Laatste wijziging: 20 maart 2023

Webinars wise basis

Onderstaande webinars zijn opgenomen op versie 6.6.5 (releasedatum 7 september 2021), maar zijn ook van toepassing op versie 7.0.3 (release datum november 2023). Hier en daar werden bepaalde webinars heropgenomen, deze zijn aangeduid met de vermelding “heropgenomen”.

Webinars Kennismaken met Wise

1. Ondersteuningsmaterialen

Aan de slag met het leerplatform – doelgroep: iedereen – duur: 22 min. (heropgenomen op 1/8/22) 
Interne kennisdeling – doelgroep: interne trainers – duur: 9 min.
Vragen/problemen melden aan de servicedesk – doelgroep: iedereen – duur: 8 min.

2. Basisbegrippen in Wise

Basisbegrippen Wise – doelgroep: iedereen – duur: 13 min.

Wise-servers – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
Algemene info inloggen – doelgroep: iedereen – duur: 8 min.*
DEMO Inloggen – doelgroep iedereen – duur: 6 min.*
DEMO Wisselen van vestiging, rol of gebruiker – doelgroep: iedereen – duur: 7 min.*

Kennismaken met Wise – doelgroep: iedereen – duur: 13 min.

Balieprofiel instellen – doelgroep: IT-verantwoordelijke/interne trainer – duur: 4 min.**

* Sinds versie 7.0.2 toont Wise bij het inloggen niet enkel de namen van de instantie en vestiging en je rol, maar ook het vestigingsnummer. Omdat dit slechts een kleine wijziging is, werd het webinar zelf niet heropgenomen. Meer info, zie release notes 7.0.2.

** Dit webinar toont beknopt hoe je een balieprofiel kan instellen, zodat je bij het testen de nodige afrekenblokken krijgt. In een later webinar gaan we dieper in op (het aanpassen van) balieprofielen.

 

Webinars Wise klantenadministratie

1. Bestaande klanten opzoeken

Algemene info klanten zoeken – doelgroep: iedereen – duur: 20 min. (heropgenomen op 1/8/22 i.f.v. 7.0.2)
DEMO Zoeken op basis van eID (RRN) – doelgroep: iedereen – duur: 5 min. (heropgenomen op 1/8/22 i.f.v. 7.0.2)
DEMO Zoeken op basis van barcode op lenerspas – doelgroep: iedereen – duur: 3 min. (heropgenomen op 1/8/22 i.f.v. 7.0.2)
DEMO Zoeken op basis van overige zoekvelden – doelgroep: iedereen – duur: 14 min. 
DEMO Trunceren tijdens het zoeken – doelgroep: iedereen – duur: 4 min.
DEMO Extra opties bij het zoeken naar klanten – doelgroep: iedereen – duur: 10 min.

2. Klantengegevens raadplegen

Algemene info klantengegevens raadplegen – doelgroep: iedereen – duur: 23 min.* 
DEMO Overzicht uitgeleende werken opvragen – doelgroep: iedereen – duur: 5 min.

* Sinds versie 7.0.2 toont Wise op het tabblad Passen naast het instantienummer ook de naam van de instantie. Omdat dit slechts een kleine wijziging is, werd het webinar zelf niet heropgenomen. Meer info, zie release notes 7.0.2

3. Nieuwe klanten inschrijven

Algemene info nieuwe klanten inschrijven – doelgroep: iedereen – duur: 15 min. (heropgenomen op 19/12/22 i.f.v. 7.0.3)
Belangrijke info over barcodes – doelgroep: iedereen – duur: 9 min. 
Info duplicaatmeldingen – doelgroep: iedereen – duur: 20 min. (zal nog heropgenomen worden – lees in afwachting zeker de release notes van 7.0.4 voor wijzigingen aan de duplicaatmelding)

DEMO Nieuwe klant manueel inschrijven (zonder eID inlezen) – doelgroep: iedereen – duur: 16 min. (heropgenomen op 3/8/22 i.f.v. 7.0.2)*

