De klantgegevens van een klant die geen lid is, kan je niet inkijken, omdat je geen toegang hebt tot de klantadmninistratie van een andere bibliotheek. Bij het inschrijven zie je echter wel persoonsgegevens; eerst in de duplicaatmelding en daarna tijdens het inschrijfproces.

We verwijzen hiervoor naar paragraaf 6 van de gebruikersovereenkomst die je terugvindt op de website https://(gemeente).bibliotheek.be/privacyverklaring-bibliotheeksysteem. Daar wordt aanvullend gezegd dat bij de inschrijving van een nieuwe klant de bibliotheek gewezen wordt op het bestaan van de lener in het systeem. Mocht een lener hier verder problemen over maken, contacteer dan onze DPO (dpo@cultuurconnect.be).