Release bibwebsites – 17 december 2020

Toegankelijkheid

Een derde reeks verbeteringen i.v.m. toegankelijkheid werd actief, alle Mijn Bibliotheek pagina’s en de basisstructuur van de contentpagina’s voldoen nu aan de technische vereisten m.b.t. toegankelijkheid. In januari ronden we af met aanpassingen aan bepaalde kleurenthema’s die nu onvoldoende contrastrijke tekst veroorzaken. Bibs met een eigen thema worden individueel gecontacteerd als hier wijzigingen aan nodig zijn.

Catalogus

 • Bijschrift Wikipedia-foto’s linkt nu naast de auteur ook door naar fotorechten info.
 • Bij ‘artikels uit tijdschrift’ wordt standaard geen plaatsingsinformatie (‘waar staat het’) meer getoond om verwarring te vermijden. Je kunt wel nog steeds doorklikken naar het tijdschrift waar het artikel uit komt en daar zie je wel plaatsingsinformatie voor de nummers die de bib in bezit heeft.

Varia

 • CONTENT | Themapagina-titels en introteksten: woordafbreking en uitlijning geoptimaliseerd.

  Wat de woordafbreking van de titel betreft wordt gebruik gemaakt van de laatste browser-standaarden, het kan nog fout lopen bij verouderde browsers, een browserupdate is dan vereist of er moet gewacht worden tot de browsermaker een nieuwe versie uitbrengt. Voor op Chromium gebaseerde browsers (Chrome, Edge, …) is dit voorzien in de versie die eind januari 2021 uit zal komen. De taal van je pc moet ook op Nederlands ingesteld staan.

En als er geen introtekst in de hoofding staat, dan zal een titel niet langer afgebroken worden:

 • CMS | In de media-bibliotheek kunnen nu meerdere items geselecteerd worden en in één keer verwijderd
 • GDPR | In contactformulier rijksregisternummer vervangen door bibsysteemnummer (voor ingelogde gebruikers die het contactformulier gebruiken).

Bugfixes

 • ‘meer filters’ knop werkte niet meer wanneer je aangemeld was bij Mijn Bibliotheek > gefixt
 • Verdere optimalisatie weergave doormat-links 

Release bibwebsites – 12 november 2020

Toegankelijkheid

Een tweede reeks verbeteringen i.v.m. toegankelijkheid werd actief. Onder meer de toetsenbordnavigatie door covercarrousels werd aangepakt en gebruikers kunnen nu zowel snel naar de hoofd-content van een pagina springen als naar de catalogus-zoekbox.

Formulieren

 • Datum-picker werd geoptimaliseerd, de weergave is nu minder browser-afhankelijk.

Bugfixes

 • De toegankelijkheidsverbeteringen uit de vorige release zorgden onbedoeld hier en daar voor layout-foutjes in footer en zoekresultaten, die werden terug hersteld.
 • (eerder gereleased) Een fout in de verwerking van online betalingen waardoor deze niet steeds bij het bibliotheeksysteem als betaald werden gemarkeerd werd opgelost.
 • Laatste problemen met beschikbaarheidsinfo van lokale e-boeken werden opgelost.
 • Luisterfragmenten bij tracks werkten niet meer > terug in orde.
 • Catalogusitems met onbekende taal werden niet correct weergegeven > werd gecorrigeerd.

Release Mijn Bibliotheek – 12 november

Fundels

De Fundels-shop was sinds Mijn Cultuurconnect-profiel niet meer toegankelijk met de MB-admin-login. Dit werd nu opgelost.

Wise

 • fix voor probleem verdubbeling gekoppelde lidmaatschappen (oorzaak is ontdubbeling in Wise)
 • verbeteringen aan de circuitbreaker en extra logging toegevoegd voor timeouts van Wise
 • aanpassing aan het inloggen voor Wise zodat er minder calls gebeuren naar /login
 • actor-id toegevoegd in API zodat rijksregisternummer niet getoond moet worden (voor de contact-optie) 

MB-admin

 • admins met de rol gebruikersbeheer kunnen nu ook berichten sturen
 • rapportering CloudLibrary en Bieblo toegevoegd

Andere

 • bij Stap 3 van de registratieprocedure werd in de titel de “verkeerde” naam van de bibliotheek gebruikt (hoe deze in BIOS staat i.p.v. in de MB-admin)
 • parameter om te zoeken in gebruikerslijsten toegevoegd in de API

Release bibwebsites – 19 oktober 2020

Toegankelijkheid

Er werd een uitgebreide set verbeteringen aan de website-code voorzien om deze nog beter geschikt te maken voor screenreaders en te voldoen aan de EU regels omtrent toegankelijkheid. Deze set verbeteringen focust op de cataloguspagina’s en neemt ook al enkele elementen van de homepagina mee. De volgende maanden wordt gradueel aan de overige paginatypes gewerkt.

Toegankelijkheid wordt ook bepaald door de inhoud die geplaatst wordt. Het is bv. af te raden gebruik te maken van ingesloten pdf’s, afbeeldingen met tekst op, … Doe dit enkel als er geen andere mogelijkheid is en voorzie waar mogelijk een alternatief dat wel toegankelijk is.

Bugfixes

 • beschikbaarheidsinfo bij cloudLibrary e-boeken was niet steeds correct door bug in aquabrowser
  > werd gecorrigeerd
 • beschikbaarheidsinfo van lokale e-boeken verscheen niet meer wanneer deze ook als cloudLibrary e-boek bestonden > verschijnt nu terug
 • beschikbaarheidsinfo op brusselsebibliotheken.be laadde niet bij alle items > gefixt
 • terugkeerpagina na online betalen werkte soms niet > gefixt
 • bij geavanceerd zoeken was een probleem wanneer je de Enter toets gebruikte om een waarde te bevestigen > gefixt
 • wanneer een pagina vertaald was werden de vertalingen niet mee gedeeld wanneer deze via de ‘content delen’ functionaliteit gesuggereerd of gepusht werd > nu komen vertalingen ook mee

Release Mijn Bibliotheek – 17 september 2020

Overgang naar Mijn Cultuurconnect-profiel

Vanaf deze release moet je je aanmelden in de Mijn Bibliotheek-administratie met dit nieuwe profiel voor meerdere platformen, hiervoor kregen alle huidige gebruikers een uitnodigingsmail.

Nu kunnen MB-hoofdbeheerders ook geen collega’s meer toevoegen als nieuwe admins van MB. Dat moet nu aangevraagd worden aan de servicedesk.

Andere verbeteringen:

 • in de schermen om een profiel aan te maken zat een foute link naar de FAQ
 • er kan bij de toegang tot digitale collecties voor Wise nu gecheckt worden op abonnementstype. We doen een pilot voor deze functionaliteit met bibliotheek Heers 

Release bibwebsites – 17 september 2020

Overgang naar Mijn Cultuurconnect-profiel

Vanaf deze release moet je je aanmelden in de backend van de site met dit nieuwe profiel voor meerdere platformen, hiervoor kregen alle huidige gebruikers een uitnodigingsmail.

Nu kunnen websitebeheerders ook geen nieuwe redacteurs en beheerders meer toevoegen. Dat moet nu aangevraagd worden aan de servicedesk.

Bugfixes

 • De nieuwe lay-out had een foutmelding geïntroduceerd in de catalogus bij resultaten zonder taal (bv. bij zoekopdrachten naar opera’s te zien)
 • Oplossing voor het downloaden van pdf’s en meer dan 500 inzendingen van formulieren
 • Een ampersand werd niet goed weergegeven in de beschikbaarheidsinformatie

Verbeteringen

 • Vereenvoudiging overzicht onkosten. De Mijn Bibliotheek pagina die de openstaande kosten van een gebruiker toont werd eenvoudiger gemaakt. Er zijn geen rubrieken meer en alle kosten staan samen in één tabel. De vaste teksten op de pagina werden ook helderder geformuleerd. De pagina heet nu ook gewoon ‘kosten’ in het Mijn Bibliotheek menu.
 • De bewaartermijn voor inzendingen formulieren werd ingesteld op 2 jaar. Als de termijn verlopen is, worden ze automatisch verwijderd
 • Veld leesniveau moest niet op de resultatenlijst staan
 • Privacyverklaring voor Online Betalen toegevoegd

Release Aquabrowser – 25 augustus 2020

cloudLibrary aanpassingen

 • toevoegen van de cloudLibrary collectie bij bibliotheken die de e-boekendienst afnemen
 • opnemen van beschikbaarheidsinformatie van de cloudLibrary e-boeken in de api

Laatste verbeteringen voor de plaatskenmerken Wise:

 • aanpassing voor tijdschriften: SISO, ZIZO en genre ontbraken hier
 • verwoording van de genres werd toegevoegd bij het pictogram
 • volgnummer (volume) wordt uit het veld “Plaats in de bib” verwijderd (dit werd verdubbeld)
 • ontbrekende pictogrammen toegevoegd (o.a. AVI Start)
 • bug opgelost waarbij items met dezelfde Beschikbaarheid, Uitgave en Plaats niet meer werden samengenomen bij lokale records

Andere verbeteringen:

 • op bibliotheek.be en bij de lijsten was er geen beschikbaarheidsinformatie meer voor alle Brusselse bibliotheken
 • voor Luisterpunt: label wordt ‘Distributeur’ i.p.v. ‘Uitgever’ 

Release bibwebsites – 6 augustus 2020

Bugfixes

 • De kranten- en tijdschriften logo’s in het krantenarchief verschenen niet meer door een wijziging aan de url’s van de afbeeldingen, deze zijn nu terug zichtbaar.
 • De catalogus-startpagina /catalogus gaf een error wanneer een specifiek bibfiliaal was voorgeselecteerd, dit werd verholpen.

