelding ontbreekt.
 • Cover-carrousels op basis van een MB admin lijst zullen nu net als die op basis van queries tot 50 covers/items tonen. Voorheen was dit begrensd op 20 stuks.

Toegankelijkheid-optimalisaties

Dankzij de nuttige input van de collega’s van Luisterpunt hebben we de toegankelijkheid van de websites verder geoptimaliseerd. Het gaat dan vooral over het consistent lay-outen van alle links in header, footer en op de cataloguspagina’s. Nu zat er tussen bijvoorbeeld een zoekresultaat en een detailpagina soms verschil in kleur, dikte en al dan niet onderlijnd zijn van links. Alle links zien er nu identiek uit. Ook het contrast van de teksten zoals samenvattingen e.d. werd verhoogd door de tekstkleur wat donkerder te maken.

Bugfixes / Kleine verbeteringen

 • Door andere vernieuwingen waren fouten geslopen in de toepassing van de doorkijk-logica (wanneer welk doorkijk-blok naar hele bib, regio of Vlaamse catalogus getoond moet worden). Dit werd gecorrigeerd zodat opnieuw de juiste logica wordt toegepast.
 • De boodschap i.v.m. het synchroniseren van je e-mail adres tussen Mijn Bibliotheek profiel en bibliotheeklidmaatschap verscheen soms ook wanneer dat niet nodig was en beide mailadressen al gelijk waren. Dit issue werd gefixt.
 • GoPress krantenarchief artikels zonder afbeeldingen openden soms niet en waren niet te downloaden, dit werd gefixt.
 • Na het klikken op sommige links naar een faq item kwam je ‘vast’ te zitten en kon je niet meer scrollen op een pagina. Dit werd gefixt.

Release 22 februari 2022

Catalogus: flow lokaal – regionaal – Vlaams verbeterd | Bibliotheek.be vernieuwd

In het kader van het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten en meer bepaald ter voorbereiding van het vernieuwde IBL hebben we de actie-knoppen en links die gebruikers naar andere zoekniveaus verwijzen onder handen genomen. De bedoeling is om de lener te helpen zo snel mogelijk aan zijn gewenste materiaal te komen, volgens de strategie die op de gelinkte pagina staat uitgelegd.

Wie benieuwd is kan hier de volledige flowchart met alle logica die gebruikt wordt om te bepalen welke knop getoond moet worden consulteren.

Wanneer er lokaal geen of zeer weinig zoekresultaten zijn, noch in de eventuele regio waar een bib toe behoort en er in de bibliotheek.be catalogus wél zoekresultaten zijn dan verschijnt er vanaf nu een doorkijk-blok naar bibliotheek.be:

Bibliotheek.be

De bibliotheek.be catalogus verandert onder de motorkap vrij ingrijpend. Tot nu toe zocht je hier in alle VLACC-records en was de database dus niet voorzien van lokale titels. Vanaf nu wordt de database echter opgebouwd aan de hand van een volledige export van alle Wise-bibliotheken, inclusief alle lokale records die ze bezitten. Een gebruiker kan binnenkort dus eindelijk via deze weg alle materialen vinden die alle bibliotheken van Vlaanderen in bezit hebben. Ook de manier waarop beschikbaarheidsinformatie wordt opgehaald wordt daardoor gewijzigd en beter gepresenteerd.

Heb je doorgeklikt op een link vanuit een lokale bibwebsite dan staat op bibliotheek.be de locatie van waaruit je vertrok meteen ingevuld en krijg je dus de beschikbaarheid van de bibliotheken die in de buurt daarvan liggen eerst te zien.

Wanneer een gebruiker is aangemeld bij Mijn Bibliotheek dan wordt ook meteen de beschikbaarheid getoond van alle bibliotheken waar de gebruiker lid is. Als een gebruiker nog niet is aangemeld staat op deze plek een link met de uitnodiging om aan te melden om de beschikbaarheid in de bibs waar je lid bent te zien.

Mijn Bibliotheek – Reserveren

Er zijn twee optimalisaties doorgevoerd voor bibliotheken en regio’s die aan transport doen:

 • Bij bibs die deel uit maken van een regio die transport organiseert voor de reserveringen, zullen vanaf nu ook bij een lokale reservering alle edities gebruikt worden van alle bibs uit de regio bij het plaatsen van een werkreservering. Zo vergroot de kans dat een gebruiker sneller aan z’n gereserveerde werk geraakt.
 • Wanneer er transport is (ook binnen 1 bibliotheek) en een mix van aanwezige en uitgeleende materialen, dan nudgen we gebruikers vanaf nu een beetje om een afhaallocatie te kiezen waar het materiaal aanwezig is door deze locaties eerst te plaatsen in de selectielijst van afhaallocaties:

Bugfixes / Kleine verbeteringen

 • Widgets/Builder: probleem met ‘uitgebreid bericht’ widget opgelost
 • Mijn Leestipper: bug met zet op lijst functionaliteit opgelost
 • Safari-browser: bug met werking back-toets browser (laad-animatie verdween niet) opgelost
 • Beschikbaarheid op zoekresultaat: een tweede beschikbaarheidsstatus (van hele bib of regio) had niet altijd de correcte groene of rode kleur, nu wel
 • Kosten-overzicht: titel van het uitgeleende item waar de kosten betrekking op hebben was niet altijd zichtbaar, nu wel als die bekend is
 • Berichten-box: de ‘van’ en ‘aan’ tekst verscheen niet meer, dit is terug in orde