Inseinen

Wijzigingsverzoeken kunnen op elk moment ingediend worden via de servicedesk.

Overzicht

Alle verzoeken worden bijgehouden in deze sheet.

Behandeling verzoeken

De werkgroep bibliotheekwebsites behandelt periodiek alle binnengekomen verzoeken en kent hier prioriteiten aan toe. Binnen de beschikbare mogelijkheden qua budget en tijd kiest de werkgroep dan welke zaken ontwikkeld zullen gaan worden. Wat ‘in uitvoering’ is kan je terugvinden in het hierboven gelinkte overzicht.

De werkgroep hanteert bij z’n beslissingen deze uitgangspunten:

 • We zien de bibwebsite in eerste instantie als een instrument voor de bibliotheekbezoeker.
 • We geven voorrang aan verzoeken die voor alle of meerdere bibliotheken een verbetering inhouden.
 • We proberen verzoeken zoveel als mogelijk gebundeld aan te pakken. Dit creëert tijds- en dus ook budgetwinst. Bijvoorbeeld alles (of toch zoveel mogelijk) gelinkt aan de homepagina gezamenlijk aanpakken. Het voordeel is bijkomend dat het geheel bekeken wordt en eventuele tegenstrijdigheden naar boven komen.
 • Tickets die noodzakelijk zijn in het kader van volgende topics krijgen voorrang: performantie, GDPR, toegankelijkheid , …
 • Kleinere (support) zaken die zonder veel nadenken uitgevoerd kunnen worden en niet dringend zijn, worden opgenomen in de support backlog van de leverancier(s) en naargelang er support budget en tijd is uitgevoerd. Cultuurconnect bepaalt hiervan de prioriteiten. Let wel, dit zijn niet de enige zaken die in de backlog staan en dit kan soms heel lang duren…
 • Kleinere (support) zaken die beter sneller uitgevoerd worden, kunnen we sneller uit de backlog halen. Die worden dan betaald via het evolutief onderhoud budget (zie hierboven).
 • Alles wat gelinkt is aan het dienstenmodel of CRM programma staat on hold en wordt binnen die programma’s verder opgenomen met de respectievelijke werkgroepen van die programma’s.

De werkgroep bibliotheekwebsites nam tot nu toe volgende beslissingen:

 • Op 7 juli 2020 werden 5 projecten als prioritair geselecteerd, 2 grote en 3 kleinere:
  1. Beschikbaarheid op de resultatenpagina van de publiekscatalogus tonen
   -> release april/mei 2021
  2. Een nieuwe startpagina voor de bibwebsites (alle verzoeken gebundeld)
   -> release zomer 2021
  3. Vindbaarheid van boeken die onder verschillende titels zijn verschenen
   -> release mei 2021
  4. Iets vlotter items op lijsten plaatsen (voor admin en publiek)
   -> release maart 2021
  5. Meer info over de mogelijke wachtrij bij reserveringen (zowel Mijn Bibliotheek als catalogus)
   -> tbd
 • Op 27 oktober 2020 werden nog 8 quick wins extra geselecteerd.
 • Op 20 april 2021 werd beslist om gezien de beperkte beschikbare tijd in 2021 dit jaar in te zetten op verzoeken gelinkt aan een grotere actie. Concreet werden er 5 geselecteerd:
  1. dienstenmodel projecten
  2. startpagina / builder traject
  3. formulieren (cf. FAQ-sessie)
  4. verhogen herkenbaarheid van de bib via de nieuwsbrieven (cf. huisstijlgids)
  5. verbeteringen leenhistoriek (cf. integratie Mijn Leestipper)
 • Op 25 januari 2022 besliste de werkgroep om samen met Iedereen Leest een integratie van de Boekenzoeker lijsten op de bibwebsites te analyseren en uit te werken. Daarnaast zetten we begin 2022 voorlopig de bestaande strategie verder waarbij enkel ingezet wordt op wijzigingen die gelinkt zijn aan grotere acties (zie hierboven). In dat kader worden aanvullend ook nog enkele acties geselecteerd die verbeteringen inhouden wat betreft:
  1. toegankelijkheid
  2. tonen beschikbaarheid bij Mijn Lijsten en van e-boeken
  3. weergave actieve lidmaatschappen in Mijn Bibliotheek (verbetering voor samenwerkingsverbanden, maar eigenlijk voor iedereen)
 • Op 19 april 2022 zijn we een nieuwe oefening gestart om uit de lijst met wijzigingsverzoeken de belangrijkste kleine/middelgrote en grote wijzigingen te halen. De eerste groep prioriteren we met de productgroep, de tweede groep met de volledige coöperatie.
 • Op 21 juni 2022 besliste de productgroep om de ontwikkeling van de gekozen kleine en middelgrote wijzigingsverzoeken in parallel op te starten. De meest prioritaire zijn toevallig ook allemaal zaken die langer zullen duren. Het is dus zinvol om tegelijkertijd al enkele quick wins te realiseren. Dit alles rekening houdend met de bestaande budgettaire beperkingen. Een deel van deze ontwikkelingen zal sowieso pas in 2023 opgeleverd worden.
  • Wat werd prioritair gekozen?
   • Al je ontleningen in 1 oogopslag
   • Zoeken in de website
   • Rechtstreekse verleng-knop in Wise-mail
   • Meer filiaal-identiteit
  • Welke quick wins?
   • Filter op digitaal uitleenbaar
   • Filters verwijderen bij MB admin lijsten
   • Meer rollen in de backend
   • Daisy-luisterfragmenten
   • Te lezen of al gelezen?
   • Meer tekst bij catalogusitem in de kijker
   • Sortering op auteur