DEMO Nieuwe klant inschrijven – eID als lenerspas – Klant zit nog niet in Wise – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek eID als lenerspas zal gebruiken – duur: 12 minuten  (heropgenomen op 19/12/22 i.f.v. 7.0.3)
DEMO Nieuwe klant inschrijven – eID als lenerspas – Klant zit wel al in Wise – Eigen instantie zit niet in een samenwerkingsverband in Wise – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek eID als lenerspas zal gebruiken + dat bibliotheek in Wise NIET in een samenwerkingsverband zit – duur: 13 minuten  (heropgenomen op 19/12/22 i.f.v. 7.0.3)
DEMO Nieuwe klant inschrijven – eID als lenerspas – Klant zit wel al in Wise – Eigen instantie zit in een samenwerkingsverband in Wise – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek eID als lenerspas zal gebruiken + dat bibliotheek in Wise WEL deel uitmaakt van een samenwerkingsverband – duur: 14 minuten  (heropgenomen op 19/12/22 i.f.v. 7.0.3)

DEMO Nieuwe klant inschrijven – bibpas met barcode als lenerspas – Klant zit nog niet in Wise – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek bibpasje als lenerspas gebruikt) – duur: 13 minuten  (heropgenomen op 04/01/23 i.f.v. 7.0.3)
DEMO Nieuwe klant inschrijven – bibpas met barcode als lenerspas – Klant zit wel al in Wise – Eigen instantie zit niet in een samenwerkingsverband in Wise – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek dat bibliotheek bibpasje als lenerspas gebruikt + dat bibliotheek in Wise NIET in een samenwerkingsverband zit – duur: 9 minuten  (heropgenomen op 04/01/23 i.f.v. 7.0.3)
DEMO Nieuwe klant inschrijven – bibpas met barcode als lenerspas – Klant zit wel al in Wise – Eigen instantie zit in een samenwerkingsverband in Wise – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek dat bibliotheek bibpasje als lenerspas gebruikt + dat bibliotheek in Wise WEL deel uitmaakt van een samenwerkingsverband – duur: 11 minuten  (heropgenomen op 04/01/23 i.f.v. 7.0.3)

Info inschrijven klanten binnen samenwerkingsverband 3 of hoger – doelgroep: iedereen (op voorwaarde dat bibliotheek deel uitmaakt van een samenwerkingsgroep 3 of hoger) – duur: 6 minuten  (opgenomen op 04/01/23)

DEMO Nieuwe administratieve pas of speciale klant aanmaken – doelgroep: iedereen – duur: 10 min. 

* Er zijn enkele kleine nieuwigheden m.b.t. het (her)inschrijven van klanten in 7.0.3. In afwachting van een heropname van deze webinars, kan je het overzicht van de wijzigingen bekijken via deze link.

4. Klantengegevens aanpassen

Algemene info klantengegevens wijzigen – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
DEMO NAW-gegevens wijzigen – doelgroep: iedereen – duur: 9 min.*
DEMO eID-gegevens uitlezen – doelgroep: iedereen – duur: 3 min. (heropgenomen voor 7.0.0)
DEMO Meldingen en opmerkingen beheren – doelgroep: iedereen – duur: 9 min. (heropgenomen voor 7.0.0)

*Aanvulling bij zoeknaam: vul enkel familienaam in en niet familienaam, voornaam, want anders kan je er niet op zoeken

5. Abonnementen vernieuwen of aanpassen

Algemene info abonnement vernieuwen – doelgroep: iedereen – duur: 15 min. (heropgenomen voor 7.0.0)
DEMO vervallen abonnement vernieuwen – doelgroep: iedereen – duur: 13 min. (heropgenomen voor 7.0.0)*  **
DEMO nog niet vervallen abonnement vernieuwen  – doelgroep: iedereen – duur: 7 min. (heropgenomen voor 7.0.0)*  **
DEMO (her)inschrijven binnen samenwerkingsgroep 1 en hoger  – doelgroep: bibliotheken die deel uitmaken van een samenwerkingsgroep 1 of hoger – duur: 11 min.*  **
DEMO abonnementen wijzigen (muteren)  – doelgroep: iedereen – duur: 10 min.

