Wat is het paswoordbeleid voor bibliotheekmedewerkers?

De bevoegde medewerkers van de bibliotheek en Cultuurconnect krijgen een persoonlijke login met een bepaalde gebruikersrol. De gebruikersrol van een medewerker bepaalt welke gegevens de medewerker te zien krijgt. De gebruikersrollen met de daaraan gekoppelde (toegangs)rechten zijn gedocumenteerd op deze pagina.

Het is de verantwoordelijkheid van de bibliotheek om de juiste gebruikersrol aan te vragen voor de medewerker en te melden wanneer een medewerker uit dienst treedt. De Cultuurconnect servicedesk verwijdert op vraag van de bibliotheek dan de login van de medewerker.

Medewerkers kunnen zelf hun paswoord wijzigen, waarbij het systeem een sterk wachtwoord afdwingt. In de nabije toekomst is een ontwikkeling gepland zodat het vervallen van het wachtwoord instelbaar is voor het systeem.

De sessie van een medewerker kan enkel worden vergrendeld door uit te loggen. Aangeraden wordt om op het niveau van het besturingssysteem een vergrendeling in te stellen.