Laatste wijziging: 11 december 2023

Aanpassingen aan berichten

Er zijn heel wat verschillende berichtsoorten in Wise. Niet elke bib heeft ze allemaal in gebruik (bv. afh. van of je online inschrijven toelaat of niet). Er komen ook af en toe extra berichtsoorten bij.

Bekijk het overzicht van alle berichten, de afkortingen en eigenschappen.

Je kan volgende aanpassingen aanvragen via de servicedesk:

  • Activeren of aanpassen van materiaalvergoedingsnota, registratienota en/of deurwaarderprocedure
  • Aanpassingen i.v.m. boete op materiaalvergoedingsnota: in deze faq vind je meer informatie over de gevolgen van het al dan niet opnemen van de maximumboete op een materiaalvergoedingsnota
  • Een andere nog niet gebruikte berichtsoort activeren
  • Mail- en/of briefversie voor een bepaalde berichtsoort activeren (bv. je hebt tot nu toe HR2 of NRF altijd via brief verstuurd maar je wil graag de mailoptie als standaard gebruiken en brief enkel als de klant geen (geldig) mailadres heeft, of omgekeerd, je wil CAE en CAJ voor wie geen mailadres heeft graag printen als brief en opsturen)
  • Een extra berichtsoort die je al gebruikt kunnen aanpassen via de teksteditor
  • Bepaalde berichtsoorten voor bepaalde abonnementen in- of uitschakelen
  • Tekstgroep 2 (minderjarigen) aanvragen, zodat je brieven/mails met alternatieve tekst en aansprekingen kan sturen naar de (ouders van) minderjarigen (VOORLOPIG EVEN ON HOLD WEGENS EEN FOUTJE IN DE EDITOR – VANAF DECEMBER 2023 KAN DIT WEER AANGEVRAAGD WORDEN)

Indien de gemeente/stad/bib van huisstijl wijzigt en er is een nieuw logo: