Maakt het Bibliotheeksysteem gebruik van persoonsgegevens van de eID en het rijksregisternummer?

De volgende gegevens kunnen van de e-id van gebruikers worden gebruikt:

  • naam en voornaam
  • hoofdverblijfplaats
  • geslacht 
  • geboortedatum
  • Rijksregisternummer en/of INSZ 

Cultuurconnect heeft als verwerkingsverantwoordelijke van het Bibliotheeksysteem een machtiging verkregen tot gebruik van het Rijksregisternummer van bibliotheekleden (Beslissing 9/2020 op 10/2/2020 door Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken/Algemene Directie Instellingen en bevolking/Dienst Toegang Rijksregister). Cultuurconnect moet een lijst bijhouden van bibliotheken die conform deze machtiging het Rijksregisternummer zullen gebruiken en dient de geactualiseerde lijst minimaal 1 keer per semester ter beschikking te stellen aan de Dienst Toegang Rijksregister.

Bibliotheken moeten dus niet meer zelf een individuele aanvraag tot gebruik van het Rijksregisternummer indienen. De machtiging uit de beraadslaging nr. 28/2009 van 18 mei 2009 wordt vervangen door deze machtiging.

Cultuurconnect heeft echter geen toegang gekregen tot het rijksregister voor een geautomatiseerde technische koppeling. Het vernieuwingsproject over de koppeling met het rijksregister om persoonsgegevens te updaten via het MAGDA-platform van de Vlaamse overheid kan daarom voorlopig niet worden uitgevoerd.