Catalogus

 • Aanpassing navigatie tussen uitgavevormen n.a.l.v. toevoegen e-boeken collectie. Om gebruikers sneller het e-boek of een andere uitgavevorm te laten vinden wanneer een boek uitgeleend is maakten we de materiaalkeuze op een detailpagina prominenter. Deze verhuist naar bovenaan de detailpagina. De keuzes die je daar kunt maken blijven ook allemaal binnen dezelfde taal. Het kiezen van een uitgave in een andere taal wordt apart getoond.
 • Een extra kleine verbetering is dat bij de samenvatting van de beschikbaarheidsinformatie de tekst nu ook groen of rood gekleurd staat afhankelijk van de beschikbaarheidsstatus.
VOOR NA
 • Tegelijk poetsten we ook de algemene weergave van zoekresultaat en detailpagina een beetje op zodat er meer consistentie is in de gebruikte lettertypes en het geheel strakker oogt. Zoek de verschillen maar op de screenshots.
VOOR NA
 • Beschikbaarheidsinformatie voor cloudLibrary e-boeken. Bij bibliotheken die intekenen op het e-boeken-aanbod zal bij cloudLibrary e-boeken beschikbaarheidsinformatie getoond worden en kunnen gebruikers van daaruit meteen doorklikken naar de cloudLibrary website om het item er te lenen of te reserveren. Onderstaand screenshot toont een e-boek dat zowel als cloudLibrary-boek als als e-boek op een e-reader in bezit is van de bib. In dat geval staan er twee blokjes met beschikbaarheidsinformatie. Deze info wordt pas zichtbaar in lokale catalogi tegen de publiekslancering van het e-boeken aanbod (15 september). Op bibliotheek.be zal dit blokje stelselmatig gaan verschijnen tussen 15 augustus en 15 september volgens het ritme van de aankoop van e-boeken en toevoeging aan de Vlacc-databank.
 • Verbeteringen aan plaatsingsinformatie Wise (verwoording genres, probleem volumeaanduiding, probleem tijdschriften met SISO/ZIZO)

Toegankelijkheid

 • De volgende materiaaliconen werden vervangen door duidelijker iconen die minder dubbelzinnig zijn: boek, luisterboek, dwarsligger, e-boek, braille en Daisy-boek.

Release bibwebsites – 20 juli 2020

Bugfixes

 • Bugs met query-veld geavanceerd zoeken opgelost
 • In de filialen-dropdown bij de zoekbox waren niet alle filialen meer zichtbaar door een aanpassing aan aquabrowser > werd gefixt

Mijn Bibliotheek

 • Het inloggen op Mijn Bibliotheek gebeurt vanaf nu via een vernieuwd scherm en helemaal volgens de oAuth flow. Dit vooral om integratie met digitale collecties in de toekomst te kunnen verbeteren (ingelogd binnen vallen bij bv. Fundels als je al in site was aangemeld).

Catalogus

 • Vlacc-onderwerpen zijn nu standaard ook altijd zichtbaar op het zoekresultaat.

CMS

 • Verbetering aan de functionaliteit om inhoud te delen (met als gevolg onder meer centraal beheer taxonomie van FAQ)

Release Mijn Bibliotheek – 12 juni 2020

 • Fix voor Wise: er werden maximum 50 uitleningen getoond, nu staat het maximum op 200 (reserveringen en kosten staat op 100, blokkeringen op 50)
 • Automatisch koppelen voor Wise: als de gebruiker in Mijn Bibliotheek een Wise-lidmaatschap toevoegt, worden nu automatisch de lidmaatschappen van andere Wise-bibs ook gekoppeld 
 • Verbeterde foutmeldingen bij online betalen
 • Aanpassing aan de admin-lijsten om te kunnen filteren in de website

Release Aquabrowser – 11 juni 2020

 Wijzigingen aan de plaatskenmerken van Wise:

 • AVI-icoontjes toegevoegd
 • Taalpunt-icoontjes: verwoording verbeterd en Taalpunt Jeugd toegevoegd
 • SISO-informatie komt nu in de juiste volgorde
 • De taalcode uit Wise wordt omgezet naar de verwoording van de taal

Andere wijzigingen:

 • index pbs-class / rmt werkt nu ook voor Wise
 • index kast (pbs-subloc) werkt nu ook met de kastcode
 • index languageo (originele taal) werkt nu ook met de wildcard *

Release bibwebsites – 11 juni 2020

Bugfixes

 • Uitvergrote covers werden soms ongewenst afgesneden, dit werd gefixt.
 • Op mobiele toestellen zorgde het inzoomen op een uitvergrote afbeelding voor het ongewenst verspringen naar de vorige/volgende afbeelding. Ook dit werd in orde gebracht.
 • Bij plaatskenmerken met een Taalpunt-icoontje ontbrak sublocatie (kast)

Catalogus

 • AVI-icoontjes voorzien
 • Genreverwoording toegevoegd

Mijn Bibliotheek

 • De code om Online betalingen te kunnen aanbieden is nu actief op alle sites. Activeren van deze dienst vraagt wel nog aparte stappen, zie nieuwsbrief bibliotheekwebsites van juni voor meer informatie.

CMS

 • Vertaling knop ‘deny’ bij importeren content.
 • Verbeteringen in backend van het content delen (automatisch vinden en mee exporteren afbeeldingen op een gedeelde pagina).

Release bibwebsites – 30 april 2020

Bugfixes

 • Aanpassingen voor betere meting gebruik filters in Google Analytics
 • Foutjes in werking limieten bij formulieren gefixt

Catalogus

 • Vermelding van copyrightinformatie bij Wikipedia-afbeeldingen toegevoegd
 • Covers kunnen uitvergroot worden, back-covers ook weer toegevoegd

Mijn Bibliotheek

 • Online Betalen voor Wise-bibliotheken: klaar voor test met pilootbibs, voor de zomer voor alle bibs met Wise die dit wensen. Meer info over deze dienst volgt later.
 • Bij samenwerkingsverbanden die in Wise één financiële organisatie vormen een betere aanduiding van welke kosten een gebruiker bij welke bib heeft. Een gebruiker kan daar immers met een lidkaart van één bib ook diensten afnemen bij de andere bibs.

Release Aquabrowser – 8 april 2020

 • Wijziging voor nieuwe beschikbaarheidstatussen en -codes Wise. Nieuwe statussen: Vermist, Magazijn, Net binnen, Op transport; niet meer Bij de balie 
 • Grote verbetering import (indexering) Wise – er waren problemen om de fases van de import te synchroniseren omdat deze erg lang duurde
 • Nieuwe index voor Onderwerp (zocht niet exact omdat het niet de juiste soort index was)

Release Mijn Bibliotheek – 31 maart 2020

 • Einde oude self-service-omgeving (mijn.bibliotheek.be)
 • Functionaliteiten van de oude omgeving verwijderd in de MB-admin (bv. welkomstboodschap)
 • GoPress-actie: tijdelijk worden alle IP-adressen toegelaten om artikelen te raadplegen
 • Gender x is toegevoegd als mogelijkheid
 • Preview-veld bij het versturen van een bericht in de admin toegevoegd: zo zie je of je correcte html hebt gebruikt
 • Kleine aanpassingen aan de export-bestanden van de lijsten (ISBN toegevoegd op adminlijsten, link naar catalogus is een echte link bij gebruikerslijsten)
 • Gezorgd voor eenvormigheid aan jaar van uitgave in de gebruikerslijsten zodat er beter gesorteerd kan worden
 • De Aquabrowser-code van format is nu toegevoegd aan de gebruikerslijsten en kan nu dus getoond worden in de bibsite
 • Wijziging voor one-time-password en welkomstmail Wise
 • Wachtwoord wijzigen in MB-admin geeft geen foutmelding meer
 • Verbetering aan tekstjes statistiekenmodule MB-admin en aan Mijn Leestipper-rapportering

(Bugfix)releases bibwebsites – februari / maart 2020

Tweewekelijks vindt op de achtergrond een bugfixrelease plaats waarbij meestal kleinere zaken worden aangepakt. Van eind februari tot eind maart werden onder meer deze zaken aangepakt:

Bugfixes

 • probleem met weergave sommige lijsten opgelost
 • sommige kosten werden niet getoond in het overzicht van te betalen kosten in Mijn Bibliotheek, wanneer een id ontbrak > zijn nu wel zichtbaar
 • lay-out nieuwspagina kon ‘kapot’ gaan door afbreken html-tags in korte inhoud > opgelost
 • tussenscherm bij uploaden afbeelding hersteld zodat je opnieuw verplicht bent om een alternatieve tekst voor blinden en slechtzienden in te stellen
 • verbetering tekst op knoppen i.v.m. het delen van content

Mijn Bibliotheek

 • Helptekst bij invoervelden meteen zichtbaar i.p.v. verborgen achter ?-icoon
 • Genderkeuze aangepast

Formulieren


Release bibwebsites – 18 februari 2020

Bugfixes

 • Bij sommige bibs verscheen geen beschikbaarheidsinformatie bij de ‘Mijn Lijsten’ lijsten van gebruikers > werd voor die bibs opgelost
 • In sommige browsers werd de beschikbaarheidsinformatie ook gecached terwijl het de bedoeling is dat die altijd live en accuraat is natuurlijk > eind januari al opgelost met een hotfix
 • De verbetering i.v.m. site-snelheid uit de vorige release had onbedoeld het gevolg dat sommige mediabestanden niet meer bereikbaar waren, waardoor bv. afbeeldingen niet meer verschenen > eind januari al opgelost met hotfix
 • Bij sommige bibcatalogi wilde een detailpagina niet altijd verschijnen > uitgeklaard en opgelost voor die bibs

Mijn Bibliotheek

 • Maatwerk voor reserveringen bij samenwerkingsgroepen binnen Wise voorbereid, dit wordt binnenkort uitgerold voor de Route42 bibs
 • Online betalen functionaliteit voor bib Gent (en voorbereiding test Wise-bibs)
  In functie daarvan krijgen alle bibs nu wel al:
  • aparte notificatiebolletjes voor betalingen wanneer er openstaande kosten zijn
  • een instelbare boodschap die boven het overzicht van onbetaalde kosten getoond kan worden (in te stellen via Mijn Bibliotheek administratie). Stel je geen tekst in dan wordt er een standaard tekstje getoond.
  • een betere layout op desktop-breakpoint voor het overzicht van de onkosten (tabel met subtotalen)

Catalogus > Filters

 • Verbetering aan de weergave en werking van de filterfunctionaliteit:
  • weergave binnen fold, toevoeging scrollbar
  • meer dan 20 filters? > openen niet meer in pop-up maar ook in de filter-dropdown zodat je deze ook kunt combineren. Er wordt dan ook een zoekvak toegevoegd waarmee je in die lange lijst van filters kunt zoeken.
  • de mobiele weergave van de filters werd geoptimaliseerd en biedt exact dezelfde mogelijkheden als de desktopversie

Varia

 • Het opvangen van oude cataloguslinks werd verbeterd, ook als dat zoekvragen met (meerdere) filters zijn zullen deze automatisch opgevangen worden en vertaald naar een nieuwe zoekopdracht.
 • In de librarian mode (technische weergave) van een catalogusitem ontbrak de link naar het record in het lokale bibsysteem als het record een puur lokaal record was zonder vlacc-beschrijving > die link staat er nu ook sinds 31 januari (release nieuwe versie aquabrowser)
 • Bij Geavanceerd zoeken in het krantenarchief werd de optie om een datumbereik mee te kiezen verbeterd.

