Wat zijn de kosten voor het Bibliotheeksysteem en de basisinfrastructuur digitale bibliotheek?

De steden en gemeenten betaalden tussen 0,24 euro/inwoner en 0,46 euro/inwoner aan de provinciebesturen voor deelname aan de provinciale platformen, inclusief het basispakket metacontent dat in sommige provincies door bibliotheken rechtstreeks aan Cultuurconnect wordt betaald.

De Vlaamse overheid koos intieel voor het laagste van de actuele tarieven, namelijk 0,24 euro per inwoner per jaar, voor steden en gemeenten die intekenen op de Vlaamse Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken, vanaf hun aansluiting op het eengemaakt Bibliotheeksysteem. Die basisinfrastructuur omvat naast het Bibliotheeksysteem, ook de vernieuwde Bibliotheekwebsites (inclusief catalogus en Mijn Bibliotheek), het basispakket metacontent en Open Vlacc. Voor vele lokale besturen zal dit dan ook een netto besparing opleveren. Tot de instap in het Bibliotheeksysteem blijven de huidige kosten zoals ze zijn.

Naar aanleiding van de besparingen van de Vlaamse overheid, besliste Cultuurconnect in overleg met de stuurgroep basisinfrastructuur digitale bibliotheek om een noodzakelijke prijsaanpassing door te voeren:

  • Het basistarief voor deelname aan de basisinfrastructuur digitale bibliotheek is in 2018 vastgesteld op 0,24 euro per inwoner per jaar inclusief btw. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, met eerste indexaanpassing op 1 januari 2019. Om het project financieel gezond te houden na de besparing door de Vlaamse Overheid blijkt het nodig om ​vanaf 1 januari 2021 de kostenbijdrage op te trekken​ tot 0,27152 euro per inwoner inclusief btw. Dit is een stijging van ongeveer 6%.
  • Om het project ook op middellange termijn financieel gezond te houden, moeten we vanaf 1 januari 2023 een tweede prijsstijging​ doorvoeren en het tarief optrekken tot 0,32670 euro per inwoner inclusief btw. Dit is een extra stijging van ongeveer 15%.

Alle gemeenten werden hierover via een brief op de hoogte gebracht in februari 2020.