Laatste wijziging: 26 april 2023

Activeren of aanpassen van materiaalvergoedingsnota, registratienota en deurwaarderprocedure

Materiaalvergoedingsnota

Alle info over de materiaalvergoedingsnota (NBF) en de varianten daarvan (NBB, NBE, NBH) kan je nalezen op deze pagina.

De materiaalvergoedingsnota (NBF), de balienota (NBB) en handmatige materiaalvergoedingsprocedure (NBE) zijn normaal gezien al ingesteld voor je live gaat met Wise.

De herinnering materiaalvergoedingsnota (NBH) is optioneel en kan geactiveerd worden door te mailen naar de servicedesk met volgende info:

 • Indien de klant de kosten op de materiaalvergoedingsnota niet betaalt of de werken niet terugbrengt, hoeveel dagen na de eerste nota mag de herinneringsnota verstuurd worden?
 • Moeten er herinneringskosten aangerekend worden bij deze nota, en zo ja, hoeveel?

De herinnering materiaalvergoedingsnota is altijd van toepassing voor alle abonnementen waarvoor de materiaalvergoedingsnota actief is.

Registratienota

Alle info over de registratienota (NRF) en de varianten daarvan (NRB, NRH) kan je nalezen op deze pagina.

Deze nota’s zijn normaal gezien nog NIET ingesteld voor je live gaat met Wise en moet je dus laten activeren door te mailen naar de servicedesk met volgende info:

 • Bij het verzamelen van de openstaande kosten houdt Wise rekening met de leeftijd (termijn) ervan. Na hoeveel dagen sinds de aanmaakdatum van een kost, mag deze in de registratienota worden opgenomen?
 • Bij het verzamelen van de openstaande kosten kan Wise rekening houden met een bepaald minimumbedrag. Kosten onder het minimale bedrag komen niet in aanmerking voor de registratienota. Wat is dit minimumbedrag?
 • Lees de info na op deze pagina en kies uit keuze 1 of keuze 2.
 • Wil je de lener in deze registratienota ook een administratieve kost aanrekenen? Zo ja, wat is het tarief? Ook portkosten moeten worden opgenomen als administratieve kost.
 • Mag het IBAN-nummer vermeld worden op de nota?
 • Moet de registratienota voor alle abonnementsoorten geactiveerd worden of zijn er abonnementen die geen registratienota mogen krijgen (bv. bibliotheekpersoneel, klassen, …)

De herinnering registratienota (NRH) is optioneel en kan geactiveerd worden door te mailen naar de servicedesk met volgende info:

 • Indien de klant de kosten op de registratienota niet betaalt, hoeveel dagen na de eerste nota mag de herinneringsnota verstuurd worden?
 • Moeten er herinneringskosten aangerekend worden bij deze nota, en zo ja, hoeveel?

De herinnering registratienota is altijd van toepassing voor alle abonnementen waarvoor de registratienota actief is.

Deurwaardernota’s

Alle info over de deurwaarderprocedure je nalezen op deze pagina.

Deze nota’s zijn normaal gezien nog NIET ingesteld voor je live gaat met Wise en moet je dus laten activeren door te mailen naar de servicedesk met volgende info:

 • Wil je deurwaarderprocedure instellen voor materiaalvergoeding en/of registraties?
 • Mogen alle abonnementsoorten die momenteel een materiaalvergoedingsnota en/of registratienota krijgen opgenomen worden in de deurwaarderprocedure, of zijn er abonnementensoorten, waarvoor dit niet mag (bv. bibliotheekpersoneel, klassen, …).
 • Hoeveel dagen na de materiaalvergoedingsnota mag een klant in aanmerking komen voor deurwaarderprocedure?
 • Hoeveel dagen na de registratienota mag een klant in aanmerking komen voor deurwaarderprocedure?