Release Aquabrowser 30 januari 2020

 • Fix voor Vubis-tracks die ontbraken
 • Neveneffect op omnibussen (geen link naar de omnibus bij de onderdelen) door wijzigingen voor losse nummers Wise opgelost
 • Er kan nu ook gefilterd worden op formaat 4K Ultra HD, en in de toekomst zullen alle nieuwe formats goed gaan
 • PEGI-icoon “ingameaankopen” toegevoegd
 • Fixes voor beschikbaarheid in API: er ontbraken detailpagina-links in de availability-endpoint en probleem Wise-beschikbaarheid
 • Betere foutmelding in API als er geen bezit is
 • Link naar bibsysteem-catalogus aan aparte librarianmode-pagina toegevoegd
 • Verfijning mechanisme voor reserveer-link Wise op basis van API en niet op basis van itemstatus

Release bibwebsites – 16 januari 2020

Bugfixes

 • Filters krantenarchief werkten niet meer > terug in orde
 • Sommige links naar detailpagina’s van niet Vlacc materialen werkten niet > werd gecorrigeerd
 • Voorloopnullen van SISO plaatsaanduidingen vielen weg bij beschikbaarheidsinformatie > worden terug getoond

Mijn Bibliotheek

 • Voorzien van extra dialoogschermen i.v.m. verplichte e-mail verificatie bij de aanmaak van een Mijn Bibliotheek profiel
 • Anti-spam recaptcha toegevoegd op contactformulier

Verbeteringen i.v.m. site-snelheid

 • Extra tuning database en bestandsopslag om schijfgebruik op piekmomenten te ontlasten

2019

Release Aquabrowser 18 december 2019

 • De detailpagina’s en beschikbaarheid van tijdschrift-jaargangen van Wise worden nu goed weergegeven
 • Oplossing genre-icoontjes van Brocade in Wise
 • Verbeteringen aan API voor erfgoedcollecties Brugge

Release bibwebsites – 12 december 2019

Bugfixes

 • Onnodige plustekens in zoekbox en zoekqueries werden terug vervangen door spaties, dit lost ook fouten op met sommige combinaties van filters die ‘geen resultaat’ opleverden terwijl er wel degelijk resultaten moesten zijn.
 • De aanduiding ‘nu open’ of ‘gesloten’ in header en footer houdt nu ook rekening met sluitingsdagen.

Mijn Bibliotheek

 • Bij gewijzigde privacyvoorwaarden krijgt een gebruiker na aanmelden bij Mijn Bibliotheek een melding te zien om deze te aanvaarden. Dit is vereist om conform te zijn aan de GDPR wetgeving. Als een gebruiker de voorwaarden niet aanvaard kan hij/zij Mijn Bibliotheek niet gebruiken.
 • In zijn profiel kan een gebruiker de optie aan/uit vinken om mails te ontvangen over de diensten van de bib/Cultuurconnect (bv. over nieuwe digitale collecties)
 • Ondersteuning voor aanmaken account met ‘One Time Password’ toegevoegd (EBS bibliotheken).

Catalogus

 • Toevoeging van de keuzeoptie ‘Jeugd’ bij de leeftijd-filter, met die optie selecteer je in één keer alle leeftijdscategorieën van 0 tot 14 jaar.
 • Coverafbeeldingen van speciale items zoals kunstwerken en erfgoedstukken waarvoor een custom afbeelding werd opgeladen in het bibsysteem kunnen uitvergroot worden. Als er meerdere afbeeldingen zijn kun je daar door bladeren.
 • Bij de tabs op een detailpagina komt een extra tab ‘Bekijk online’. Alle links naar externe websites zoals youtube etc. komen vanaf nu daar terecht.
 • Aanpassingen noodzakelijk voor het tonen van de erfgoeddata van bibliotheek Brugge

Krantenarchief

 • Formulier voor geavanceerd zoeken in het krantenarchief werd toegevoegd.

CMS

 • Beheerders kregen rechten om ook scripts zoals het tonen van een Twitterfeed te kunnen inpassen in pagina’s. Voor ondersteuning hierbij kun je terecht bij onze Servicedesk (vraag naar Niki Priem).

Release Mijn Bibliotheek 9 december

 • Herziening registratieprocedure:
  • Bevestigen van je e-mailadres is nu verplicht. Als de gebruiker dit niet doet, kan hij niet aanmelden.
  • Bij stap 1 wordt al naar een e-mailadres gevraagd. Achterliggend wordt er dan gecheckt of er al een profiel is met dit e-mailadres. Wanneer de gebruiker al een profiel heeft, krijgt hij dan ook een link naar het Aanmeld-scherm.
  • Er is verder een opt-out toegevoegd om een paar keer per jaar een mail te krijgen over de digitale bibliotheekdiensten.
  • Geslacht is geen verplicht veld meer.
  • De lay-out is aangepast om meer overeen te komen met de bibwebsites.
 • Er is een invoerveld voor een introtekst bij betalingen voorzien in MB admin.

Release bibwebsites – november 2019


Bugfixes

 • Links achter inline afbeeldingen werken nu zoals verwacht (je kunt op de afbeelding klikken i.p.v. op een link die er boven of onder getoond wordt). Let op, je moet hiervoor het eerste link-icoontje gebruiken, anders werkt het niet.
 • In-page navigatie dropdown op een basispagina werd niet correct weergegeven > weergave gefixt
 • Mijn Bibliotheek menu was op mobiele toestellen niet meer zichtbaar > terug in orde
 • Speciale karakters zoals ‘&’ verschenen niet correct in het plaatskenmerk > terug in orde
 • Foutjes met vertalingen opgelost (bv. soms Engelse tekst op Franstalige pagina’s)
 • Foute weergave sommige links in ‘Ook in de collectie’ blok gecorrigeerd
 • Tonen van nieuwsbrief inschrijvingsformulier op een nieuwsbericht detailpagina werkte niet meer > terug ok
 • Taalpunticonen in plaatskenmerken zijn terug zichtbaar
 • Covercarrouseltabs zijn nu swipebaar op mobiele toestellen (oplossing wanneer er veel tabs met lange titels zijn)
 • Fix voor reserveren bij samenwerkingsverbanden
 • Sommige links naar catalogus detailpagina’s werkten niet door dubbele punten in de url, deze werken nu terug wel (vnl. Brocade-bibs)
 • Bij de catalogus weergave van MB admin lijsten kon je niet doorklikken naar alle pagina’s met zoekresultaten (enkel de oneven pagina’s waren bereikbaar) > werkt nu wel voor alle pagina’s

Mijn Bibliotheek

 • Op het overzicht van de uitleningen worden items nu per bib(filiaal) gegroepeerd getoond.
 • Een gebruiker kan een lijst publiek beschikbaar maken. Deze is dan voor iedereen met de link te zien. Andere gebruikers kunnen dan weer items van zo’n lijst kopiëren naar een persoonlijke lijst.

De gebruiker wordt om bevestiging gevraagd voor het publiek maken zodra hij/zij één van de deelopties kiest. Het publiek delen kan ook ongedaan gemaakt worden.

Uit Agenda

Je kunt bij het configureren van de Uit Agenda nu ook zoeken/filteren op organisatie-id en op trefwoord. Dat laat toe om beter de activiteiten van enkel de bib op te zoeken.

 • Gebruik je trefwoorden? Zet die dan nu in het ‘Trefwoorden’ veld in plaats van in het vrije zoekveld ‘Zoekopdracht’
 • Je kon al filteren op locatie id, maar nu kan dat ook op organisatie-id, wat wellicht wenselijker is voor vele bibs.

Aan de invoerkant van de Uit Databank klik je door naar je organisatie. Dan zie je in de url je organisatie-id staan

Dit voer je in in het daarvoor voorziene veld:

Catalogus – zoeken

Verbetering van de werking en visuele weergave van de tabs bij de zoekbox:

 • Als je al iets gezocht hebt en je verandert van tab dan wordt de zoekopdracht meteen automatisch opnieuw uitgevoerd, je moet niet meer op Enter of op de zoeken knop drukken. 
 • Als je doorklikt naar de detailpagina van een item uit een filiaal dan blijft de indicator dat je in een filiaal gezocht hebt ook correct staan nu.

Release Aquabrowser 24 oktober 2019

 • Als er te veel nummers/jaargangen van een tijdschrift waren in Wise was er geen beschikbaarheid, nu wordt deze opgehaald in stukjes.
 • De tekst “Losse nummers” is toegevoegd bij Wise-jaargangen, maar er is nog geen oplossing voor de beschikbaarheid. Er is een mogelijke oplossing bedacht maar deze moet nog verder getest worden.
 • Filteren op film werkt nu ook voor Wise.
 • Exemplaren met een publieksblokkade op exemplaarniveau in Wise worden niet meer geïmporteerd.
 • Vlacc-tracks verschijnen weer door het inbouwen van meer content-checks op de response van de CDR-API.
 • Nieuwe indexen voor erfgoed Brugge toegevoegd.
 • Meta-ISBN-veld toegevoegd in de API.

Extra releases bibwebsites 17-23 oktober 2019

Bugfixes

 • Plaatsingsinformatie was bij een aanzienlijk deel records niet meer volledig > terug in orde.
 • Openingsuren-informatie in het beschikbaarheidsblok was niet steeds correct > terug in orde.
 • Automatisch scrollen naar ‘waar staat het’ (na klik via resultatenpagina) deed een webpagina soms tijdelijk vasthangen > werd opgelost.
 • Laatste verfraaiingen en browser-compatibiliteitsissues met plaatsingsinformatie opgelost:

voor: na:

Het eerste deel van de plaatsingsinformatie staat nu altijd op een aparte regel. Daardoor kon ook het icoon wat groter en herkenbaarder gemaakt worden.

Mijn Bibliotheek

 • Bij lijsten kan een gebruiker nu ook de beschikbaarheidsinformatie zien van de items die op z’n lijst staan en dat voor alle bibs waarvan hij/zij een lidkaart gekoppeld heeft.

