Welke gegevens worden er bewaard in het bibliotheeksysteem?

Volgende gegevens worden bijgehouden in Wise:

  • Identificatiegegevens: naam en voornaam (desgevallend uitgelezen uit de e-id);
  • Contactgegevens: hoofdverblijfplaats (desgevallend uitgelezen uit de e-id), eventueel bijkomend adres (bv. werkadres, kotadres), telefoonnummer, e-mailadres;
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht (desgevallend uitgelezen uit de e-id), geboortedatum (desgevallend uitgelezen uit de e-id);
  • Rijksregisternummer en/of INSZ (desgevallend uitgelezen uit de e-id);
  • Bibliotheekgegevens: bibliotheekpasnummer, abonnementgegevens, leenhistoriek (wat uitgeleend, wanneer iets uitgeleend, wanneer teruggebracht, wat gereserveerd), betalingshistoriek (welke openstaande bedragen, welke bedragen wanneer betaald), berichtenhistoriek (welke berichten gekregen);
  • Communicatievoorkeuren: voorkeur voor het aanleveren van berichten bv. voorkeur voor e-mail of brief, taalvoorkeur.