Welke logging is er voorzien in het systeem?

Er is uitgebreide logging beschikbaar in het bibliotheeksysteem. Deze logging zorgt er onder meer voor dat, indien noodzakelijk, de identiteit kan achterhaald worden van een persoon die toegang had tot de persoonsgegevens, teneinde ongeoorloofde toegang en andere verwerkingen te detecteren.

Voor alle gewone logging geldt een bewaartermijn van 90 dagen. Er is ook een specifieke auditlog om de zoekacties van bibliotheek- en Cultuurconnectmedewerkers op persoonsgegevens minstens 6 maanden online en 10 jaar offline bij te houden. Hierdoor blijft controle mogelijk, ook al is er reeds een ruime tijd verstreken. De auditlog kan enkel worden geraadpleegd door bevoegde personen zoals bijvoorbeeld de gegevensbeschermingsfunctionaris van Cultuurconnect. De bibliotheek kan een specifieke en gemotiveerde vraag voor de auditlog richten aan dpo@cultuurconnect.be.