Release Mijn Bibliotheek 17 oktober 2019

 • Aankoopsuggestiemodule Oost-Vlaanderen: sinds de migratie naar Wise was deze verdwenen in de MB-admin, ze is nu weer zichtbaar. Nieuwe aankoopsuggesties komen wel niet meer in deze module, maar worden alleen gemaild. 
 • Verbeteringen aan het ophalen van de uitleengeschiedenis voor Wise-lidmaatschappen – er waren voor deze release namelijk foutmeldingen in de nieuwe site.
 • Automatische ontdubbeling in Mijn Bibliotheek na de Wise-migratie.
 • Verbetering voor de lijsten i.v.m. het ingestelde Aquabrowserprofiel –  brusselsebibliotheken.bibliotheek.be en lijstenbibs kunnen nu weer lijsten maken.
 • API-aanvulling voor GDPR: gebruiksvoorwaarden accepteren.

Release bibwebsites 15 oktober 2019


Verbeteringen i.v.m. site-snelheid

 • herwerking van hoe zoekopdrachten achterliggend uitgevoerd worden. De browser van een gebruiker zal meer taken op zich nemen waardoor de webserver minder belast wordt.

Bugfixes

 • weergaveverschillen tussen browsers (IE, Edge, Safari, Chrome) gecorrigeerd, voornamelijk bij weergave tabel beschikbaarheidsinformatie (bv. grootte icoontjes)
 • foutjes met header en menu in mobiele weergave gecorrigeerd
 • verbetering afkapping openingsuren in footer
 • tracks: correctie weergave op mobiel breakpoint + toevoeging trackduur
 • verbetering tikfoutjes in /catalogus en /krantenarchief pagina’s
 • bij sommige items op www.bibliotheek.be klopte de teller van het aantal items dat Vlaamse bibs in bezit hebben niet, dat werd nu gecorrigeerd
 • “Ook in de collectie als” > “andere uitgaves” ontbrak op veel sites: werd teruggezet
 • “Zoek in andere bibliotheken” link wordt niet meer getoond bij items die enkel lokaal bestaan
 • bij het klikken op ‘Waar staat het’ bij een zoekresultaat landde je op de detailpagina vaak onder het blok met beschikbaarheidsinfo. Gefixt zodat je op de juiste plek op de pagina landt
 • de BIOS-code ingesteld bij de MB API wordt nu gebruikt om een item op een lijstje te zetten en niet die bij de BIOS-module (was een probleem voor brusselsebibliotheken.bibliotheek.be)

Mijn Bibliotheek

 • verbeterde teksten en feedback bij ‘verleng alles’ optie. Bij de knop wordt nu ook expliciet vermeld hoeveel items niet verlengd kunnen worden en in de feedback na het gebruik van de knop wordt ook nog eens extra gewezen op de de items waarvan de leentermijn niet verlengd kan worden.
 • toevoeging van een ‘voeg kaart toe’ knop bij de lidkaarten-carrousel + deze knop ontbrak op het overzichtsscherm als je geen enkele gekoppelde kaart had

Varia

 • links naar artikels uit het krantenarchief openen nu in een nieuwe tab
 • suggesties omtrent aanpassingen aan bepaalde verwoordingen werden verwerkt (bv. ‘uitleentermijn verlengen’ i.p.v. ‘een item verlengen’)
 • de homepagina kan niet meer (per ongeluk) gedepubliceerd worden.

Release Aquabrowser augustus 2019

Autorisatie

 • Aquabrowser ondersteunt nu JSON Web Tokens als autorisatiemiddel om de API te raadplegen, bv. vanuit een frontend
 • Wijziging aan header-autorisatie (weinig in gebruik)

Spotlight

Uit in Vlaanderen-spotlight verwijderd (hun API te veel veranderd)

API

Verbetering aan het ophalen van tracks: render- en laadtijd veel lager


Release Mijn Bibliotheek juni 2019


Extra synchronisatie

Er was een vervelend probleem in de nieuwe site: op het overzicht van de kaarten van de gebruiker stond vaak verouderde informatie (bv. dat het lidmaatschap verlopen was terwijl dit al verlengd werd). Door deze release van Mijn Bibliotheek wordt dit nu achterliggend eerst afgetoetst bij het bibliotheeksysteem.


Release bibwebsites mei 2019


Verbeteringen i.v.m. site-snelheid

 • zoekresultaten en carrousels worden nu opgebouwd vanaf compactere aquabrowserdata
 • upgrade php versie webserver voor snellere laadtijden
 • aanpassing aan bestandsformaat afbeeldingen (png en jpg worden achterliggend naar webp omgezet) en compressie van afbeeldingen

Bugfixes

 • vorige/volgende links voor bladeren door zoekresultaten hersteld
 • link naar extra onderwerp gefixt
 • vertaalde homepagina zichtbaar
 • probleem filters krantenarchief hersteld
 • ‘zet op admin lijst’ werkt terug
 • fix voor bepaalde lijsten die niet verschenen bij gebruik mijn bibliotheek lijst url

Release Aquabrowser april 2019

Parameter “detaillevel” aan API toegevoegd, met deze mogelijke waarden:

 • “minimum”
 • “basic”: gebruikt in de bibsite, is een gereduceerde versie van de XML
 • “default”: zoals voorheen
 • “librarian”: nodig voor librarianmode
 • “extended”: alles

Release bibwebsites 21 maart 2019

De eerdere release van 28 februari was nog niet naar alle sites uitgerold. De wijzigingen uit die release komen automatisch ook mee in deze maart-release voor de sites die die release nog niet kregen.