*De duplicaatmeldingen in deze filmpjes tonen nog een oude vormgeving van die pop-up. De filmpjes worden in de toekomst nog heropgenomen, maar in afwachting is de info zelf wel allemaal correct voor 7.0.2.Meer info over de nieuwe duplicaatmeldingen kan je vinden in het webinar rond inschrijven van klanten en ‘Info duplicaatmeldingen’. Meer info, zie release notes 7.0.2.

** Er zijn enkele kleine nieuwigheden m.b.t. het (her)inschrijven van klanten in 7.0.3. In afwachting van een heropname van deze webinars, kan je het overzicht van de wijzigingen bekijken via deze link.

6. Relaties leggen tussen klanten

Algemene info + DEMO relaties leggen tussen klanten – doelgroep: iedereen – duur: 16 min.

7. Passen en volgpassen

Algemene info + DEMO over passen – doelgroep: iedereen – duur: 12 min.

8. Klanten blokkeren, abonnement stopzetten en/of klanten verwijderen

Blokkades in Wise – doelgroep: iedereen – duur: 7 min.
Abonnementen opzeggen (stopzetten) – doelgroep: iedereen – duur 6 min.
Klanten verwijderen – doelgroep: iedereen – duur 5 min. (heropgenomen op 4/8/22 i.f.v. 7.0.2)

9. Klantenhistorie raadplegen

Klantenhistorie raadplegen – doelgroep: iedereen – duur: 20 min.*

*Aanvulling 1: bij de export uit Brocade komen er, in tegenstelling tot wat in het webinar gezegd wordt, wel details van oude kosten mee.
Aanvulling 2: omdat in Brocade en Bidoc niet werd bijgehouden of een klant de klantenhistoriek al dan niet wou zien, zullen voor bestaande klanten die meekomen met de migratie de opties als volgt staan: M
eld titel-eerder-geleend = nee; Leenhistorie tonen = ja; leenhistorie wissen = nee. Bij migraties uit Vubis hangt het wel af van de parameter rond de leenhistoriek die reeds in Vubis werd ingevuld.

 

Webinars Wise baliewerk

1. Werken uitlenen

Algemene info uitlenen – doelgroep: iedereen – duur: 8 min.
DEMO werken uitlenen – doelgroep: iedereen – duur: 12 min.
DEMO uitlening annuleren  – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
DEMO uitlenen ter inzage  – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
DEMO Inleverdatum wijzigen bij het uitlenen  – doelgroep: iedereen – duur: 9 min.

2. Werken innemen

Algemene info innemen – doelgroep: iedereen – duur: 15 min.
DEMO werken innemen van één klant – doelgroep: iedereen – duur: 8 min.
DEMO werken innemen van meerdere klanten met familie-optie – doelgroep: iedereen in bib die koos voor familie-optie – duur: 3 min.
DEMO werken innemen van meerdere klanten zonder familie-optie – doelgroep: iedereen in bib die niet koos voor de familie-optie – duur: 3 min.
DEMO innemen in boekenbusmodus – doelgroep: iedereen – duur: 4 min.
DEMO innemen met alternatieve inleverdatum – doelgroep: iedereen – duur 3 min.
DEMO innemen met transport – doelgroep: iedereen – duur 3 min.
DEMO innemen met optie ’ter plaatse gebruikt’ – doelgroep: iedereen – duur: 5 min. (opgenomen op 5/8/22 – NIEUWE functie in 7.0.2)

3. Uitgeleende werken verlengen

Algemene info en demo verlengen – doelgroep: iedereen – duur: 9 min.

