Hoe geven leners aan of ze hun leeshistoriek in het Bibliotheeksysteem al dan niet bewaard willen zien?

Standaard wordt de leenhistoriek van leners een periode van 90 dagen bewaard in het bibliotheeksysteem om een goede werking en lenersbeheer te faciliteren: een overzicht van uitgeleende exemplaren maakt het bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan wie eventueel schade heeft aangebracht, boetes te beoordelen die betwist worden door de lener … Na het verstrijken van die periode worden ze automatisch gepseudonimiseerd, en op die manier blijven ze dus ter beschikking voor statistische verwerkingen. Tot 90 dagen kan je de leenhistoriek bij een lener terugvinden via de Loghistorie.

De lener kan er in Mijn Bibliotheek zelf voor kiezen om zijn leenhistoriek te activeren. Bij het inschrijfscherm in de Wise client is de knop eveneens opgenomen. Indien de lener dit wenst, kan het systeem de leenhistoriek ook aanwenden om aan de lener te melden dat hij een titel al eerder heeft geleend. Bij een nieuwe inschrijving staat de optie om leenhistoriek te activeren standaard niet aangevinkt, bij een herinschrijving worden de laatst bewaarde instellingen vooringevuld.