Verbeteringen i.v.m. site-snelheid

 • Aanpassingen aan Aquabrowser-api en aan hoe de site verfijningen/filters ophaalt > zou tonen van een zoekresultatenpagina bijna moeten halveren qua laadtijd.
 • Aanpassing aan de technische werking van de autocomplete, deze wordt nu zonder tussenstap bevraagd en zou daardoor sneller moeten werken.

Covercarrousels

Er zijn nu standaard tot 50 i.p.v. 20 items zichtbaar in de covercarrousels.


Release bibwebsites 28 feb 2019

Verbeteringen i.v.m. site-snelheid

 • Caching van afbeeldingen verbeterd, zouden sneller moeten laden als ze eerder al eens ingeladen geweest zijn.
 • De laadanimatie (boekje) verschijnt enkel nog in beeld als het laden echt lang duurt i.p.v. dat deze steeds getoond wordt.
 • Indexering door Google geoptimaliseerd (via site-map) zodat die de sites minder belast.

Catalogus

 • De laadanimatie voor catalogusdata (3 bolletjes) verschijnt nu ook op een detailpagina bij het inladen van de beschikbaarheidsinformatie. Als de informatie niet tijdig kan opgehaald worden dan wordt een relevante foutboodschap getoond.

Krantenarchief

Lange samenvattingen op het zoekresultaat worden nu afgebroken op 380 tekens.

Bugfixes

 • Mijn Lijsten: probleem met lijsten bekijken opgelost
 • Catalogus: probleem met tonen wise-only items opgelost (records uit Wise die niet matchen met Vlacc records)
 • Nieuwsbrieven: lees meer links werken terug correct, logo verschijnt nu altijd, …
 • CMS backend: fouten bij uploaden van afbeeldingen opgelost
 • Themapagina’s: gerelateerde items verschijnen nu altijd zoals het hoort
 • Importeren van gesuggereerde themapagina’s: niet alle pagina-elementen werden mee geïmporteerd, dit is nu gecorrigeerd voor pagina’s die vanaf nu gesuggereerd worden.
 • Probleem met ‘bekijk de volledige lijst’ link onder het nieuwsoverzicht op de homepage opgelost.

Release bibwebsites 8 feb 2019

Bugfixes

 • Probleem met uploaden van afbeeldingen gefixt.
 • Rechten op aanpassen van gepushte content aangepast.

Releases Aquabrowser januari en februari 2019

Wijzigingen voor Wise, aan API, performance-optimalisaties en custom-images in API

Verbetering meta_isbn


Release bibwebsites voor live gang 5 februari 2019

Site-content gedeeld

 • faq-items
 • pagina’s: over vernieuwing website; over digitale collecties
 • formuliertemplates

Deze zijn nu beschikbaar op alle sites en kunnen verder bewerkt worden. Maak eerst werk
van de faq-items zodat deze klaar zijn voor je live gaat!

Meer info in de handleiding

Afbeeldingsstijlen beschikbaar

Bij het invoegen van een afbeelding in een contentblok kun je nu naast de uitlijning ook kiezen uit 3 weergavegroottes.

Inpage navigatie op basic pages

Als je een relatief lange pagina gemaakt hebt met meerdere koppen, dan kun je eventueel ook een navigatieblok aan de pagina toevoegen waarmee een gebruiker snel van kop naar kop kan springen.

Meer info in de handleiding

Catalogus instellingen

Je kunt de ‘nu open’ indicatie in de header en de bibnaam die in de header staat aanpassen als dat nodig is.

Meer info in de handleiding

Catalogus-url’s

 • In filialen is het mogelijk om op cataloguspc’s rechtstreeks te starten met enkel zoeken in de collectie van dat filiaal.
 • Op https://gemeente.bibliotheek.be/catalogus vind je een catalogusstartpagina terug gelijkaardig aan die van de aquabrowser.
 • Op https://gemeente.bibliotheek.be/krantenarchief vind je een startpagina voor het GoPress krantenarchief terug.
 • Bij de zoekbox staat nu ook een link naar een uitgebreider zoekformulier. Daar kun je ook elders naar toe linken.

Meer info in de handleiding

Aanpassing filter uitgavejaar

Bij deze filteroptie in de catalogus kun je nu zelf een begin- en eindjaar intypen. 

Zet op admin lijst

Op alle sites kun je nu wanneer je ingelogd bent als beheerder ‘admin lijstjes’ maken.

Meer info in de handleiding

Contactformulier

Werk je met een zelfgemaakt aankoopsuggestieformulier? Dan kun je op het standaard contactformulier de aankoopsuggestie optie laten verwijderen.
Neem contact op met de servicedesk voor deze aanpassing

Mijn Bibliotheek bugs

Voor sommige bibliotheeksystemen klopte de ‘uitgeleend tot’ datum niet. Deze staat nu overal correct.

Footer

De websitefooter werd in lijn gebracht met vormvereisten.

Lay-out bugs

Kleine bugs met de lay-out van bepaalde site-items werden verholpen. Bijvoorbeeld bij bibs met erg veel filialen verschijnen die nu wel netjes in de adresgegevens-footer.