4. Reserveren

Info keuzes bib i.v.m. reserveren – doelgroep: iedereen – duur 6 min. (heropgenomen voor 7.0.0)
Algemene werkwijze reserveren – doelgroep: iedereen – duur 14 min.
DEMO titelreservering plaatsen via de catalogus– doelgroep: iedereen – duur 9 min.
DEMO titelreservering plaatsen via de klant  – doelgroep: iedereen – duur 6 min.
DEMO exemplaarreservering plaatsen via de catalogus – doelgroep: iedereen – duur 5 min.
DEMO exemplaarreservering plaatsen via de klant 
 – doelgroep: iedereen – duur 4 min.
DEMO extra opties bij het plaatsen van een reservering  – doelgroep: iedereen – duur 17 min.
DEMO meerdere titels tegelijk reserveren  – doelgroep: iedereen – duur 8 min.
DEMO gereserveerd werk innemen en klaarzetten voor klant (zonder transport tussen vestigingen) – doelgroep: bib zonder transport – duur 5 min.
DEMO gereserveerd werk innemen en klaarzetten voor klant (met transport tussen vestigingen) – doelgroep: bib met transport- duur 6 min.
DEMO reservering op een aanwezig werk (incl. kastlijst) – doelgroep: iedereen – duur 8 min.  **
DEMO niet-afgehaalde gereserveerde werken afhandelen – doelgroep: iedereen – duur 8 min.
DEMO reserveringen van een bepaalde klant opvragen – doelgroep: iedereen – duur 7 min 
DEMO reserveringen op een bepaald werk opvragen – doelgroep: iedereen – duur 4 min
DEMO reserveringen tonen – doelgroep: iedereen – duur 4 min. 
DEMO signaleringslijst reserveringen – doelgroep: iedereen – duur 2 min.
Reservering – Wat indien laatste exemplaar wordt afgeschreven? – doelgroep: iedereen – duur 6 min (nieuw sinds 7.0.0)*

*De nieuwe ontwikkelingen i.v.m. het automatisch annuleren van een reservering wanneer het laatste exemplaar wordt afgeschreven, zijn nog voor een deel in ontwikkeling. Zie release notes!

** Er zijn enkele kleine nieuwigheden m.b.t. IBL en de kastlijst in 7.0.3. In afwachting van een heropname van deze webinars, kan je het overzicht van de wijzigingen bekijken via deze link.

5. Berichten in Wise (mails/brieven)

Algemene info berichten – doelgroep: iedereen – duur 10 min.*  (heropgenomen op 23/8/22)
Overzicht berichtsoorten – doelgroep: iedereen – duur 23 min.* (heropgenomen op 23/8/22)
Lay-out mogelijkheden berichten – doelgroep: iedereen – duur 7 min.
DEMO brieven printklaar maken en afdrukken – doelgroep: iedereen – duur 12 min.
DEMO berichten opzoeken via klant – doelgroep: iedereen – duur 4 min.
DEMO overzicht berichten opvragen – doelgroep: iedereen – duur 8 min. (heropgenomen op 25/8/22 omdat de vorige versie haperde)
DEMO berichten opvragen via bestandsbeheer – doelgroep: iedereen – duur 8 min.**
DEMO berichtvoorkeur klant wijzigen – doelgroep: iedereen – duur 3 min.

* Er komen af en toe berichtsoorten bij. Een actueel overzicht kan gevonden worden op de pagina ‘Soorten berichten
**Opgelet: in tegensteling tot wat in het webinar gezegd wordt, houdt Wise de berichten slechts 8 dagen bij in bestandsbeheer!

6. Nota’s

Algemene info nota’s en deurwaarderprocedure – doelgroep: iedereen – duur 13 min. (heropgenomen op 16/8/22)
Automatische materiaalvergoedingsnota   – doelgroep: iedereen – duur 19 min (heropgenomen op 16/8/22)
DEMO materiaalvergoedingsnota – doelgroep: iedereen – duur 17 min.
Handmatige materiaalvergoedingsnota en balienota – duur 14 min (heropgenomen op 16/8/22)
DEMO balienota materiaalvergoeding – doelgroep: iedereen – duur 9 min.
DEMO handmatige materiaalvergoedingsnota – doelgroep: iedereen – duur 6 min.

