Inseinen

Wijzigingsverzoeken kunnen op elk moment ingediend worden via de servicedesk.

Overzicht

Alle verzoeken worden bijgehouden in deze sheet.

Behandeling verzoeken

De productgroep bibliotheekwebsites behandelt periodiek alle binnengekomen verzoeken en kent hier prioriteiten aan toe. Binnen de beschikbare mogelijkheden qua budget en tijd kiest de werkgroep dan welke zaken ontwikkeld zullen gaan worden. Wat ‘in uitvoering’ is kan je terugvinden in het hierboven gelinkte overzicht.

De werkgroep hanteert bij z’n beslissingen deze uitgangspunten:

  • We zien de bibwebsite in eerste instantie als een instrument voor de bibliotheekbezoeker.
  • We geven voorrang aan verzoeken die voor alle of meerdere bibliotheken een verbetering inhouden.
  • We proberen verzoeken zoveel als mogelijk gebundeld aan te pakken. Dit creëert tijds- en dus ook budgetwinst. Bijvoorbeeld alles (of toch zoveel mogelijk) gelinkt aan de homepagina gezamenlijk aanpakken. Het voordeel is bijkomend dat het geheel bekeken wordt en eventuele tegenstrijdigheden naar boven komen.
  • Tickets die noodzakelijk zijn in het kader van volgende topics krijgen voorrang: performantie, GDPR, toegankelijkheid , …
  • Kleinere (support) zaken die zonder veel nadenken uitgevoerd kunnen worden en niet dringend zijn, worden opgenomen in de support backlog van de leverancier(s) en naargelang er support budget en tijd is uitgevoerd. Cultuurconnect bepaalt hiervan de prioriteiten. Let wel, dit zijn niet de enige zaken die in de backlog staan en dit kan soms heel lang duren…
  • Kleinere (support) zaken die beter sneller uitgevoerd worden, kunnen we sneller uit de backlog halen. Die worden dan betaald via het evolutief onderhoud budget (zie hierboven).
  • Alles wat gelinkt is aan het dienstenmodel of CRM programma staat on hold en wordt binnen die programma’s verder opgenomen met de respectievelijke werkgroepen van die programma’s.