Hoe lang worden gegevens van leners bewaard?

Bij de migratie naar het nieuwe bibliotheeksysteem worden openstaande transacties en kosten tot 5 jaar terug ingeladen. Leenhistoriek kan tot 2 jaar terug worden ingeladen (enkel indien de lener heeft aangegeven dat hij zijn leenhistoriek wenst bij te houden, zie verder).

Eenmaal in het Bibliotheeksysteem, worden persoonsgegevens bijgehouden tot maximaal twee jaar na beëindiging van het bibliotheeklidmaatschap, en op voorwaarde dat er geen openstaande transacties en kosten zijn. Na beëindiging van het bibliotheeklidmaatschap kunnen er immers nog administratieve werkprocessen zijn waarvoor gegevens nodig zijn. De bewaartermijn van twee jaar is vastgesteld door de Stuurgroep basinfrastructuur digitale bibliotheek.