Registratienota algemene info – doelgroep: indien gebruikt in de eigen bib – duur: 12 min.  (NIEUW opgenomen op 18/8/22)* 
DEMO Registratienota – doelgroep: indien gebruikt in de eigen bib  – duur4 min.  (NIEUW opgenomen op 18/8/22)*
DEMO Balienota registraties – doelgroep: indien gebruikt in de eigen bib  – duur 3 min.  (NIEUW opgenomen op 18/8/22)*
Deurwaarderprocedure algemene info – doelgroep: indien gebruikt in de eigen bib  – (NIEUW opgenomen op 24/8/22)*
DEMO Deurwaarderprocedure – doelgroep: indien gebruikt in de eigen bib  – (NIEUW opgenomen op 24/8/22)*

* De registratienota en deurwaarderprocedure staan nog niet actief op het moment van het live gaan, zelfs al heeft men in het huiswerk dit al aangeduid. Je kan dus deze webinars ook later pas bekijken.

7. Betalingen

Algemene info betalingen – doelgroep: iedereen – duur: 6 min.
DEMO kosten huidige sessie betalen aan balie– doelgroep: iedereen – duur: 2 min.
DEMO kosten huidige sessie registreren voor latere betaling (bv. aan betaalautomaat) – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
DEMO oudere kosten betalen aan balie  – doelgroep: iedereen – duur: 6 min.
DEMO betalingen via overschrijving registreren – doelgroep: iedereen – duur: 6 min.
DEMO kosten van gekoppelde leners (relaties) betalen – doelgroep: iedereen – duur: 6 min.
DEMO lopende boete registreren – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
DEMO betaalhistoriek van klant raadplegen – doelgroep: iedereen – duur: 3 min.
DEMO foutief betaalde kosten weer openzetten– doelgroep: iedereen – duur: 5 min.
DEMO kosten kwijtschelden – doelgroep: iedereen – duur: 5 min.
DEMO regeling treffen voor kosten – doelgroep: iedereen – duur: 4 min.
DEMO winkelverkoop – doelgroep: iedereen – duur: 8 min.
DEMO ontvangen en/of teruggeven van waarborg – doelgroep: iedereen – duur: 4 min.
DEMO ontvangen en teruggeven van tegoed – doelgroep: iedereen – duur: 7 min.

8.  Werken via de noodprocedure

Werken via de noodprocedure – doelgroep: iedereen – duur: 9 min.

Webinars Wise catalografie en exemplaren

1. Zoeken in de catalogus

Algemene info zoeken in de catalogus – doelgroep: iedereen – duur 14 min.
DEMO Eerste kennismaking met de catalogus – doelgroep: iedereen – duur: 8 min.
DEMO Zoeken in de woordenindex – doelgroep: iedereen – duur 9 min.
DEMO Zoeken in een bladerindex – doelgroep: iedereen – duur 18 min.
DEMO Resultatenlijst: kolommen verbreden, verplaatsen, sorteren – doelgroep: iedereen – duur 11 min.
DEMO Filteren in woordenindex – doelgroep: iedereen – duur 9 min.
DEMO Filteren in bladerindex – doelgroep: iedereen – duur 9 min.

2. Titelinformatie raadplegen

Algemene info titeldetailscherm – doelgroep: iedereen – duur 7 min.
DEMO Mogelijkheden op het titeldetailscherm  – doelgroep: iedereen – duur 16 min.
DEMO Helpdeskticket fout in titelbeschrijving  – doelgroep: catalografen – duur 5 min.

3. Basisprincipes catalografie in Wise

Algemene info catalografie in Wise – doelgroep: iedereen – duur: 18 min.

4. (Voorlopige) titels in Wise invoeren

Voorlopige titels invoeren in Wise – doelgroep: catalografen – duur: 20 min.

5. Titel muteren (bewerken)

Titels muteren in Wise – doelgroep: catalografen – duur: 38 min.

6. Exemplaren koppelen (toevoegen)

Algemene info exemplaren koppelen – doelgroep: catalografen – duur 13 min.
Hoe stroomt exemplaarinfo uit Wise door naar de publiekscatalogus – doelgroep: iedereen – duur: 6 min.
DEMO Exemplaar koppelen – doelgroep: catalografen – duur 17 min.
DEMO Exemplaar koppelen: plaatsingsinfo – doelgroep: catalografen – duur 11 min.
DEMO Exemplaar koppelen: extra velden – doelgroep: catalografen – duur 11 min.
DEMO Exemplaar koppelen voor een andere vestiging – doelgroep: catalografen – duur 14 min.
DEMO Exemplaren in verwerking – doelgroep: catalografen – duur 5 min. (NIEUW)

7. Exemplaarinfo bekijken en muteren (bewerken)

Algemene info exemplaarinfo bekijken/muteren – doelgroep: iedereen – duur 5 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren – doelgroep: catalografen – duur 8 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren: groep 1 – doelgroep: catalografen – duur 8 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren: groep 2 – doelgroep: catalografen – duur 8 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren: groep 3 – doelgroep: catalografen – duur 6 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren: groep 4 – doelgroep: catalografen – duur 3 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren: groep 5 – doelgroep: catalografen – duur 7 min.
DEMO Exemplaarinfo muteren: notities – doelgroep: catalografen – duur 6 min.

8. Acties op exemplaren & seriemutaties

Algemene info acties op exemplaren – doelgroep: iedereen – duur 13 min.
DEMO Exemplaaracties via rechtsklik titeldetailscherm – doelgroep: iedereen – duur 7 min.
DEMO Exemplaaracties via submenu’s exemplaardetailscherm – doelgroep: iedereen – duur 6 min.
DEMO Exemplaaracties via hoofdmenu exemplaren – doelgroep: iedereen – duur 4 min.
DEMO Exemplaren omlabelen – doelgroep: catalografen – duur 5 min.
DEMO Exemplaren verkoppelen – doelgroep: catalografen – duur 5 min.
DEMO Exemplaren afschrijven – doelgroep: catalografen – duur 7 min.
DEMO Exemplaar de status ‘vermist’ geven – doelgroep: iedereen – duur 3 min.
DEMO Exemplaren herloceren – doelgroep: catalografen – duur 7 min.
DEMO Loghistorie van een exemplaar opvragen – doelgroep: iedereen – duur 7 min.*
Algemene info seriemutaties – doelgroep: catalografen – duur: 10 min.
DEMO Seriemutaties via scannen barcode – doelgroep: catalografen – duur: 4 min.
DEMO Seriemutaties via catalogus – doelgroep: catalografen – duur: 3 min.
DEMO Seriemutaties via selecties – vb inleverdatum wijzigen – doelgroep: catalografen – duur: 4 min.
DEMO Seriemutaties via selecties – vb materiaaltype wijzigen – doelgroep: catalografen – duur: 6 min. (nieuw opgenomen op 3/8/22)
DEMO Overzichten exemplaren – doelgroep: iedereen – duur 9 min.

*Sinds 7.0.1 kan je bij het schermoverzicht uit loghistorie onderaan filteren op balie transacties of overige acties. Sinds 7.0.3 kan je het scherm zelf verkleinen of vergroten. Omdat dit slechts kleine wijzigingen zijn, werd het webinar zelf niet heropgenomen.

Webinars Wise overige aspecten

1. Wise configureren

Algemeen overzicht Wise configureren – doelgroep: IT-team – duur: 7 min.
DEMO tabblad poorteigenschappen – doelgroep: IT-team – duur: 5 min.
DEMO tabblad balieprofielen – doelgroep: IT-team – duur: 5 min.
DEMO tabblad voorkeuren – doelgroep: IT-team – duur: 3 min.
DEMO tabblad randapparaten – doelgroep: IT-team – duur: 6 min.
DEMO tabblad log & debug – doelgroep: IT-team – duur: 4 min.

2. Vestigingsbeheer

Algemene info vestigingsbeheer – doelgroep: iedereen – duur 5 min.
DEMO Mededeling op bon – doelgroep: iedereen – duur 4 min.
DEMO Cache wissen – doelgroep: iedereen – duur 2 min.
Algemene info kastenbeheer – doelgroep: admin – duur 3 min.
DEMO vaste kast aanpassen – doelgroep: admin – duur 9 min.
DEMO tijdelijke kast aanmaken – doelgroep: admin – duur 11 min.
Algemene info kalender – doelgroep: admin – duur 8 min.
DEMO Kalender – doelgroep: admin – duur: 7 min.
DEMO Openingstijden – doelgroep: admin – duur: 10 minuten (NIEUW)

3. Reglementregels

Algemene info reglementregels – doelgroep: iedereen – duur 11 min

4. Klanten ontdubbelen

Algemene info klanten ontdubbelen – doelgroep: iedereen – duur 18 min.
DEMO klanten ontdubbelen via klantenadministratie – doelgroep: iedereen – duur 18 min.
DEMO klanten ontdubbelen via hoofdmenu klanten – doelgroep: iedereen – duur 3 min.

5. Tijdschriften beheren

Algemene info tijdschriftenbeheer – doelgroep: iedereen – duur: 13 min
DEMO tijdschriftabonnement toevoegen – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 19 min
DEMO Een eerste tijdschriftnummer ontvangen en registreren via het abonnement – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 14 min
DEMO Een tijdschriftnummer ontvangen en registreren via de voorspelling – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 6 min
DEMO Veelgemaakte fout  – Barcode tijdschrift – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 3 min  (NIEUW opgenomen op 25/8/22)
DEMO Veelgemaakte fout  – Correcte jaargang – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren (NIEUW opgenomen op 25/8/22)
DEMO Een tijdschriftnummer registreren als niet-ontvangen – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 2 min
DEMO Een rappelbrief voor niet-ontvangen exemplaren opmaken – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 3 min
DEMO Een nagestuurd exemplaar ontvangen en registreren via het abonnement – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 4 min
DEMO Manueel aanpassen van status ’ter inzage’  – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 5 min
DEMO Stopzetten van een tijdschriftabonnement – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 3 min
DEMO Wat doen als tijdschrift van naam wijzigt of twee tijdschriften samensmelten – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – wordt nog opgenomen
DEMO Exemplaren verwijderen/opschonen – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 5 min
DEMO Een tijdschriftabonnement overzetten naar een andere vestiging – doelgroep: wie tijdschriften moet beheren – duur: 2 min

6. IBL

Algemene info IBL met Wise– doelgroep: wie IBL beheert – duur: 13 min
DEMO IBL met Wise – Aanvraag door klant via MB  – doelgroep: wie IBL beheert – duur: 4 min
DEMO IBL met Wise – Aanvraag door bib in Wise  – doelgroep: wie IBL beheert – duur: 7 min *
DEMO IBL met Wise – Werkwijze leverende bib  – doelgroep: wie IBL beheert – duur: 16 min *
DEMO IBL met Wise – Werkwijze afhaalbib  – doelgroep: wie IBL beheert – duur: 6 min 
DEMO IBL met Wise – Rapporteringen en opvolging  – doelgroep: wie IBL beheert – duur: 9 min 

* Er zijn enkele kleine nieuwigheden m.b.t. IBL in 7.0.4. – Lees in afwachting zeker de release notes van 7.0.4 voor wijzigingen.

7. Financiële overzichten

Algemene info  financiële overzichten – doelgroep: afh. van bib – duur: 25 minuten

8. Berichteneditor

Aanmelden – duur: 5 minuten
Berichten selecteren – duur: 7 minuten (heropgenomen i.f.v. 7.0.3 op 24/11/22)
Brieven editeren – duur: 12 minuten (heropgenomen i.f.v. 7.0.3 op 28/11/22)
Mailberichten editeren – duur: 16 minuten  (heropgenomen i.f.v. 7.0.3 op 28/11/22)